financial-2860753_1920.jpg

Legeplan 2018-2022

20.11.2017

Vanylven kommune har utarbeida ein legeplan, som skal gje eit overordna og langsiktig perspektiv på fastlegetenesta i kommunen. Planen skal sikre at tenesta er i samsvar med statlege føringar samt helsetilstanden og endringar i befolkninga.

Skjermbilde 2017-11-19 kl. 15.21.52.png

Leiarutdanning

19.11.2017

Høgskulen på Vestlandet og Vanylven kommune samarbeider om å tilby ei yrkesnær leiarutdanning for deg som er tilsett i Vanylven kommune.

office-620822_1280.jpg

Lokaldemokrati-undersøking for 2017

16.11.2017

Vanylven kommune har saman med 35 andre kommunar i Norge gjennomført KS si undersøking av lokaldemokrati - denne vil bli brukt i det vidare arbeidet med kommunen sin temaplan for nærdemokrati og borgarinvolvering.

microphone-704255_1920.jpg

Testing av direktesending frå kommunestyret

14.11.2017

Kommunestyret tester direktesending i dag den 14. november 2017: DIREKTESENDING

Feiar.jpg

Oppsamlingsrunde for feiing 2017 - frist 22.november

13.11.2017

Det er alltid nokon det ikkje passar for når feiaren kjem. Vi set derfor opp ei ekstra runde for dei som ikkje har fått utført feiing. Meld frå til servicetorget innan 22.11.

robot-2167836_1920.jpg

Vanylven robotiserer kundekontakta

03.11.2017

Vanylven kommune startar i dag med robotisering av kundekontakta vår. Dette slik at innbyggjarane kan få svar på sine spørsmål når som helst. Vi er no i ein oppstartsfase i nokre veker, men vi trur at dette er ei robot-løysing som raskt vil kunne gje svar på dei fleste spørsmål. Du startar roboten ved å trykke på ikoen nede til høgre på...

Feiar.jpg

Varsel om tilsyn av fyringsanlegg 2017

03.11.2017

Vanylven kommune starter opp med tilsyn 6.november. Det gjeld strekninga Krokvika- Nordstranda - Fiskå - Sylte, gardsnummer 2 til 32.

20170823001-Utsiktsrydding.jpg

Tilskot til utsiktsrydding? Frist 15.november

31.10.2017

Det kan søkjast om utsiktsrydding i landbrukets kulturlandskap. Tilskotet er på inntil 70% av kostnadsoverslaget.

Login for redigering