Aktuelt

  • 16.01.2019 Søre Sunnmøre kemnerkontor
    Kommunane Herøy, Ulstein og Vanylven har frå 1. januar 2019 etablert eit felles skatteoppkrevjarkontor, Søre Sunnmøre kemnerkontor.
  • 16.01.2019 Invitasjon til kurs i ansvarleg vertskap
    Ansvarleg vertskap er et kurs for deg som arbeider på ein skjenkestad/utestad med bevilling til å skjenke alkohol. Kurset gjev deg opplæring i kva alkohollova krev, og kunnskap om kva som...
  • 15.01.2019 TA TAK - Kurs
    Ønskjer du å TA TAK? TA TAK er eit kurs for deg som er pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit