Vanylven ungdomsråd blei konstituert i ungdomsrådet sitt første møte den 15.10.2019
 

Vanylven kommune har fått tildelt frå Husbanken kr. 500.000,- i tilskot til etablering for hausten 2019. Dette er tilskot som kan gjevast til husstandar som ikkje klarer å betjene eit tilstrekkeleg stort startlån og som forventast å ha langvarige problem med å finansiere eigd bustad.

Tildeling frå kommunen blir gjort etter ei økonomisk behovsprøving.

Dei fleste i risikogruppene som brukar å ta influensavaksine, har sikkert no begynt å vente på informasjon om den årvisse influensavaksineringa i kommunen.
Levering av influensavaksine frå Folkehelseinstituttet er i år forsinka, men den skal kome til Vanylven i slutten av denne månaden.
(Bildet er lånt frå fhi.no) 

 Verdsdagen for psykisk helse er ein internasjonal FN-dag og blir offisielt markert 10. oktober. I Vanylven kommune blir dagen markert på Combisenteret frå kl 13:00. Kom gjerne innom ! 

  Tirsdag 1. oktober 2019 arrangerer NAV jobbmesse i Herøyhallen i Fosnavåg.

  Er du, i arbeid eller fritid, i kontakt med andre mennesker ? Har du lyst  å kunne meir om vald i nær relasjon? Krisesenter for Sunnmøre inviterer til gratis fagdag der du er hjertelig velkommen. 
Påmeldingsfrist er 25. oktober, eller dersom det er fullt. 

 I år er miljøprogrammet revidert. Nokre tiltak er nye, og nokre tiltak har fått små endringar. Dei fleste tiltaka i RMP for Møre og Romsdal er vidareført frå tidlegare. 

 Er du brukar av heimehjelp eller matombering, eller er pårørande til ein som mottek desse tenestane? Denne hausten innfører vi sikker digital dialog med ansvarleg for tenesteytinga, via Helsenorge.no. Du kan også få oversikt over planlagde besøk, og få kvitteringar på utførte oppdrag. 

 Skuleåret 2018/2019 tok skulane i Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda i bruk eit nytt administrativ system – Tieto Education. Systemet gir oversikt over elevane, deira fag- og klassetilknyting og kontaktinformasjon til føresette. I tillegg nyttar lærarane løysinga til å føre fråvær og vurderingar på elevane.

  Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer at alle i innbyggjarane i fylket skal kunne sei noko om korleis ein ønskjer å ha det i Møre og Romsdal i framtida.