Fiskåbygd

8 søkjarar har meldt si interesse for rådmannsstillinga i Vanylven kommune. 

Ledige læreplassar hausten 2019

No er det mange spennande læreplassar på Søre Sunnmøre. Hugs søknadsfristen 1.Mars!

child-1864718_960_720

No kan de søkje på hovudopptaket for barnehageplass for barnehageåret 2019/2020. Søknadsfristen er 1. mars. Treng du plass i SFO må du søkje innan 15. april.

img_20190116_125605

Kommunane Herøy, Ulstein og Vanylven har frå 1. januar 2019 etablert eit felles skatteoppkrevjarkontor, Søre Sunnmøre kemnerkontor.

thg

Ansvarleg vertskap er et kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad med bevilling til å skjenke alkohol. Kurset gjev deg opplæring i kva alkohollova krev, og kunnskap om kva som skjer med kroppen når det vert konsumert alkohol, både fysisk og psykisk.

tewr

Ønskjer du å TA TAK?
TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit

Andreas-Nørve

I årets siste nyhendebrev til dei tilsette informerte rådmann Andreas Nørve i dag om fylgjande:

present-1209742_960_720

I samband med Sparebanken Møre sitt 175-års jubileum har dei gitt 175.000 kr til formål i Vanylven kommune.

team-2444978_960_720

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har 292 millionar kroner til fordeling til tiltak til inkludering av barn i låginntektsfamiliar.
Søknadsfrist er 10. desember 2018

økonomiplan 2019

Lure du på kva kommunen skal bruke pengar på dei komande fire åra?

Vanylven formannskap sitt framlegg til budsjett og økonomiplan (budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022) for Vanylven kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44.4 og 45.3 i kommunelova.