telenor fiber.JPG

Telenor skal bygge fibernett i Vanylven

22.02.2017

Etter anbodsutlysing på trinn 1 av "Fiber til heimen" har Vanylven kommune valgt Telenor som utbyggjar av områda Rovde, Syvde, Eidså, Hakallestranda og Åheim. I tillegg til desse områda vert det arbeida med byggefeltet i Syltefjorden, i henhald til vedtak frå kommunestyret 15.11.2016, sak 139/2016.

Det gode liv.PNG

Temakveld "Det gode liv - heile livet"

22.02.2017

Tysdag 28. februar inviterer prosjektgruppa frå palliasjonsprosjektet til gratis temakveld, som er open for alle. Folkemøtet vert heldt på Høgskulen i Volda.

Avløpsrør.jpg

Høyring - fiber til heimen i Vanylven kommune, trinn 2

21.02.2017

Kommunestyret vedtok i møte 15.11.2016, sak 139/2016, ei finansering og utbyggingsplan for fiber til heimen. Kommunen er no i ferd med å inngå kontrakt på utbygging trinn 1, og vil med dette starte planlegging av trinn 2.

coins-948603_1920.jpg

Godt resultat i 2016

16.02.2017

Rekneskapen til kommunen er sendt over til kommunerevisjonen for gjennomgang, med eit «overskot» på omlag kr 19,5 million. Netto driftsresultat ,som vi brukar når vi skal samanlikne oss med andre kommunar, er på kr 15,5 million.

Frisklivssentralen i Vanylven

Oppstart av frisklivssentral

15.02.2017

Vanylven kommune startar opp frisklivssentral 28. februar. Dette er eit nytt tilbod til innbyggjarane i kommunen, som vil halde til på "Vårsol" på Fiskå (v/gamle sjukeheimen). Frisklivssentralen er eit tilbod om hjelp og støtte til deg som ynskjer å endre levevanar knytt til fysisk aktivitet, ernæring, tobakk og stressmeistring.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyremøte 14.02.2017

13.02.2017

Her får du eit enkelt innblikk i kva saker som ligg til handsaming i møtet.

boy-1844927_1280.jpg

Vinterferiebading for ungdom (12-18år) 23 feb.

08.02.2017

Utekontaketen har gleda av å invitere ungdommen (12-18år) i Vanylven kommune med på vinterferiebading på Sunnmørsbadet. Eigenandelen på 150kr dekker transport tur/retur, bading og eit måltid. Førstemann til mølla så meld deg på til utekontakten@vanylven.kommune.no , påmeldingsfrist 16 feb. Stine Sætre, utekontakt Vanylven

UKM 2014 på Olivinhallen 08.02 kl 15:00

UKM 2017

03.02.2017

Laurdag 04. februar brakar det laust i Olivinhallen - UKM 2017! 18 sceneinnslag, 12 utstillarar og totalt 133 påmeldte, er klar kl 15:00. Det vert kiosksal.

Login for redigering