Vegadresseskilt

Kunngjering av endra vegnamn: Åsevegen, Åsevika og Nordstranda

28.06.2017

Kommunestyret har vedteke endra skrivemåte for desse tre vegane. Tidlegare vedtak var Åsen, Åsvika og Nordstrandavegen.

Vegnamnskilt Bringebærstien

Høyring: Forslag til nye vegnamn

28.06.2017

Kommunen foreslår no vegnamn på Eidså, Åram, Fiskå, Sylte, Slagnes og Åheim. Send gjerne inn andre namneforslag, helst med grunngjeving. Fristen er 18.september.

Bildet på veien

Informasjonsmøte om fiber til heimen den 3. juli 2017

27.06.2017

Telenor skal no starte utbygging av fiber til heimen. Utbygginga vil starte på Eidså og i Syvde og i denne samanheng vil Telenor ha eit informasjonsmøte på Eidsåtun den 3. juli 2017 kl 18:00.

kommunikasjon.jpg

Formannskapet 27.06.17

26.06.2017

Formannskapet startar møte kl 09:00. Dette er det siste formannskapsmøte før sommarferien. På sakslista er det ei orientering om folkevaldundersøkinga; val av komite til innsamlingsaksjonen og forslag til møteplan for formannskapet for 2. halvår 2017.

tatak

Ta Tak

26.06.2017

TA TAK er eit gratis kurs for deg som pårørande til nokon som slit med psykiske vanskar og/eller rusmiddelavhengigheit. Kursstart 20.september 2017 - 6 kveldar - på HakalleStrandhus

kommunikasjon.jpg

Arbeidsmiljøutvalet 26.06.17

25.06.2017

Arbeidsmiljøutvalet skal ha møte den 26. juni 2017 kl 10:00 på møterom II i rådhuset. Arbeidsmiljøutvalet skal gå gjennom vernerundene til dei ulike arbeidsplassane; starte arbeidet med ein livsfaseplan og rullere kommune sin plan om arbeidsgjevarstrategi. I tillegg vil det vere ein gjennomgang av medarbeidarundersøkinga og rapportering om...

kommunikasjon.jpg

Kommunestyret på nett

21.06.2017

Kommunestyremøte frå 20. juni 2017 er lagt ut på nett.

Miljøstasjon.jpg

Miljøstasjonen - endra rutiner i byggeperiode

13.06.2017

Frå 20.juni starter bygging av hall over utesorteringsområde på miljøstasjonen på Lillleeide. Det vert nye køyreruter og ny plassering av containerar. Vi ber folk om å vere tålmodige i overgangsperioden.

Login for redigering