coins-948603_1920.jpg

Vanylven på 3. plass i fylket

19.07.2016

Norsk familieøkonomi har kartlagt kostnadsnivået i kommunane i landet. Vanylven kommune vert rangert på 26. plass i landet og med "pallplass" av dei rimeligaste i Møre og Romsdal.

aerialklipp.tiff

Eit glimt av Vanylven

19.07.2016

Aerial Norway v/Kai Jonny Thue Venøy har på oppdrag frå Vanylven Utvikling AS laga ein film som presenterar dei spektakulære omgjevnadane våre. Sjå, nyt og la deg freiste til ein tur i den vanylvske fjellheimen, fjordlandskapet eller kystmiljøet. Her finn du noko for ein kvar smak.

AnnaMa trekkspel kultur.jpg

Fordeling av kulturmidlar - oversikt

07.07.2016

Kulturrådgjevar Finn Enge har utarbeida ei oversikt på fordeling av kulturmidlar, alle lag og organisasjonar. Oversikta inneheld også oversikt på fordeling for 2015.

screenshot312.jpg

Barnevernet i Vanylven på 5. plass i fylket

04.07.2016

I 2015 var vi på 129. plass og i 2016 på 136. Likevel syner kommunebarometeret ei svært positiv utvikling frå 2014 til 2015 då vi tidlegare har vore på 404. - 335.-plass på landsbasis.

bøker.jpg

Konstituert skulefagleg rådgjevar

04.07.2016

Frå 1. august 2016 vil Frode Vik bli konstituert som skulefagleg rådgjevar.

writing-1149962_1920.jpg

Informasjon frå Fylkesmannen - kommunereforma

03.07.2016

Fylkesmannen har den 1. juli 2016 sendt ut skriv til alle kommunane i Møre og Romsdal om arbeidet med kommunereforma, med følgjande innhold:

informasjonsynskjer.jpg

Kva informasjon ynskjer de frå kommunen

30.06.2016

Vi gjennomførte ei undersøking på nettsida og på facebook der vi bad om tilbakemelding på kva informasjon de ynskjer frå kommunen.

AnnaMa trekkspel kultur.jpg

Kulturmidlar 2016

29.06.2016

Kulturmidlane for 2016 er no fordelt mellom lag, organisasjonar og einskildpersonar. I alt kom det inn 54 søknadar og samla utbetaling er kr 250.000.

Login for redigering