Vi vil gratulere so mykje til lærar og elevane i 10.klasse ved Åheim skule. Dei fekk igår telefon frå stortingspresidenten , Tone Wilhelmsen Trøen om at dei har vunne skrivekonkurransen i høve stemmerettsjubileumet 2019.  
 

 Dei som får heimehjelp eller matombering, eller dei som har fullmakt frå desse, kan no kommunisere digitalt med dei tilsette.

Tenk igjennom kva farer og ulykker som kan ramme deg heime, og forbered deg best mogleg. Dersom strømmen blir borte eller du blir isolert av været i fleire dagar, bør du være rustet til å klare deg sjølv nokon dagar.

  Informasjon om tid og stad for influensavaksine finn du her. 

 Vanylven ungdomsråd blei konstituert i ungdomsrådet sitt første møte den 15.10.2019
 

Vanylven kommune har fått tildelt frå Husbanken kr. 500.000,- i tilskot til etablering for hausten 2019. Dette er tilskot som kan gjevast til husstandar som ikkje klarer å betjene eit tilstrekkeleg stort startlån og som forventast å ha langvarige problem med å finansiere eigd bustad.

Tildeling frå kommunen blir gjort etter ei økonomisk behovsprøving.

Dei fleste i risikogruppene som brukar å ta influensavaksine, har sikkert no begynt å vente på informasjon om den årvisse influensavaksineringa i kommunen.
Levering av influensavaksine frå Folkehelseinstituttet er i år forsinka, men den skal kome til Vanylven i slutten av denne månaden.
(Bildet er lånt frå fhi.no) 

 Verdsdagen for psykisk helse er ein internasjonal FN-dag og blir offisielt markert 10. oktober. I Vanylven kommune blir dagen markert på Combisenteret frå kl 13:00. Kom gjerne innom ! 

 Er du brukar av heimehjelp eller matombering, eller er pårørande til ein som mottek desse tenestane? Denne hausten innfører vi sikker digital dialog med ansvarleg for tenesteytinga, via Helsenorge.no. Du kan også få oversikt over planlagde besøk, og få kvitteringar på utførte oppdrag. 

 Skuleåret 2018/2019 tok skulane i Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda i bruk eit nytt administrativ system – Tieto Education. Systemet gir oversikt over elevane, deira fag- og klassetilknyting og kontaktinformasjon til føresette. I tillegg nyttar lærarane løysinga til å føre fråvær og vurderingar på elevane.