Torsdag 16 januar hadde Vanylven saman med Sande kommune folkemøte om reiseliv på Åram skule. Vi var så heldige å få besøk av Destinasjon Ålesund og Sunnmøre, og 2467 reiselivsutvikling. 
Her kan du lese eit lite referat frå møtet.

 Aud Marie Åsen er 49 år gammal og er busett på Nordfjordeid. Ho er tidlegare tenesteleiar for Velferd i Vågsøy kommune. 
 

 Vanylven og Sande kommune inviterar til folkemøte reiseliv på Torsdag 16. januar, Åram skule, kl. 18:30

 No kan du finne renovasjonskalenderen for 2020 både på våre heimeside og i papir. 

Dersom du ikkje har fått den i postkassa di, kan du kome innom servicetorget på rådhuset å få der. 

 NAV Herøy og Vanylven sitt lokalkontor på fiskå har opent mandag 30. desember frå kl 10 – 12

Frå veke 2 er det vanlige opningstider igjen.

 Under kommunestyremøtet mandag 16.12.19 var det kåring av kulturprisvinnar, Ann-Kristin Aaland. 

Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer deg til å fortelje korleis du ynskjer å betale for kollektivtransport i regi av FRAM.

Tysdag 10. desember må Vanylven kommune stenge vatnet ved vegstasjonen på Takset i samband med bygging av ny vassleidning langs Løsetstranda. 

Vatnet vil vere stengt i tidsrommet kl. 09-16. 

Husstandar etter Eidsåtun til Takset vil vere utan vatn i denne perioden. 

Ber om at vatn vert tappa opp i forkant av denne stenginga. 

Lure du på kva kommunen skal bruke pengar på dei komande fire åra?

Vanylven formannskap sitt framlegg til budsjett og økonomiplan (budsjett 2020 og økonomiplan 2020 - 2023) for Vanylven kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44.4 og 45.3 i kommunelova.

 

 Målet er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om støtte. Søkarorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknadsfrist er satt til 13. desember