På grunn av omlegging til nytt datasystem vil det no bli endringar i fakturarutinene til Vanylven kommune. 

Her finn du skuleruta 2019-2020.

Det vil bli kartlegging av naturtypar i Vanylven kommune i slutten av juni til august. 

I sommar er det klart for aktivitetsfestivalen 4.og 5.juli på Fiskå.
Under festivalen kan du prøve aktivitetar som stisykling, baking, graffiti, teikning, yoga eller buldring. 

Sjå link under for meir informasjon om påmelding og aktivitetane. 
 

Lotteri- og stiftelsestilsynet skal fordele 1,6 milliard kroner i momskompensasjon til frivillige lag og organisasjonar i 2019.

Kommunane i Sjustjerna og DPS Volda Ambulantseksjon har inngått ein skriftlig avtale om ACT (Assertive community treatment) til pasientar som bor i dei sju kommunane på Søre Sunnmøre.
Avtalen er signert av kommunalsjefane i de sju kommunane Hareid, Ulstein, Herøy, Sande, Ørsta, Volda og Vanylven. Frå spesialisthelsetenesta signerte seksjonsleiar for ambulante tenester, Ottar Røyset.

I dag 2. mai er det Vanylven kommune som bemannar sentralbordet for alle 7 kommunane på Søre Sunnmøre. 
 

Vanylven kommune har for sal og riving av saghuset på Eidså sag og ynskje med dette å invitere interessentar til å gje bod på kjøp og riving av bygget. 

Det var eit samrøystes kommunestyre som tilrådde tilsetting av Rita Kvamme som ny rådmann i Vanylven kommune.