bål.JPG

Totaltforbod mot bål er oppheva

18.06.2018

Brannsjefen har bestemt at totalforbodet blir oppheva frå 18.06. kl.12:00. Nedbøren siste dagane og meldingane vidare framover gjer at den akutte brannfaren er over. For jonsokbål gjev brannsjefen herved eit generelt løyve til bålbrenning (mindre bål) på jonsokaftan, men det krev at folk sender ei tekstmelding til befalsvakt/teknisk vakt i...

Vidnes.gif

SMIL-midlar 2018 - Søknadsfrist 18.juni

25.05.2018

Dette er ei tilskotsordning for tiltak i kulturlandskapet og mot ureining frå landbruket. Kommunen har i år fått kr 270 000 som skal fordelast til gode tiltak.

Noen på hjertet_.png

Ung og nokon på hjertet?

22.05.2018

PIO-senteret opna nyleg ein chat for barn og ungdom: "Noen på hjertet?" Chatten er for personar opp til 25 år, som har utfordringar eller bekymringar rundt sjukdom hos nokon nær dei.

Trafikktryggingsplan.jpg

Trafikktrygging - Oppstart av planarbeid. Frist for innspel 26.juni.

14.05.2018

Formannskapet har gjort vedtak i sak 59/2018 om å setje i gang arbeidet med kommunedelplan for trafikktrygging og leggje ut til offentleg ettersyn eit planprogram for planarbeidet.

kommunikasjon.jpg

Kommunestyret på nett

11.05.2018

Kommunestyremøte frå 08. mai 2018 er lagt ut på nett.

vatn.jpg

No skal alle små vassforsyningsanlegg registrerast

09.05.2018

Innan 1. juli 2018 skal alle vassforsyningssystem vere registrert hos Mattilsynet. Dette gjeld også dei som er små, for eksempel ein brønn som forsyner eitt eller fleire hus med drikkevatn.

Foto Ulstein kommune gjeldsrådgiving.jpg

Saman om å hjelpe innbyggarar med gjeldsproblem

30.04.2018

Hareid, Herøy, Ulstein, Sande og Vanylven står saman om å tilby gjeldsrådgiving til innbyggarane sine. Kommunane fornyar no avtalen om ein felles gjeldsrådgivar for innbyggarar med gjeldsproblem.

imagesMH1H8DLF.jpg

Strandryddeaksjon i Vanylven

24.04.2018

"Hold Norge reint" er ein aksjon frå miljødirektoratet, som også har ei refusjonsordning for marint avfall. Det vert organisert aksjonar i dei ulike bygdene i starten av mai. Kommunen har ute containerar i perioden 3.- 10.mai.

Login for redigering