• Innbyggjarundersøkinga 2019

  Innbyggjarundersøking 2019

  Vanylven kommune skal i 2019 gjere ei ny innbyggjarundersøking, og denne blir sendt ut til alle husstandane. Resultatet frå undersøkinga i 2015 og 2017 ligg på nettsida vår.

Aktuelt

 • 21.03.2019 Kulturminner i Vanylven kommune
  Vanylven kommune held på med ein plan for kulturminner. Planen skal innehalde ei oversikt over kulturminner og kulturmiljø i kommunen, og identifiserar dei av lokal verdi som er viktige å...
 • 14.03.2019 Veterandagen 8.mai
  Veterandagen nærmar seg og difor ynskjer Vanylven kommune i samarbeid med forsvaret å dele ut utmerkelsar til dei som har delteke i internasjonale operasjonar og framleis ikkje har fått...
 • 06.03.2019 Ny rådmann
  Det var eit samrøystes kommunestyre som tilrådde tilsetting av Rita Kvamme som ny rådmann i Vanylven kommune.