Namn: Heidi Hatløy Tandberg

Alder: 25 år

Kvar jobbar du?
Eg jobbar i Vanylven kommune sin teknisk sektor. Eg har stilling som ingeniør, arbeidsleiar og hamnesjef.

Namn: Randi Aarønæs

Alder:  55 år

Ansatt i Vanylven sidan: 1986, då var stillinga jordstyreteknikar.