• Opningstider sommaren 2020

  Vi nærmar oss fellesferien, og difor er det redusert bemanning av våre sakshandsamerar på rådhuset. Opningstider i sommar (1.juli - 1.sept)Rådhuset: 08:00 - 15:00Sentralbordet...

Aktuelt

 • 02.07.2020 Ønskjer du å ta tak?
  Ta Tak er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med si psykiske helse og/eller rusmiddelavhengigheit. Kurset TA TAK er gratis og går over 6 kveldar, med ein kurskveld i...
 • 30.06.2020 Klipp hekkar og busker
  Vi er inne i ei tid der hekkar og busker veks fort og det er mykje lauv på trea. Du som eig eller er brukar av ein eigedom er ansvarleg for at vegetasjonen ikkje skaper trafikkfarlege...
 • 25.06.2020 Kyrkjekonsert med pianoelevane
  Pianoelevane spelte konsert i Vanylven kyrkje tysdag 16. juni. Under finn du lenkje med opptak av konserten!
 • 25.06.2020 DIGITAL KUNSTUTSTILLING
  Kulturskuleelevane på visuell kunst har laga ei digital utstilling av arbeida sine dette skuleåret, sidan det ikkje vart sumarkonsert og utstilling slik vi vanlegvis har. Mykje flott...
 • 24.06.2020 NAV Herøy og Vanylven- opningstider
  I sommar fram til 10.august vil ikkje NAV kontoret vere ope for besøk. Du kan kun nå dei via nødtelefon eller via kontaktsenteret 55 55 33 33 Etter 10.august vil det vere opent for...
 • 18.06.2020 Bålbrenning - Jonsokfeiring
  I Norge er det eit generelt bålforbod frå 15.april til 15 september. I denne perioda er det forbode å tende bål og grill (også eingongsgrill) i eller i nærleiken av skog, kystområde, og...