Vidnes.gif

SMIL-midlar 2018 - Søknadsfrist 18.juni

25.05.2018

Dette er ei tilskotsordning for tiltak i kulturlandskapet og mot ureining frå landbruket. Kommunen har i år fått kr 270 000 som skal fordelast til gode tiltak.

bål.JPG

Innfører totalforbod mot bål

23.05.2018

Brannsjef i Vanylven kommune har bestemt at det vert innført totalforbod mot bål. Årsaka er lite nedbør siste tida og ingen nedbør i sikte. Forbodet gjeld inn til situasjonen endrar seg.

Noen på hjertet_.png

Ung og nokon på hjertet?

22.05.2018

PIO-senteret opna nyleg ein chat for barn og ungdom: "Noen på hjertet?" Chatten er for personar opp til 25 år, som har utfordringar eller bekymringar rundt sjukdom hos nokon nær dei.

Flagg.jpg

Gratulerer med dagen!

20.05.2018

Vanylven kommune ynskjer alle ein fin 17. mai! Program 17. mai - program frå Synste Møre.

Trafikktryggingsplan.jpg

Trafikktrygging - Oppstart av planarbeid. Frist for innspel 26.juni.

14.05.2018

Formannskapet har gjort vedtak i sak 59/2018 om å setje i gang arbeidet med kommunedelplan for trafikktrygging og leggje ut til offentleg ettersyn eit planprogram for planarbeidet.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyret på nett

11.05.2018

Kommunestyremøte frå 08. mai 2018 er lagt ut på nett.

file0001373490682[1].jpg

Oversikt over søkjarar av kulturmidlar 2018

11.05.2018

Under finn dykk ei oversikt over lag og organisasjonar som har søkt om kulturmidlar for 2018. Søknad vil bli behandla innan utgangen av juni.

vatn.jpg

No skal alle små vassforsyningsanlegg registrerast

09.05.2018

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner eitt eller fleire hus med drikkevatn.

Login for redigering