• Opningstider for rådhuset i sommar

  Frå 15. mai gjekk Vanylven kommune over til sommartid og vi har derfor begrensa opningstider på telefon og rådhus. Vi ber om forståelse for at sakshandsamarar tek ut ferie i...

Aktuelt

 • 12.08.2022 Vil du vere med ordføraren på tur ?
  Last ned brosjyra her (PDF, 7 MB) I denne brosjyra finn du turar og arrangement som foregår på Sunnmøre og Vestnes hausten 2022. Turane er organiserte vandringar eller arrangement i...
 • 11.08.2022 Rekruttering av medarbeidarar - kva kan kommunen bli betre på?
  I Vanylven ønsker vi det beste for innbyggarane våre. Dei tilsette sørgar mellom anna for reint vatn i springen, gode læringsarenaer for ungane våre og eit rikt liv for våre eldre og...
 • 13.07.2022 Fagdag for entrprenørar og utbyggjarar - Bustadutvikling i Vanylven kommune
  Vanylven kommune inviterer potensielle utbyggjarar og entreprenørar i kommunen til fagdag som vil handle om bustadutvikling i Vanylven. Vi ynskje å sjå på moglegheitene for utbygging av...
 • 08.07.2022 Fugleinfluensa blant villfugl på Sunnmøre
  Vanylven kommune vil informere innbyggjarane om at det no er påvist fugleinfluensa blant villfugl langs delar av norskekysten dei siste dagane. Mattilsynet mottek fleire meldingar om...
 • 01.07.2022 Ledig vikariat som rektor på Åheim skule
  Vanylven kommune har ledig vikariat som rektor på Åheim skule frå 1. august 2022 til og med 31.12.2023. Til å leie og vidareutvikle Åheim skule søkjer vi etter ein samlande og...
 • 01.07.2022 Gratis kjernetid i SFO
  Det er varsla om innføring av gratis kjernetid i SFO i 1. klasse frå 01.08.22. Ordninga inneber ei moderasjonsordning på 12 timar per veke i fråtrekk på eigenbetalinga i SFO det...