Skapande skriving.jpg

KURS I SKAPANDE SKRIVING

14.12.2017

Er du ein vassekte bokorm? Har du ein forfattar i magen? Plagast du med skrivekløe? Er du glad i skrive, men vil lære meir? Du bør like å lese, utfordre deg sjølv og våge å dele det du skriv med andre. Våren 2018 tilbyr Vanylven kulturskule eit kortkurs i SKAPANDE SKRIVING for elevar i ungdomsskulealder.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyret på nett

12.12.2017

Kommunestyremøte frå 11. desember 2017 er lagt ut på nett.

standard_Vanylven.png

Kommunevåpen er 30 år den 11.12.17

11.12.2017

Jostein Mo har teikna kommunevåpenet, som symboliserar jordbruk og grøne lier, olivinførekomsten og saman med sølvfarga fjord. V-en symboliserar både Vanylven og Vanylvsgapet. Det vil vere ei markering av 30-årsdagen i kommunestyre den 11.12.17, der også Jostein Mo vil delta.

kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 05.12.17

04.12.2017

Formannskapet startar møte kl 09:00. På formannskapsmøte vil det vere ei sak om eigarskapsstyring, utkast til frivilligplan; uttalte til høyring om utviklingsplanen for helseføretaket; forslag til kjøp av Rovde fiskerihamn; endring av økonomireglement om avskriving av tap; reglement for merksemd i kommunen; søknad om fritak som meddommar...

Foto Eidså sag.png

Ledig næringsareal

30.11.2017

Det er fleire ledige næringsareal i Vanylven.

office-620822_1280.jpg

Økonomiplan med budsjett 2018

29.11.2017

Økonomiplan 2018 - 2021 med budsjett for 2018 er handsama av formannskapet den 28. november 2018 og blir lagt ut på høyring.

Veglys.jpg

Meld feil på gatelys via kart

28.11.2017

No kan du gå inn på kart og melde feil på gatelys. Dette er ei teneste frå Mørenett.

kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 28.11.17

27.11.2017

Formannskapet startar møte kl 09:00 med ei orientering frå den vidareågande skulen og deretter frå kommunalsjef Frode Vik om temaplan for barn og unge. På formannskapsmøte vil det vere ei sak om betalingssatsar for helse, og omsorg og barnehage; tilskot til privat barnehagen; budsjett for 2018; garanti for kjøp av kyrkjeorgel; aksjeteikning...

Login for redigering