kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 16.01.18

15.01.2018

Formannskapet startar møte kl 09:00 på ordføraren sitt kontor. På formannskapsmøte vil det vere følgjande saker: handlingsplanen for Vanylven Utvikling AS; områderegulering av Fiskåholmen (1. høyringsrunde); fastsetjing av planprogram for Børholmen; kjøp av kommunale tomter på Fiskå; tilsynsrapport og ROS-analyse for beredskapsarbeidet og...

kulturskulevisuellkunst.JPG

Lokale talent på nasjonalt nivå

20.12.2017

Årleg vert det gjeve ut ein kalendar der elevarbeid innan visuelle kunstfag frå kulturskular rundt om i heile landet vert presentert. Og i kalendaren for 2018 er heile to bidrag frå Vanylven kommune!

hearing-41429_640.png

Likemenn hørsel

20.12.2017

Likemenn hørsel er personar som sjølv har erfaring med redusert hørsel og bruk av høyreapparat. Treng du råd og rettleiing med høyreapparat, kan du få hjelp med dei.

Skapande skriving.jpg

Kurs i skapande skriving

14.12.2017

Er du ein vassekte bokorm? Har du ein forfattar i magen? Plagast du med skrivekløe? Er du glad i skrive, men vil lære meir? Du bør like å lese, utfordre deg sjølv og våge å dele det du skriv med andre. Våren 2018 tilbyr Vanylven kulturskule eit kortkurs i SKAPANDE SKRIVING for elevar i ungdomsskulealder.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyret på nett

12.12.2017

Kommunestyremøte frå 11. desember 2017 er lagt ut på nett.

standard_Vanylven.png

Kommunevåpen er 30 år den 11.12.17

11.12.2017

Jostein Mo har teikna kommunevåpenet, som symboliserar jordbruk og grøne lier, olivinførekomsten og saman med sølvfarga fjord. V-en symboliserar både Vanylven og Vanylvsgapet. Det vil vere ei markering av 30-årsdagen i kommunestyre den 11.12.17, der også Jostein Mo vil delta.

kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 05.12.17

04.12.2017

Formannskapet startar møte kl 09:00. På formannskapsmøte vil det vere ei sak om eigarskapsstyring, utkast til frivilligplan; uttalte til høyring om utviklingsplanen for helseføretaket; forslag til kjøp av Rovde fiskerihamn; endring av økonomireglement om avskriving av tap; reglement for merksemd i kommunen; søknad om fritak som meddommar...

Foto Eidså sag.png

Ledig næringsareal

30.11.2017

Det er fleire ledige næringsareal i Vanylven.

Login for redigering