6618510B-28B7-40AA-9C3D-01E8F7D824DD.jpeg

Vanylven kommune tildelt IA-utmerkelsen for 2017

19.10.2017

På IA-konferansen i Molde 18. oktober vart Vanylven kommune tildelt IA-utmerkelsen for 2017!

monsiaden.jpg

Tilskot til anlegg for idrett og fysisk aktivitet

19.10.2017

Det kan no søkjast spelemidlar til anlegg for idrett og fysisk aktivitet. Dette gjeld alle lag og organisasjonar som ønsker å søke om tilskot.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyret på nett

18.10.2017

Kommunestyremøte frå 17. oktober 2017 er lagt ut på nett.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyremøte 17.10.17

16.10.2017

Vanylven Utvikling AS vil orientere om Rovdefjordsambandet. Vidare vil det bli lagt fram statusrapport for utekontakta; forslag til samarbeidsprosjekt Herøy kommune; tertialrapport; tilleggsløyving for brannbil; lånesøknad frå risikofondet; endring av kommunikasjonsstrategien og nytt val av varamedlemmar på grunn av fritak til formannskapet...

binary-54019-98823.png

Produksjonstilskot i jordbruket - Søknadsfrist 15.oktober

04.10.2017

Føretak som driv vanleg landbruksproduksjon kan søkje. Det gjeld tilskot til mellom anna areal, dyr, beiting, frukt,bær og grønt. I tillegg avløysartilskot for 2017.

storskala%20kompostering_jpg.jpg

Kunngjering - mellombels løyve etter forureiningslova

04.10.2017

Det er gitt løyve til mottak, enkel rankekompostering og lagring av organisk avfall ved miljøstasjon Lilleeide.

tv-aksjon.jpg

Bøsseberar - Tv-aksjonen 2017

04.10.2017

Har DU lyst å vere med som bøsseberar i årets tv-aksjon 22.oktober ? Pengane går i år til UNICEF og deira arbeid for å gi utdanning til born ramma av krig og konflikt. Ta kontakt på Servicetorget innan fredag 6.oktober kl 12:00 på tlf 700 30000, eller postmottak@vanylven.kommune.no

kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 03.10.17

02.10.2017

Formannskapet startar møte kl 09:00 med ei orientering frå kommunalsjef Arnhild Nordaune om omsorgssenteret og heimetienesta. På sjølve formannskapsmøte vil det vere ei sak om endring av kommunikasjonsstrategien og retningsliner for bruk av sosiale media. Sak om val av varamedlem til politiske utval, støtte til TV-aksjonen og oppstart av...

Login for redigering