kommunikasjon.jpg

Kommunestyret på nett

21.06.2017

Kommunestyremøte frå 20. juni 2017 er lagt ut på nett.

Miljøstasjon.jpg

Miljøstasjonen - endra rutiner i byggeperiode

13.06.2017

Frå 20.juni starter bygging av hall over utesorteringsområde på miljøstasjonen på Lillleeide. Det vert nye køyreruter og ny plassering av containerar. Vi ber folk om å vere tålmodige i overgangsperioden.

1200px-Norsk_stemmeurne[1].jpg

Stortingsvalet og Sametingsvalet 2017

13.06.2017

I 2017 er det val av nytt Storting og nytt Sameting. Valgdagen er fastsett til måndag 11. september. Enkelte kommunar har val over to dagar, både søndag 10. september og måndag 11. september. I Vanylven er det val ein dag: 11. september.

Skjermbilde Telemarksforsking.PNG

Rapport frå Telemarksforsking

23.05.2017

Vanylven kommune må redusere kostnadane fram mot 2020. Behovet er knytt til auka finanskostnader og mindre inntekter på grunn av redusert folketal. Telemarksforsking har våren 2017 fått i oppdrag å sjå på moglege løysingar.

Vanylven helse- og omsorgssenter

Høyring: Lokal forskrift om rett til sjukeheimsplass eller tilsvarande bustad med heildøgnstenester

23.05.2017

Kommunen har plikt om til å utarbeide forskrift innan 30.06.2017. Den skal vere inkludert kriterier for tildeling og reglar for venteliste. Frist for innspel er 19.06.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyremøte 16. mai 2017

14.05.2017

I møte vil rekneskapen og årsmeldinga bli handsama. Vidare sak om lønspolitisk plan med rekrutteringstiltak med forslag om 15 % nedskriving av studielån. Forslag om ekstern varslingseining for kritikkverdige forhold samt sak om ein veteranplan for dei som har delteke i internasjonale oppdrag.

IMG_0978.jpg

Frigjerings- og veterandag

08.05.2017

8. mai er vår frigjerings- og veterandag. Meir enn 100 000 kvinner og menn har delteke i internasjonale operasjonar etter den andre verdenskrig, og i dag utgjer veteranane ryggraden i det norske Forsvaret. I år er det også 70 år sidan Tysklandsbrigadene var oppretta, som var den første internasjonale operasjonen etter den andre verdenskrig.

Bildet på veien

"Fiber til alle" - utbygging av trinn II

07.05.2017

Kommunestyret vedtok den 10. mai 2016 utbygging av "fiber til alle" i kommunen. Rådmannen signerte i mars 2017 kontrakt med Telenor for trinn I av denne utbygginga, og no har kommunen søkt NKOM om delfinansiering av trinn II. Til orientering så vil Telenor vere ferdig med utbygging av trinn I, for meir enn 900 innbyggjarar, innan 31. desember...

Login for redigering