Denne veka har Vanylven kommune bytta til eit nytt sak-arkivsystem. Dette vil blant anna gi innbyggjarane våre ei ny innsynsløysing. 

Vanylven kommune inviterar saman med Telenor til folkemøte ,der det vil bli informert om Telenor sine planar for fiberbygginga i Vanylven.

Vanylven kommune har for tida ny kommunedelplan for trafikktrygging ute til offentleg ettersyn og inviterar i høve dette til ope møte om trafikktryggingsplanen onsdag 15.mai kl. 18:00 på kommunestyresalen på Fiskå. 

Etter ein veldig bra strandryddeaksjon, takkar vi nok ein gong innbyggjarane våre for den store innsatsen i år også. Vi har fått inn store mengder søppel i år, og vil kome tilbake til nøyaktige tal.  

Kommunane i Sjustjerna og DPS Volda Ambulantseksjon har inngått ein skriftlig avtale om ACT (Assertive community treatment) til pasientar som bor i dei sju kommunane på Søre Sunnmøre.
Avtalen er signert av kommunalsjefane i de sju kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven. Frå spesialisthelsetenesta signerte seksjonsleiar for ambulante tenester, Ottar Røyset.

I dag 2. mai er det Vanylven kommune som bemannar sentralbordet for alle 7 kommunane på Søre Sunnmøre. 
 

Vanylven formannskap som planutval vedtok den 23.04.2019 å leggje plan for trafikktrygging ut til offentleg høyring i 6 veker. 

Mondag 8. april vart Helsestasjonsportalen Søre Sunnmøre lansert. Dette er ei nettløysing utvikla i samarbeid mellom kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven, Volda og Ørsta, samt SSIKT.

No er det tid for påmelding til nytt SFO år 2019/20. Elektronisk søknadsskjema finn du link til på framsida og under fana «Barnehage og skule» og «SFO». Søknadsfristen er 15.april 2019.