AnnaMa St

Vanylven kommune held på med ein plan for kulturminner. Planen skal innehalde ei oversikt over kulturminner og kulturmiljø i kommunen, og identifiserar dei av lokal verdi som er viktige å ta vare på for framtida.

53869239_10156251814696868_1745854302598987776_n

Veterandagen nærmar seg og difor ynskjer Vanylven kommune i samarbeid med forsvaret å dele ut utmerkelsar til dei som har delteke i internasjonale operasjonar og framleis ikkje har fått utdelt dette. 
Sjå skriv for meir informasjon. 

Skjermbilde151

Det var eit samrøystes kommunestyre som tilrådde tilsetting av Rita Kvamme som ny rådmann i Vanylven kommune. 
 

child-1864718_960_720

No kan de søkje på hovudopptaket for barnehageplass for barnehageåret 2019/2020. Søknadsfristen er 1. mars. Treng du plass i SFO må du søkje innan 15. april.

ansvarleg-vertskap

70 deltakarar frå skjenkestadar i regionen var måndag samla til kurs i Ulsteinvik om alkohollova, konflikthandtering med meir. 

Fiskåbygd

8 søkjarar har meldt si interesse for rådmannsstillinga i Vanylven kommune. 

img_20190116_125605

Kommunane Herøy, Ulstein og Vanylven har frå 1. januar 2019 etablert eit felles skatteoppkrevjarkontor, Søre Sunnmøre kemnerkontor.

thg

Ansvarleg vertskap er et kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad med bevilling til å skjenke alkohol. Kurset gjev deg opplæring i kva alkohollova krev, og kunnskap om kva som skjer med kroppen når det vert konsumert alkohol, både fysisk og psykisk.

tewr

Ønskjer du å TA TAK?
TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit

Andreas-Nørve

I årets siste nyhendebrev til dei tilsette informerte rådmann Andreas Nørve i dag om fylgjande: