kommunikasjon.jpg

Formannskapsmøte 24.01.2017

20.01.2017

Her får du eit enkelt innblikk i kva saker som ligg til handsaming i møtet.

vaksenopplæringa.JPG

Norskopplæring for vaksne

13.01.2017

Kveldskurset på vaksenopplæringa, vinter og vår 2017, blir onsdagar kl.18:00 - 20:30. Undervisning frå 18. januar.

ear-306061_1280.png

Likemenn hørsel

09.01.2017

Det kjem likemenn på hørsel til Vanylven/Fiskå siste onsdagen i kvar månad. Dei vert å treffe på fellesstova på helse- og omsorgssenteret frå kl. 12.30 – 14.30.

Feiar.jpg

Gått glipp av feiaren?

06.01.2017

Det er alltid nokon det ikkje passar for når feiaren kjem. Vi set difor opp ei ekstra runde for dei som ikkje har fått feia.

helle kulturkontoret.jpg

Endringar på rådhuset

05.01.2017

Får 1. januar 2017 er det ei midlertidig endring på kulturkontoret, og stab- og strategileiar Guttorm Rimstad har gått over i ei nyoppretta interkommunal stilling som leiar av Søre Sunnmøre IKT (SSIKT).

jobb.jpg

Jobbsjansen for unge vaksne

04.01.2017

Vanylven kommune har eit prosjekt kalla «Jobbsjansen for unge vaksne». Dette er eit tilbod til unge vaksne mellom 16 og 23 år som ikkje går på skule eller er i arbeid.

linda karina stine.JPG

Nye ansikt på rådhuset

03.01.2017

Frå 01.01.2017 var tre nye tilsette på rådhuset på plass.

Frå Sandvikgården-5 - Copy.jpg

Søk produksjonstilskot i jordbruket frå 1.januar 2017

30.12.2016

1.januar 2017 blir det opna for å sende inn søknad om produksjonstilskot. Det gjeld dyretalet pr.1.januar 2017 og avløysartilskot for 2016. Søknadsfristen er 20.januar.

Login for redigering