keyboard-70506_1280.jpg

Midlertidig ute av drift

26.08.2016

På grunn av oppgraderingar er saksystemet til kommunen nede, og det er difor ikkje mogleg å opne dokument knytt opp mot dette systemet. Enkelte funksjonar på nettsida, som t.d. "Politikk og møte" og postlista er difor ikkje tilgjengeleg. Vi vonar systemet er som normalt måndag morgon.

marinegrunnkart.JPG

Marine grunnkart - Vanylven

26.08.2016

Norges Geologiske undersøkelser (NGU) har i samarbeid med Statens kartverk, kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande og Vanylven og Runde Miljøsenter utarbeidd nye kart for sjøområda i dei fem kommunane.

05NYHfiskakultur.jpg

Ungdomsklubb 2. september

23.08.2016

Oppstart for Ungdomsklubben på Fiskå Ungdomshus Fredag 2. september Ope fra kl. 18:00 - 22:00

leave-364178_1280.jpg

Norskopplæring for vaksne framanspråklege

23.08.2016

NORWEGIAN COURSE. På dagtid og kveldstid. For haustsemesteret 2016 vert det oppstart av nybegynnarkurs og vidarekomen kurs.

kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte tysdag 23. august

18.08.2016

Her får du eit enkelt innblikk i kva saker som ligg til handsaming i møtet. Vanylven kommune ynskjer å verte betre på offentlegheit og demokrati. Som ein lekk i dette arbeidet vil ein difor førebu kortfatta samanstillingar av møtedokumenta som vert sendt ut til formannskap og kommunestyret.

Åheim skule 1.jpg

Skulestart måndag 22. august

18.08.2016

Grunnskulane i Vanylven kommune tek til etter sommarferien måndag 22. august 2016. Tid for frammøte: Myklebust skule: 1.- 10.klasse kl 08.15 Fiskå skule: 1.- 7.klasse kl 08.45 Åheim skule: 1.- 10.klasse kl 09.00

kulturprisen2015.jpg

Søkjer kandidatar til kulturprisen 2016

17.08.2016

Vanylven kommune og Sparebanken Møre deler årleg ut ein kulturpris til einskildpersonar, organisasjonar eller andre aktørar som gjer eller har gjort ein stor innsats for kulturlivet i kommunen.

water-1555170_1280.jpg

Havet - for ei bærekraftig framtid!

10.08.2016

Vanylven Utvikling AS inviterar til konferanse med tema: "Havet - for ei bærekraftig framtid!". Set av dagen torsdag 1. september.

Login for redigering