Aktuelt

  • 18.06.2019 Kulturminneplan
    Arbeidet med å samle inn objekter til kulturminneplanen går mot slutten. Siste frist for å sende inn skjema er 15. juli 2019.
  • 18.06.2019 Kartlegging av naturtypar i Møre og Romsdal i 2019
    Kartlegginga er ein del av kunnskapsløftet for natur som blei vedteke av Stortinget i 2015. Kartlegginga er ei langsiktig, nasjonal satsing for å betre kunnskapsgrunnlaget om norsk natur...
  • 17.06.2019 Skatteoppgjeret for 2018
    Skatteoppgjeret for dei fleste lønstakarar og pensjonistar, er klart 20. juni 2019.