background-20126_1280.jpg

4 750 000 i breibandsstøtte frå NKOM

26.09.2016

I møte 10. mai vedtok kommunestyret "utbygging av fiber for heile Vanylven" og med ei medfylgjande løyving kunne Vanylven søkje om statleg tilskot til utbygginga.

bedrekommune.jpg

Nest best i landet på brukarundersøkingar

23.09.2016

Vanylven kommune ynskjer å verte betre i korleis vi leverer tenester til innbyggjarane. Difor er brukar-undersøkingar eit viktig ledd i å kartlegge kva vi er gode på og kva som kan forbetrast.

PC support.JPG

Periodisk telefontrøbbel

22.09.2016

I nokre dagar har vi hatt telefonproblem, der det tilsynelatande ikkje har vore mogleg å komme igjennom når einhar forsøkt å ringe direkte til enkelte kontor. Dersom de ikkje når igjennom kan de ta kontakt via sentralbordet på telefon 700 30 000.

kommunekart com.JPG

Nytt kartoppslag på nett og i app

22.09.2016

Kommunekart.com er den oppgraderte utgåva av sunnmørskart. Her kan du søke på kommune, tettstad eller gards- og bruksnummer. I menyen til venstre kan du velge mellom flyfoto eller 3D.

matjord.jpg

Eigen nettstad om matjord

22.09.2016

Sunn jord betyr sunt liv! Her kan du lære meir om kvifor jorda er viktig og korleis matjorda er truga.

familiekurs.JPG

Invitasjon til kurs for familien

22.09.2016

Helse Møre og Romsdal inviterar til kurset "Kva er viktig for meg og familien?" Kurset handlar om hjelpe - og støtteordningar for barn, ungdom og deira familie. Målgruppa er foreldre/føresette til born i skulealder og ungdom over 16 år.

VanLan 2016. Utekontakt.jpg

VanLAN i haustferien 2016

20.09.2016

8. - 10. oktober 2016 Fiskå Ungdomshus Dørene opnar kl. 18:00 laurdag og stenger kl. 15:00 måndag.

komplett.png

Arbeid med ungdom gir resultat

19.09.2016

Politiet uttalar at dei ser gode resultat av arbeidet som Vanylven kommune gjer med ungdom, gjennom å tilrettelegge for aktivitetar og aktive skulebesøk.

Login for redigering