Aktuelt

 • 26.02.2020 Invitasjon til dialogmøte i barnehage og skulesektor
  Vanylven kommune inviterar til dialogmøte om korleis ein framtidsretta barnehage og skulesektor skal sikre best mogleg kvalitet i tenestane våre.
 • 20.02.2020 Reingjering av vassleidningsnettet - vatnet blir stengt
  Vi sender no ut varsel om at vatnet vil bli stengt i fleire perioder frammover. Dette er på grunn av drifting av høgdebasseng og reingjering av vassleidningsnettet. Les under for meir...
 • 20.02.2020 Kulturmidler 2020
  Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje kulturmidlar. Søknadsfrist er: 20.03.2020.Frist for vedlegg er 01.04.2020. For seint innkomne søknadar vert ikkje vurderte.Søknaden skal...
 • 19.02.2020 Ferie for alle
  Ferie for alle - eit gratis ferietilbod til barnefamiliar med dårleg økonomi.Røde Kors i Møre og Romsdal arrangerar ferieturar for barnefamiliar som har dårlig økonomi, og som over tid...
 • 18.02.2020 No er det tid for å søkje landbrukstilskot
  Kommunen vil minne om fristar for ulike tilskotsordningar i landbruket.
 • 17.02.2020 Fellingsresultat frå hjortejakta 2019
  Dei fire utmarkslaga har rapportert inn fellingsresultata frå hjortejakta 2019. Det vart felt 633 hjort i Vanylven. Det er 38 meir enn året før. Størst auke er det på felling av eldre...