phone-869669_1920.jpg

Undersøking av lokaldemokratiet

27.04.2017

Vanylven kommune har vedteke ein plan for nærdemokrati og borgarinvolvering og det er nedsett ei arbeidsgruppe som i løpet av mai skal utarbeide ein handlingsplan for tiltak for å styrke lokaldemokratiet.

NSD_nytt-bilde-til-nett_ny-540x501.jpg

Nasjonal strandryddedag - 6.mai

27.04.2017

Det vert oppmoda om å plukke plast i fjøra. Nasjonal strandryddedag er 6.mai. Plastposar for innsamling kan hentast på rådhuset. Innsamla plast kan plasserast ved dunkane for hytterenovasjon.

kommunikasjon.jpg

Administrasjons-utvalet 02.05.17

26.04.2017

Administrasjonsutvalet skal ha møte den 2. mai 2017 kl 09:00 på ordføraren sitt kontor. Administrasjonsutvalet skal handsame sak om tilsettingsreglement; ekstern varslingseining; lønspolitisk plan og sak meldt inn frå Delta - der ein vil drøfte om stillingskutt ved budsjetthandsaminga er god personalpolitikk.

groen_laser.jpg

Laserskanning av kysten

26.04.2017

Marine Grunnkart er på veg inn i neste fase med lasermåling av kystsona på søre Sunnmøre. Dei fem kommunane, Sande, Herøy, Hareid, Ulstein og Vanylven, har i samarbeid med Runde Miljøsenter, Kartverket og NGU fått laga marine grunnkart for søre Sunnmøre.

concert-768722_1280.jpg

Tryggleik og trivsel

26.04.2017

Kommunane på søre Sunnmøre har opparbeidd eit 3-part samarbeid mellom kommune, Politi og skjenkebransjen, der dei no tilbyr eit kurs for dei som skal arrangere ei større tilstelling. Målet er å sette arrangørane betre i stand til å ivareta trivsel og tryggleik for gjestane, unngå overskjenking av gjestar og skjenking til mindreårige. Vi...

binary-54019-98823.png

Ny søknadsfrist for produksjonstilskot i jordbruket - 15.mai

25.04.2017

Det er laga eit nytt system for søknad om produksjonstilskot, med nye søknadsfristar. Dei som har husdyr pr.1.mai kan søkje no. Søknad skjer digitalt på Altinn, papirsøknad er ikkje lenger råd.

coins-948603_1920.jpg

Rekneskap og årsmelding 2016

21.04.2017

Rekneskap, årsmelding og revisjonsmelding er sendt til kontrollutvalet, og blir lagd fram for politisk handsaming i formannskapet den 9. mai 2017 og i kommunestyret den 16. mai 2017.

kommunikasjon.jpg

Arbeidsmiljøutvalet 24.04.17

21.04.2017

Arbeidsmiljøutvalet skal ha møte den 24. april 2017 kl 10:00 på møterom II i rådhuset. Arbeidsmiljøutvalet skal handsame sak om tilsettingsreglement; ekstern varslingseining; lønspolitisk plan og sak meldt inn frå Delta - der ein vil drøfte om stillingskutt ved budsjetthandsaminga er god personalpolitikk.

Login for redigering