• Kulturminner i Vanylven kommune

  Vanylven kommune held på med ein plan for kulturminner. Planen skal innehalde ei oversikt over kulturminner og kulturmiljø i kommunen, og identifiserar dei av lokal verdi som er...

Aktuelt

 • 16.05.2019 Politiske møte veke 21
  Denne veka har Vanylven kommune bytta til eit nytt sak-arkivsystem. Dette vil blant anna gi innbyggjarane våre ei ny innsynsløysing.
 • 15.05.2019 Invitasjon til folkemøte om fiber frå Telenor
  Vanylven kommune inviterar saman med Telenor til folkemøte ,der det vil bli informert om Telenor sine planar for fiberbygginga i Vanylven.
 • 09.05.2019 Ope møte om trafikktryggingsplan
  Vanylven kommune har for tida ny kommunedelplan for trafikktrygging ute til offentleg ettersyn og inviterar i høve dette til ope møte om trafikktryggingsplanen onsdag 15.mai kl. 18:00 på...