• Kulturpris 2021

  Vanylven kommune og Sparebanken Møre deler årleg ut ein kulturpris til einskildpersonar, organisasjonar eller andre aktørar som gjer eller har gjort ein stor innsats for...

Aktuelt

 • 14.09.2021 Vasslekkasje på Eidet - oppdatert informasjon!
  Oppdatert 14.09 kl. 15.30 Lekkasjen er no reparert. Vi gjennomfører ei utspyling og vatnet vert difor avstengt frå Nærbutikken til Koparneset medan dette går føre seg. Dette vil ta om...
 • 10.09.2021 Stortingsvalet 2021 - her kan du røyste!
  Det vert halde val på representantar til Stortinget måndag 13. september. Du har røysterett om du er norsk statsborgar og fyller 18 år seinast 31. desember 2021. Du må vere registrert i...
 • 08.09.2021 Informasjon angåande privat testing for koronasertifikat i Syvde
  Vi har i dag ein privat teststasjon i Syvde som tilbyr gratis testing for koronasertifikat – dette sertifikatet er gyldig i 24 timar og kan berre nyttast i følgjande samanhengar...
 • 02.09.2021 STORTINGSVALET OG SAMETINGSVALET 2021
  I 2021 er det val av nytt Storting og nytt Sameting. Valgdagen er fastsett til måndag 13. september. Enkelte kommunar har val over to dagar, både søndag 12. september og måndag 13...
 • 01.09.2021 Oppdatert informasjon angåande reingjering av vassleidningsnettet
  REINGJERING AV VASSLEIDNINGSNETTET Strekning: Dato: Klokka: - Tunheim - Bøstranda - Vidnes - Sylte Onsdag-Torsdag. 08.09.21 – 09.09.21 08:00-16:00 For å sikre jamn og god vasskvalitet...
 • 31.08.2021 Mobilt pass- og ID-kontor
  Informasjon frå Møre og Romsdal politidistrikt: Passbussen på veg mot Møre og Romsdal Snart kan mange med lang reiseveg til pass- og ID-kontor, få eit betre tilbod. Eit mobilt passkontor...