kommunikasjon.jpg

Kommunestyremøte 17.10.17

16.10.2017

Vanylven Utvikling AS vil orientere om Rovdefjordsambandet. Vidare vil det bli lagt fram statusrapport for utekontakta; forslag til samarbeidsprosjekt Herøy kommune; tertialrapport; tilleggsløyving for brannbil; lånesøknad frå risikofondet; endring av kommunikasjonsstrategien og nytt val av varamedlemmar på grunn av fritak til formannskapet...

binary-54019-98823.png

Produksjonstilskot i jordbruket - Søknadsfrist 15.oktober

04.10.2017

Føretak som driv vanleg landbruksproduksjon kan søkje. Det gjeld tilskot til mellom anna areal, dyr, beiting, frukt,bær og grønt. I tillegg avløysartilskot for 2017.

storskala%20kompostering_jpg.jpg

Kunngjering - mellombels løyve etter forureiningslova

04.10.2017

Det er gitt løyve til mottak, enkel rankekompostering og lagring av organisk avfall ved miljøstasjon Lilleeide.

tv-aksjon.jpg

Bøsseberar - Tv-aksjonen 2017

04.10.2017

Har DU lyst å vere med som bøsseberar i årets tv-aksjon 22.oktober ? Pengane går i år til UNICEF og deira arbeid for å gi utdanning til born ramma av krig og konflikt. Ta kontakt på Servicetorget innan fredag 6.oktober kl 12:00 på tlf 700 30000, eller postmottak@vanylven.kommune.no

kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 03.10.17

02.10.2017

Formannskapet startar møte kl 09:00 med ei orientering frå kommunalsjef Arnhild Nordaune om omsorgssenteret og heimetienesta. På sjølve formannskapsmøte vil det vere ei sak om endring av kommunikasjonsstrategien og retningsliner for bruk av sosiale media. Sak om val av varamedlem til politiske utval, støtte til TV-aksjonen og oppstart av...

Open stasjon II 2016 b.jpg

Open dag - Fiskå brannstasjon 23.september

19.09.2017

I samband med Brannvernveka – 2017 blir det arrangert Open dag på Fiskå Brannstasjon laurdag, 23.september frå kl 11:00 til 14:00.

kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 19.09.17

18.09.2017

Formannskapet startar møte kl 09:00 med ei orientering frå kommunalsjef Arnhild Nordaune om legeteneste i Vanylven. På sjølve formannskapsmøte vil det vere ei sak om utekontakta; ein søknad om dispensasjon for dyrking av makroalger og uttale til ny rutetider for ferjestrekninga Volda-Lauvstad. Vidare vil formannskapet i lukka møte behandle...

Hans Majestet Kong Harald.

Kongen opnar bølgjekraftverk i Herøy

18.09.2017

Torsdag 21. september er det opning av verdas første fungerande bølgekraftanlegg, som Waves4Power har etablert utanfor Runde. Sjølve arrangementet er lagt til Thon Hotel Fosnavåg, og det er planlagt hurtigbåt som skal forbi anlegget og til Fiskåholmen. Kongen skal delta på sjølve opninga og delar av programmet i Fosnavåg.

Login for redigering