kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 06.12.2016

02.12.2016

Her får du eit enkelt innblikk i kva saker som ligg til handsaming i møtet.

økonomiplan20172020.tiff

"Dette er ein moderne økonomiplan" - Bjørn Brox

28.11.2016

Kommunal Rapport har vurdert økonomiplanen til Vanylven kommune og gir oss 4 av 6 moglege stjerner. Bjørn Brox kommenterar at sjølv den trøttaste representanten i kommunestyret orkar å lese denne planen.

Mot.png

23.11 - dagen for å spre glede

21.11.2016

Onsdag 23.november er det "MOT til å glede"-dagen: Kvart år arrangerer vi "MOT - til å glede dagen" over heile landet. Ca 66 000 ungdomar over heile landet deltek i MOT sitt program “Robust ungdom”, har denne dagen eit felles mål: Spre glede!

Stortinget 18112016.JPG

Mulegheiter for oss i "ungkarsklubben"

21.11.2016

Lena Landsverk Sande var ein av ti ordførarar som fredag 18.11 fekk møte leiar av kommunalkomiteen på Stortinget, Helge André Njåstad(FrP), og André Skjelstad(V). Problemstillinga for møtet var økonomiske konsekvensar for kommunar som ser ut til å stå att åleine, til tross for positivt vedtak om samanslåing.

økonomiplan20172020.tiff

Økonomiplan er sendt til politisk handsaming

19.11.2016

Administrasjonen sitt forslag til korleis kommunen skal nytte midlar til drift og investeringar, og kva mål ein skal arbeide mot, vart denne veka sendt ut til dei politiske fagutvala.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyret på nett

17.11.2016

Sjå heile møte her:

Avløpsrør.jpg

Utlysing: Utbygging av breiband i Vanylven kommune

14.11.2016

11. november 2016 lyste kommunen ut utbygging av høghastigheitsband i Vanylven. Utlysinga er ein del av første byggjesteg for full breibandsdekning i kommunen. Tilbodsfristen er 9. januar 2017

skog.jpg

Skogkveld

11.11.2016

Søre Sunnmøre skogeigarlag inviterar til skogkveld torsdag 17. november kl 19:00, i kommunestyresalen/Combisenteret.

Login for redigering