RMP.jpg

Regionalt miljøtilskot i jordbruket - søknadsfrist flytta til 15.oktober

05.07.2018

Tidlegare var fristen 20.august. No er den flytta til same frist som produksjonstilskot. Tilskotsordningane er stort sett som før, men satsane til bratt areal brukt til slått av fôr aukar frå 130 til ca 200 pr dekar. Spreiing av all husdyrgjødsel før 10.august gjev 40 kr/da.

programming-2115930.jpg

Digitale talent - kurs for deg over 19 år

26.06.2018

NAV Møre og Romsdal tilbyr eit spanande kurs som vert kalla ‘Digitale talent’. Det er eit årskurs i spelutvikling for arbeidssøkjarar over 19 år med interesse for data.

bål.JPG

Totaltforbod mot bål er oppheva

18.06.2018

Brannsjefen har bestemt at totalforbodet blir oppheva frå 18.06. kl.12:00. Nedbøren siste dagane og meldingane vidare framover gjer at den akutte brannfaren er over. For jonsokbål gjev brannsjefen herved eit generelt løyve til bålbrenning (mindre bål) på jonsokaftan, men det krev at folk sender ei tekstmelding til befalsvakt/teknisk vakt i...

Noen på hjertet_.png

Ung og nokon på hjertet?

22.05.2018

PIO-senteret opna nyleg ein chat for barn og ungdom: "Noen på hjertet?" Chatten er for personar opp til 25 år, som har utfordringar eller bekymringar rundt sjukdom hos nokon nær dei.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyret på nett

11.05.2018

Kommunestyremøte frå 08. mai 2018 er lagt ut på nett.

vatn.jpg

No skal alle små vassforsyningsanlegg registrerast

09.05.2018

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner eitt eller fleire hus med drikkevatn.

Foto Ulstein kommune gjeldsrådgiving.jpg

Saman om å hjelpe innbyggarar med gjeldsproblem

30.04.2018

Hareid, Herøy, Ulstein, Sande og Vanylven står saman om å tilby gjeldsrådgiving til innbyggarane sine. Kommunane fornyar no avtalen om ein felles gjeldsrådgivar for innbyggarar med gjeldsproblem.

coins-948603_1920.jpg

Rekneskap og årsmelding

13.04.2018

Rekneskap, årsmelding og revisjonsmelding er sendt til kontrollutvalet, og blir politisk handsama i formannskapet den 24. april 2018 og i kommunestyret den 8. mai 2018.

Login for redigering