Servicetorget i Vanylven og Ulstein_2.jpg

Felles sentralbord for Ulstein og Vanylven kommunar

19.02.2018

Blide damer på servicetorget i Ulstein og Vanylven ser fram til felles sentralbordteneste i Vanylven kommune. Vi inviterer alle til kaffi og kake ved opninga kl 12:00.

team-spirit-3131702_1920.jpg

Vanylven kommune med eit "overskot" på kr 18,4 million

17.02.2018

Vanylven kommune sitt rekneskap for 2017 er i dag sendt over til revisjon, og viser eit mindreforbruk mot budsjett ("overskot") på omlag kr 18,4 million - dette kan bli endra etter revisjon.

kontor5.JPG

Kulturmidlar

15.02.2018

Nytt skjema for søknad om kulturmidlar er under utarbeiding, fristen for å søke er difor utsett til 20. mars. Meir informasjon kjem så snart skjemaet er på plass.

kommunikasjon.jpg

Feil ved publisering av video frå kommunestyremøte

13.02.2018

Kommunestyremøte var i dag sendt direkte på Facebook. Rådmannen har gjort ein feil ved publisering og sendinga er dessverre sletta. Dette kan ikkje rettast og rådmannen beklagar dette.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyret direkte på Facebook

13.02.2018

I dag prøver vi med direktesending på Facebook https://nb-no.facebook.com/vanylvenkommune/

Fiskåholmen red.jpg

Høyring: Område-reguleringsplan Fiskåholmen

12.02.2018

Kommunen vil utvide industri- og næringsarealet på Fiskåholmen, og har lagt ut forslag til områdereguleringsplan til 1. gongs offentleg høyring. Frist for innspel er sett til 26. mars 2018.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyremøte 13.02.18

11.02.2018

Vanylven Utvikling AS vil orientere om Rovdefjordsambandet. Vidare vil det bli lagt fram rapport om grunnskulen; forvaltningsrevisjon for "tidleg innsats" i skule og barnehage; rapport om eigarskap i aksjeselskap til kommunen; tilsynsrapport om kommunal bereskap; varslingsrutinar på tilsette i leiargruppa til rådmannen; forslag til kandidatar...

PC support.JPG

"Fiber til heimen" - sal på Åheim, Rovde og Hakallestranda

08.02.2018

Telenor fekk etter anbod kontrakt på utbygging av "fiber til heimen", som er finansiert av NKOM og Vanylven kommune. Telenor har no starta sal på Åheim, Rovde og Hakallestranda, og salet vil pågå i dei neste tre vekene.

Login for redigering