Aktuelt

  • 15.01.2019 TA TAK - Kurs
    Ønskjer du å TA TAK? TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit
  • 19.12.2018 Nørve sluttar som rådmann våren 2019
    I årets siste nyhendebrev til dei tilsette informerte rådmann Andreas Nørve i dag om fylgjande:
  • 10.12.2018 Jubileumsgåve frå Sparebanken Møre
    I samband med Sparebanken Møre sitt 175-års jubileum har dei gitt 175.000 kr til formål i Vanylven kommune.