kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 18.09.2018

17.09.2018

Her finn du kortversjonen av sakslista til formannskapsmøte tysdag 18.09.2018.

Forside klimaplan.jpg

Høyring av ny klimaplan for perioden 2018 - 2030

10.09.2018

I høve arbeidet med ny klimaplan for Vanylven kommune, er eit forslag no utarbeida og vert sendt ut til offentleg høyring. Frist for innspel er 19.oktober.

Frivillige lag og organisasjonar fellesmøte 26062018.jpg

Møte for frivillige lag og organisasjonar

06.09.2018

Vanylven kommune inviterar til møte forfrivillige lag og organisasjonar tirsdag 18. september 2018, kl 17-20 på Eidsåtun

demensaksjonen2018.PNG

Demensaksjonen 2018

06.09.2018

Det vert konsert i Syvde kyrkje i høve Demensaksjonen og den Internasjonale Alzheimerdagen søndag 16. september kl. 17.00

drenering.png

Tilskot til drenering av jordbruksjord - søknadsfrist 1.oktober

04.09.2018

Formålet med ordninga er å auke kvaliteten på tidlegare grøfta jordbruksjord. Det skal også redusere faren for erosjon og avrenning av næringsstoff til vassdrag.

NAV jobbmesse.jpg

Ny jobb?

04.09.2018

NAV inviterer til jobbmesse, der du kan møte abeidsgjevarar med ledige jobbar.

kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 04.09.2018

31.08.2018

Formannskapet startar møte kl 09:00 på ordføraren sitt kontor. Her finn du kortversjonen av møteinnkallinga:

kantsslått.jpg

17.september startar kantslåtten

27.08.2018

Det er Nordfjord Vegservice AS som utfører arbeidet på vegne av kommunen. Dei vil bruke ca 1 veke på oppdraget, og tek til ca 17.september. Ta omsyn!

Login for redigering