Foto Eidså sag

Det er fleire ledige næringsareal i Vanylven kommune. 

Skjermbilde2

Møt vår nye chatbot, Aivan.

 

Vegnamn

Formannskapet har i sak 133/2018 vedteke forslag til vegnamn. Saka skal endeleg godkjennast av kommunestyret. Men først skal namna ligge ute til offentleg ettersyn i 3 veker.

 

den rette

5.Desember vil alle landet sine husstandar motta ei brosjyre om eigenberedskap frå Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap. Brosjyra inngår i kampanja "Du er ein del av Noregs beredskap", som DSB har utarbeida saman med Oslo kommune. Målet er å styrke befolkninga si bevisstheit og kunnskap om å ivareta eigen sikkerheit ved hendingar og kriser som rammar kritisk infrastruktur. 

økonomiplan 2019

Lure du på kva administrasjonen legg fram forslag om å bruke pengar på dei komande fire åra?

 

 

Marine grunnkart Vanylven

Er du engasjert i det som går føre seg i sjøområda på Søre Sunnmøre? Då rår vi til at du kjem på eit av møta om bruk av sjøareala. 

 

logo-mattilsynet-2
No er det på tide å registrere ditt vassforsyningssystem hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner to hus med drikkevatn.