vatn.jpg

Øyra - Sandnes: Varsel om stenging av vatn onsdag 25.april

23.04.2018

Stenging frå kl 9 - 16. Gjeld vassabonnentar frå gamleskulen på Øyra og nordover til Sandneselva.

Utsiktsrydding.jpg

Tilskot til utsiktsrydding i kulturlandskapet - frist 15.mai

20.04.2018

Registrerte føretak kan no søkje om tilskot til utsiktsrydding i Møre og Romsdal. Tilskotet skal bidra til å gje ålmenta betre utsikt til landbruket sitt kulturlandskap.

coins-948603_1920.jpg

Rekneskap og årsmelding

13.04.2018

Rekneskap, årsmelding og revisjonsmelding er sendt til kontrollutvalet, og blir politisk handsama i formannskapet den 24. april 2018 og i kommunestyret den 8. mai 2018.

bål.JPG

Bålforbodet er oppheva frå 4.4.18 kl 12

04.04.2018

Årsaken er at brannfaren er minka på grunn av snø på marka og nedbør i form av snø/regn.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyret på nett

04.04.2018

Kommunestyremøte frå 03. april 2018 er lagt ut på nett.

kommunikasjon.jpg

Plan for brukarorientering - høyringsutkast

19.03.2018

Vanylven kommune har lagt ut plan for brukarorientering til høyring, og vi ber om tilbakemelding og innspel til planen for vidare politisk handsaming.

Vegadresseskilt

Nye offisielle adresser på Rovde frå 1.april

13.03.2018

Frå 1.april får alle med hus på Rovde nye offisielle adresser, med vegnamn og nummer. Då vert sentralt adresseregister og kart oppdatert. Dette vert brukt av Folkeregisteret, Posten og andre. Men hugs å melde adresseendring til andre kontakter.

kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 14.03.18

12.03.2018

Formannskapet startar med besøk hos Åheim barnehage kl 09:00, og Åheim skule kl 09:45. Ordinært formannskapsmøte frå kl 11:00 på ordføraren sitt kontor.

Login for redigering