Hurtigbåt.PNG

Prøvetur hurtigbåtrute laurdag 26. august 2017

18.08.2017

Prøvetur med hurtigbåtrute med MS Godløy (296 passasjerer) laurdag den 26.august 2017. Åheim - Sandvik - Åram - Mjølstadneset - Ulsteinvik - Ålesund.

havbruks.PNG

Vanylvskonferansen "Havet - for ei bærekraftig framtid"

16.08.2017

Vanylven kommune og Vanylven Utvikling AS arrangerer Vanylvskonferansen den 31. august på ungdomshuset på Fiskå. Konferansen startar kl 09:30. Deltakaravgifta er kr 450 med middag. Påmelding skal sendast til post@vanylvenutvikling.no innan 27. august.

2000x2000bufdir.jpg

Nytt regelverk – nulltoleranse mot mobbing

16.08.2017

Frå 1. august 2017 er det vedteke eit nytt regelverk om skolemiljø. Alle elevar har rett til å ha eit trygt og godt skolemiljø som fremmar helse, trivsel og læring. Det er elevane si eiga oppleving av korleis dei har det på skolen, som er avgjerande.

LilleboBakken.jpg

Gardbrukarar: Søkje regionalt miljøtilskot? Frist 20.august

15.08.2017

Det gjeld tilskot til mellom anna slått av bratt areal og tidleg spreiing av husdyrgjødsel (før 10.8.). Søknadsskjemaet er elektronisk, og du logge inn med bankID eller liknande.

boat-2178460__340 (002).jpg

Båtførareksamen - privatist

10.07.2017

I forbindelse med båtførarkurset for ungdom i august, vert det sett opp privatist eksamen i båtførarprøven tysdag 15 august.

Acer%20Aspire%20Switch%2012.jpg

Open anbodskonkurranse

06.07.2017

Kommunane Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda skal kjøpe nytt felles oppvekstadministrativt system som skal brukast i administrasjonen av skule, sfo og barnehage i desse kommunane.

1200px-Norsk_stemmeurne[1].jpg

Stortingsvalet og Sametingsvalet 2017

05.07.2017

I 2017 er det val av nytt Storting og nytt Sameting. Valgdagen er fastsett til måndag 11. september. Enkelte kommunar har val over to dagar, både søndag 10. september og måndag 11. september. I Vanylven er det val ein dag: 11. september.

Bildet på veien

Informasjonsmøte om fiber til heimen den 3. juli 2017

02.07.2017

Telenor skal no starte utbygging av fiber til heimen. Utbygginga vil starte på Eidså og i Syvde og i denne samanheng vil Telenor ha eit informasjonsmøte på Eidsåtun den 3. juli 2017 kl 18:00.

Login for redigering