boat-2178460__340 (002).jpg

Båtførareksamen - privatist

10.07.2017

I forbindelse med båtførarkurset for ungdom i august, vert det sett opp privatist eksamen i båtførarprøven tysdag 15 august.

Acer%20Aspire%20Switch%2012.jpg

Open anbodskonkurranse

06.07.2017

Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda skal kjøpe nytt felles oppvekstadministrativt system som skal brukast i administrasjonen av skule, sfo og barnehage i desse kommunane.

1200px-Norsk_stemmeurne[1].jpg

Stortingsvalet og Sametingsvalet 2017

05.07.2017

I 2017 er det val av nytt Storting og nytt Sameting. Valgdagen er fastsett til måndag 11. september. Enkelte kommunar har val over to dagar, både søndag 10. september og måndag 11. september. I Vanylven er det val ein dag: 11. september.

Bildet på veien

Informasjonsmøte om fiber til heimen den 3. juli 2017

02.07.2017

Telenor skal no starte utbygging av fiber til heimen. Utbygginga vil starte på Eidså og i Syvde og i denne samanheng vil Telenor ha eit informasjonsmøte på Eidsåtun den 3. juli 2017 kl 18:00.

Vegadresseskilt

Kunngjering av endra vegnamn: Åsevegen, Åsevika og Nordstranda

28.06.2017

Kommunestyret har vedteke endra skrivemåte for desse tre vegane. Tidlegare vedtak var Åsen, Åsvika og Nordstrandavegen.

Vegnamnskilt Bringebærstien

Høyring: Forslag til nye vegnamn

28.06.2017

Kommunen foreslår no vegnamn på Eidså, Åram, Fiskå, Sylte, Slagnes og Åheim. Send gjerne inn andre namneforslag, helst med grunngjeving. Fristen er 18.september.

kommunikasjon.jpg

Formannskapet 27.06.17

26.06.2017

Formannskapet startar møte kl 09:00. Dette er det siste formannskapsmøte før sommarferien. På sakslista er det ei orientering om folkevaldundersøkinga; val av komite til innsamlingsaksjonen og forslag til møteplan for formannskapet for 2. halvår 2017.

tatak

Ta Tak

26.06.2017

TA TAK er eit gratis kurs for deg som pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit. Kursstart 20.september 2017 - 6 kveldar - på HakalleStrandhus

Login for redigering