• God sommar!

  Kanskje du kan bruke ferien på å verte betre kjent med eige omland, eller har feriegjestar? Her finn de ei oversikt på aktivitetar, galleri/museum, overnatting og...

Aktuelt

 • 12.08.2020 Bilde lånt frå teatervestland Tur for eldre til Ulsteinvik - førestillinga "Slåttekar i himmelen"
  TUR FOR ELDRE til Ulsteinvik, Førestillinga «Slåttekar i himmelen» av Edvard Hoem Torsdag 3.sept Buss frå Eidså kl 15 Middag/lunsj på Quality Hotel Ulstein kl 16.30 «Slåttekar i...
 • 11.08.2020 Retningslinjer frå 10.08.20
  Kommuneoverlegen i Vanylven har no i sammarbeid med kommuneleiinga oppdatert dei nye retningslinjene frå 10.08.20.
 • 07.08.2020 Regionalt miljøtilskot i jordbruket - frist for spreiing av husdyrgjødsel
  Vi vil minne om at dersom du vil søkje om tilskot til spreiing av husdyrgjødsel i vår-/vekstsesong er siste frist for spreiing av husdyrgjødsel 10.august. Tilskotet utgjer ca 50 kr pr...
 • 06.08.2020 Testing av covid-19
  Må ha avtaleAlle som skal ta test MÅ ha avtale. Koronatelefonen på dagtid: 700 30 109. Ring legevakt på kveldstid: 116 117
 • 04.08.2020 Ledige næringstomter
  Vanylven kommune har som mål å få til eit variert og nyskapande næringsliv. Vi vil skape vekst basert på bulyst og næringsutvikling. Kommunen ønskjer å legge til rette for deg som ønskjer...
 • 04.08.2020 Jobbsjansen - ei teneste for unge vaksne
  Jobbsjansen er ei teneste kommunen levera for unge vaksne i alderen 16 – 23 år.Tilbodet passar for dei som ikkje har meistra skulen, ikkje fått lærlingplass, tatt pause i studie og står...