Bilete til eldreplanen.jpg

Høyring: eldreplan 2018 - 2026

04.10.2018

Vanylven kommune har utarbeida ein eldreplan med formål å legge til rette for ei tenesteutvikling som sikrar den enkelte ein verdig og meiningsfylt kvardag gjennom heile livsløpet.

monsiaden.jpg

Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

03.10.2018

Det kan no søkjast spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Dette gjeld alle lag og organisasjonar som ønsker å søke om tilskot.

Bilde kulturprisvinner 2017.jpg

Kandidatar til kulturprisen 2018?

03.10.2018

Kommunen vil gjerne ha framlegg til kandidatar. Vanylven kommune og Sparebanken Møre delar årleg ut ein kulturpris til einskildpersonar, organisasjonar eller andre aktørar som gjer eller har gjort ein stor innsats for kulturlivet i kommunen.

Feiar.jpg

Varsel om feiing 2018

03.10.2018

Feiing startar opp i veke 41, frå 8.oktober. Det er strekninga Krokvika – Nordstranda – Fiskå – Sylte – Slagnes og Åheim m/dalane dette året.

binary-54019-98823.png

Produksjonstilskot og regionalt miljøtilskot i jordbruket. Frist 15.oktober.

02.10.2018

Føretak som driv vanleg landbruksproduksjon kan søkje. Produksjonstilskot gjeld tilskot til husdyr, areal, beiting, frukt, bær og grønt. I tillegg avløysartilskot for 2018. Teljedatoen for dyr er 1.oktober. Regionalt miljøtilskot gjeld slått av bratt areal og tidleg spreiing av husdyrgjødsel m.m.

1600x900_bli_bplus-ssebplusªrer_per.jpg

Vil du være med på årets viktigste søndagstur?

27.09.2018

Søndag 21. oktober skal 100.000 frivillige bøssebærarar besøke landets 2,3 millioner husstandar. Dette gjer TV-aksjonen til landets største dugnad.

Lars Monsen.JPG

Vanylvskonferansen "Reiseliv og lokalmat"

25.09.2018

- med fokus på opplevingar for ein kvar smak. Tek du turen? Vanylven kommune og Vanylven Utvikling AS arrangerer Vanylvskonferansen 19. oktober på ungdomshuset på Fiskå. .

kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 18.09.2018

17.09.2018

Her finn du kortversjonen av sakslista til formannskapsmøte tysdag 18.09.2018.

Login for redigering