Skjermbilde Telemarksforsking.PNG

Rapport frå Telemarksforsking

23.05.2017

Vanylven kommune må redusere kostnadane fram mot 2020. Behovet er knytt til auka finanskostnader og mindre inntekter på grunn av redusert folketal. Telemarksforsking har våren 2017 fått i oppdrag å sjå på moglege løysingar.

Vanylven helse- og omsorgssenter

Høyring: Lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester

23.05.2017

Kommunen har plikt om til å utarbeide forskrift innan 30.06.2017. Den skal vere inkludert kriterier for tildeling og reglar for venteliste. Frist for innspel er 19.06.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyremøte 16. mai 2017

14.05.2017

I møte vil rekneskapen og årsmeldinga bli handsama. Vidare sak om lønspolitisk plan med rekrutteringstiltak med forslag om 15 % nedskriving av studielån. Forslag om ekstern varslingseining for kritikkverdige forhold samt sak om ein veteranplan for dei som har delteke i internasjonale oppdrag.

2bus-2028647_640.png

Innspel til nye ruter for ferje, hurtigbåt og buss

08.05.2017

Vanylven kommune skal gje innspel til Møre og Romsdal Fylkeskommune om neste års ferje-, hurtigbåt- og bussruter, som gjeld frå 1. mai 2018. Frist for innspel frå lag, organisasjonar og privatpersonar vert sett til 31. mai 2017, og desse skal sendast til kommunen.

IMG_0978.jpg

Frigjerings- og veterandag

08.05.2017

8. mai er vår frigjerings- og veterandag. Meir enn 100 000 kvinner og menn har delteke i internasjonale operasjonar etter den andre verdenskrig, og i dag utgjer veteranane ryggraden i det norske Forsvaret. I år er det også 70 år sidan Tysklandsbrigadene var oppretta, som var den første internasjonale operasjonen etter den andre verdenskrig.

binary-54019-98823.png

Ny søknadsfrist for produksjonstilskot i jordbruket - 15.mai

08.05.2017

Det er nytt system og nye søknadsfristar. Dei som har husdyr pr.1.mai kan søkje no. Søknad skjer digitalt på Altinn, papirsøknad er ikkje lenger råd.

Bildet på veien

"Fiber til alle" - utbygging av trinn II

07.05.2017

Kommunestyret vedtok den 10. mai 2016 utbygging av "fiber til alle" i kommunen. Rådmannen signerte i mars 2017 kontrakt med Telenor for trinn I av denne utbygginga, og no har kommunen søkt NKOM om delfinansiering av trinn II. Til orientering så vil Telenor vere ferdig med utbygging av trinn I, for meir enn 900 innbyggjarar, innan 31. desember...

kommunikasjon.jpg

Formannskapet 09.05.17

07.05.2017

Formannskapet startar med eit frukostmøte i kommunestyresalen kl 08:30 saman med NAV og næringslivet. Det ordinære møte startar på kontoret til ordføraren kl 11:00 og av viktige sakar er lønspolitisk plan med rekrutteringstiltak med forslag om 15 % nedskriving av studielån. Vidare er det forslag om ekstern varslingseining for kritikkverdige...

Login for redigering