tewr

Ønskjer du å TA TAK?
TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit

Andreas-Nørve

I årets siste nyhendebrev til dei tilsette informerte rådmann Andreas Nørve i dag om fylgjande:

present-1209742_960_720

I samband med Sparebanken Møre sitt 175-års jubileum har dei gitt 175.000 kr til formål i Vanylven kommune.

team-2444978_960_720

Barne- ungdoms- og familiedirektoratet (Bufdir) har 292 millionar kroner til fordeling til tiltak til inkludering av barn i låginntektsfamiliar.
Søknadsfrist er 10. desember 2018

økonomiplan 2019

Lure du på kva kommunen skal bruke pengar på dei komande fire åra?

Vanylven formannskap sitt framlegg til budsjett og økonomiplan (budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022) for Vanylven kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44.4 og 45.3 i kommunelova.

 

Foto Eidså sag

Det er fleire ledige næringsareal i Vanylven kommune. 

Marine grunnkart Vanylven

Er du engasjert i det som går føre seg i sjøområda på Søre Sunnmøre? Då rår vi til at du kjem på eit av møta om bruk av sjøareala.