Driftsutvalsmøte 25. november er utsett til 2. desember ca kl. 10.00 (Etter ekstra kommunestyremøte kl. 09.00)

Idag markerar vi MOT til å glede-dagen i Vanylven kommune !

Har du nokon gong tenkt på at det smilet du gjev til ein annan, kan vere det einaste smilet ein person får i løpet av dagen?

 Tysdag 19.11.19 hadde ungdomsrådet møte med Jørn-Arild Mikkelsen frå KS-konsulent sitt kompetanseteam. 

Etterpå fekk dei besøk av økonomisjef Hallvard Takset for å snakke om budsjettet. 

Vi vil gratulere so mykje til lærar og elevane i 10.klasse ved Åheim skule. Dei fekk igår telefon frå stortingspresidenten , Tone Wilhelmsen Trøen om at dei har vunne skrivekonkurransen i høve stemmerettsjubileumet 2019.  
 

 Dei som får heimehjelp eller matombering, eller dei som har fullmakt frå desse, kan no kommunisere digitalt med dei tilsette.

Tenk igjennom kva farer og ulykker som kan ramme deg heime, og forbered deg best mogleg. Dersom strømmen blir borte eller du blir isolert av været i fleire dagar, bør du være rustet til å klare deg sjølv nokon dagar.

  Informasjon om tid og stad for influensavaksine finn du her. 

 Vanylven ungdomsråd blei konstituert i ungdomsrådet sitt første møte den 15.10.2019
 

Vanylven kommune har fått tildelt frå Husbanken kr. 500.000,- i tilskot til etablering for hausten 2019. Dette er tilskot som kan gjevast til husstandar som ikkje klarer å betjene eit tilstrekkeleg stort startlån og som forventast å ha langvarige problem med å finansiere eigd bustad.

Tildeling frå kommunen blir gjort etter ei økonomisk behovsprøving.

Dei fleste i risikogruppene som brukar å ta influensavaksine, har sikkert no begynt å vente på informasjon om den årvisse influensavaksineringa i kommunen.
Levering av influensavaksine frå Folkehelseinstituttet er i år forsinka, men den skal kome til Vanylven i slutten av denne månaden.
(Bildet er lånt frå fhi.no)