Namn:
Oddvin Aarskog

Kvar jobbar du ?
Teknisk sektor ved kart og oppmåling

Namn: Silje Bjørneseth Hellebust

Alder: 36 år

Kvar jobbar du ?
Dokumentsenteret på rådhuset

 Namn: Julie Strand

Alder: 22 år

Kvar jobbar du?  Heimesjukepleia, avd.1 – Sone Sør

 Namn: Håkon Brudevik

Alder: 22 år 

Kvar jobbar du? Brannkonstabel/røykdykker i Vanylven brann og redning

Namn: Eirik Bakken Kobbevik
Alder: 27
Kvar jobbar du? Eg jobbar i stab, som stabsleiar og økonomikonsulent.

 Namn: Elling Flister

Alder: 31

Kvar jobbar du ? Teknisk sektor

  Namn: Heidi Hatløy Tandberg

Alder: 25 år

Kvar jobbar du?
Eg jobbar i Vanylven kommune sin teknisk sektor. Eg har stilling som ingeniør, arbeidsleiar og hamnesjef.

Namn: Randi Aarønæs

Alder:  55 år

Ansatt i Vanylven sidan: 1986, då var stillinga jordstyreteknikar.