kommunikasjon.jpg

Kommunestyret på nett

19.10.2016

Sjå heile møtet her:

3I4oBnP9.png

Vanylven i 2020 - framtidsbarometeret

18.10.2016

Vanylven kommune må drive meir effektivt enn andre for å ha råd til eit like omfattande tilbod som nabokommunane, men er likevel økonomisk sterk samanlikna med dei andre kommunane på ytre søre.

stad skipstunnel konferanse.JPG

Konferanse om Stad skipstunnel

18.10.2016

Prosjektgruppa for Stad skipstunnel og Visit Nordfjord inviterar til konferanse om turistdestinasjonen Stad skipstunnel. Målet med konferansen er å starte ein prosess med å utvikle destinasjonen Stad skipstunnel.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyremøte 18.10.16

18.10.2016

Her får du eit enkelt innblikk i kva saker som ligg til handsaming i møtet.

skjenkeløyve

Trygt julebord?

17.10.2016

”Trygt julebord?” er eit kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad eller skal ha eit arrangement med skjenkeløyve. Samlinga er gratis. Kurset gjev deg opplæring i kva alkohollova krev og kunnskap om korleis du kan handtere konfliktsituasjonar som er typiske på ein skjenkestad. Skjenkekontrollen vil også kome og fortelje om kva dei sjekkar...

vaksine influensa.jpg

Influensavaksine 2016

13.10.2016

Det vert vaksinasjon mot influensa på fylgjande stadar i år:

Kommunal veg.jpg

Høyring - Privatisering av kommunale vegar - frist 10.november

13.10.2016

På grunn av økonomiske innsparingar foreslår kommunen at 10 kommunale vegar vert private. Saka vert lagt ut til høyring med frist for kommentarar innan 10.november.

Feiar.jpg

Varsel om feiing 2016

12.10.2016

Feiing startar etter planen opp i veke 42.

Login for redigering