Tysdag 10. desember må Vanylven kommune stenge vatnet ved vegstasjonen på Takset i samband med bygging av ny vassleidning langs Løsetstranda. 

Vatnet vil vere stengt i tidsrommet kl. 09-16. 

Husstandar etter Eidsåtun til Takset vil vere utan vatn i denne perioden. 

Ber om at vatn vert tappa opp i forkant av denne stenginga. 

Lure du på kva kommunen skal bruke pengar på dei komande fire åra?

Vanylven formannskap sitt framlegg til budsjett og økonomiplan (budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023) for Vanylven kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44.4 og 45.3 i kommunelova.

 

 Målet er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om støtte. Søkarorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknadsfrist er satt til 13. desember

 Driftsutvalsmøte 25. november er utsett til 2. desember ca kl. 10.00 (Etter ekstra kommunestyremøte kl. 09.00)

Idag markerar vi MOT til å glede-dagen i Vanylven kommune !

Har du nokon gong tenkt på at det smilet du gjev til ein annan, kan vere det einaste smilet ein person får i løpet av dagen?

 Tysdag 19.11.19 hadde ungdomsrådet møte med Jørn-Arild Mikkelsen frå KS-konsulent sitt kompetanseteam. 

Etterpå fekk dei besøk av økonomisjef Hallvard Takset for å snakke om budsjettet. 

Vi vil gratulere so mykje til lærar og elevane i 10.klasse ved Åheim skule. Dei fekk igår telefon frå stortingspresidenten , Tone Wilhelmsen Trøen om at dei har vunne skrivekonkurransen i høve stemmerettsjubileumet 2019.  
 

 Dei som får heimehjelp eller matombering, eller dei som har fullmakt frå desse, kan no kommunisere digitalt med dei tilsette.

Tenk igjennom kva farer og ulykker som kan ramme deg heime, og forbered deg best mogleg. Dersom strømmen blir borte eller du blir isolert av været i fleire dagar, bør du være rustet til å klare deg sjølv nokon dagar.

  Informasjon om tid og stad for influensavaksine finn du her.