140411_191405_gjoedselspreiing-arnold_hoddevik.jpg

Utsett spreiefrist for RMP-tilskot - ny frist 17.august

10.08.2018

Fylkesmannen melder om utsett spreiefrist i år, frå 10. til 17.august. Det gjeld regionalt miljøtilskot for tidlegspreiing av husdyrgjødsel.

graderavalkohol[1].jpg

Kurs i Ansvarleg sal 20. september 2018

02.08.2018

Kommunane på Søre Sunnmøre samarbeidar med Politiet og KoRus om ansvarleg alkoholhåndtering i kommunane. Ein del av dette samarbeidet går på kompentanseheving og trygging av tilsette ved sal av alkohol over disk. Dato: 20. september 2018 Tid: 09.00 - 14.00 Stad: Larsnes - Rådhuset i Sande kommune Pris: 100 kroner Bindande...

gdpr-3443419_1920.jpg

Personvernerklæring (GDPR)

24.07.2018

Personvernerklæringa gjer greie for korleis Vanylven kommune samlar inn og nyttar personopplysingar. Under kan du lese om punkta: Behandlingsansvarleg Formålet med behandlinga Personopplysningar som vert behandla Dine rettar Korleis personopplysningane vert sikra Nettstatistikk, informasjonskapslar og nettbasert behandling av...

RMP.jpg

Regionalt miljøtilskot i jordbruket - søknadsfrist flytta til 15.oktober

05.07.2018

Tidlegare var fristen 20.august. No er den flytta til same frist som produksjonstilskot. Tilskotsordningane er stort sett som før, men satsane til bratt areal brukt til slått av fôr aukar frå 130 til ca 200 pr dekar. Spreiing av all husdyrgjødsel før 17.august (utsett frå 10. i år) gjev 40 kr/da.

programming-2115930.jpg

Digitale talent - kurs for deg over 19 år

26.06.2018

NAV Møre og Romsdal tilbyr eit spanande kurs som vert kalla ‘Digitale talent’. Det er eit årskurs i spelutvikling for arbeidssøkjarar over 19 år med interesse for data.

bål.JPG

Totaltforbod mot bål er oppheva

18.06.2018

Brannsjefen har bestemt at totalforbodet blir oppheva frå 18.06. kl.12:00. Nedbøren siste dagane og meldingane vidare framover gjer at den akutte brannfaren er over. For jonsokbål gjev brannsjefen herved eit generelt løyve til bålbrenning (mindre bål) på jonsokaftan, men det krev at folk sender ei tekstmelding til befalsvakt/teknisk vakt i...

Noen på hjertet_.png

Ung og nokon på hjertet?

22.05.2018

PIO-senteret opna nyleg ein chat for barn og ungdom: "Noen på hjertet?" Chatten er for personar opp til 25 år, som har utfordringar eller bekymringar rundt sjukdom hos nokon nær dei.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyret på nett

11.05.2018

Kommunestyremøte frå 08. mai 2018 er lagt ut på nett.

Login for redigering