Aktuelt

 • 24.01.2023 Søknad om barnehageplass 2023-2024 - frist 01.03.23
  Søknadsfrist innan 01.03.2023 I Vanylven kommune har vi 1 privat og 2 kommunale barnehagar. Solsikka barnehage på Fiskå (privat) Syvde barnehage (kommunal) Åheim barnehage (kommunal)...
 • 19.01.2023 Fagdag geriatri
  Årleg fagdag i geriatri, tema denne gongen er kreft hos eldre. Samarbeid mellom Helse Møre og Romsdal, Sjustjerna helse og omsorg og Høgskulen i Volda. 27.januar 2023 kl. Sted: Høgskulen...
 • 19.01.2023 Er du vår nye kommunalsjef i teknisk sektor ?
  Vanylven kommune har ledig stilling som kommunalsjef for teknisk sektor, og vi søker etter ein samfunnsengasjert, handlekraftig og resultatorientert leiar som blir sentral i arbeidet med...
 • 19.01.2023 Skogrydding langs Fylkesveg 61
  Møre og Romsdal fylkeskommune skal rydde skog langs to vegstrekningar på FV61. Den eine er strekninga mellom Larsnes og Årvika i Sande kommune, medan den andre strekninga er i Vanylven...
 • 18.01.2023 Lotteri- og stiftelsestilsynet har opna for ny søknadsrunde om straumstøtte
  Søknadsfristen er 15. februar klokka 13.00. No kan du søke straumstøtte for perioden oktober, november og desember 2022. Lotteri- og stiftelsestilsynet vil betale ut straumstøtte...
 • 17.01.2023 Informasjonsmøte om ombygginga av ferjekaiene i Sandesambandet
  Møre og Romsdal fylkeskommune inviterer til ope informasjonsmøte om ombygginga av ferjekaiene i Sandesambandet. Annonsen til Møre og Romsdal fylkeskommune(PDF, 52 kB)