• Tieto Education endrar namn til Edlevo

  Appen som føresette nyttar for kommunikasjon mot skule og barnehage endrar namn frå TietoEdu til Edlevo. Det vert tilgjengeleg ei ny oppdatering i løpet av veke 50, men det nye...

Aktuelt

 • 30.11.2021 Økonomiplan 2022-2025 med budsjett for 2022
  Vanylven formannskap har 30. november behandla økonomiplan for 2022-2025 med budsjett for 2022, som gav følgjande tilråing: Formannskapet tilrår: 1. Driftsbudsjettet for 2022 med...
 • 30.11.2021 Tieto Education endrar namn til Edlevo
  Appen som føresette nyttar for kommunikasjon mot skule og barnehage endrar namn frå TietoEdu til Edlevo. Det vert tilgjengeleg ei ny oppdatering i løpet av veke 50, men det nye namnet...
 • 30.11.2021 Varsel om planoppstart
  I samsvar med Plan- og bygningslova, plandelen § 12-8, vert det varsla om oppstart av planarbeid etter § 12-3 – privat forslag til detaljregulering. Aktuelt planområde er gbnr 25/60 m.fl...
 • 24.11.2021 Kulturprisen 2021
  Oddrun Anita Kobbevik Oldeide er årets vinnar av kulturprisen. Du kan lese meir om tildelinga på nettstaden til Synste Møre.
 • 18.11.2021 Varsel om arbeid i Åheimslida - oppdatert tysdag ettermiddag
  Oppdatering tysdag ettermiddag: Arbeidet har vist seg å vere meir omfattande enn først antatt. Det vil difor gå føre seg arbeid også imorgo 17.11. Vi beklagar ulempene som dette vil få...
 • 16.11.2021 La-Rel Easter/Unsplash.com Fordeling av lokale aktivitetsmidlar
  TabellPublisert Fordeling av ordinære LAM-midlar 2021 Grunnlag: Fordelinga er basert på aktivitet og medlemstal. Idrettslag Midlar Fiskå IL 34 621,- Vanylven klatre & padleklubb 12 946,-...