Verdsdagen for psykisk helse er ein internasjonal FN-dag og blir offisielt markert 10. oktober. I Vanylven kommune blir dagen markert på Combisenteret frå kl 13:00. Kom gjerne innom ! 

  Tirsdag 1. oktober 2019 arrangerer NAV jobbmesse i Herøyhallen i Fosnavåg.

  Er du, i arbeid eller fritid, i kontakt med andre mennesker ? Har du lyst  å kunne meir om vald i nær relasjon? Krisesenter for Sunnmøre inviterer til gratis fagdag der du er hjertelig velkommen. 
Påmeldingsfrist er 25. oktober, eller dersom det er fullt. 

 I år er miljøprogrammet revidert. Nokre tiltak er nye, og nokre tiltak har fått små endringar. Dei fleste tiltaka i RMP for Møre og Romsdal er vidareført frå tidlegare. 

 Er du brukar av heimehjelp eller matombering, eller er pårørande til ein som mottek desse tenestane? Denne hausten innfører vi sikker digital dialog med ansvarleg for tenesteytinga, via Helsenorge.no. Du kan også få oversikt over planlagde besøk, og få kvitteringar på utførte oppdrag. 

 Skuleåret 2018/2019 tok skulane i Hareid, Herøy, Sande, Ulstein, Vanylven og Volda i bruk eit nytt administrativ system – Tieto Education. Systemet gir oversikt over elevane, deira fag- og klassetilknyting og kontaktinformasjon til føresette. I tillegg nyttar lærarane løysinga til å føre fråvær og vurderingar på elevane.

  Møre og Romsdal fylkeskommune ønskjer at alle i innbyggjarane i fylket skal kunne sei noko om korleis ein ønskjer å ha det i Møre og Romsdal i framtida.

  No vil kulturkonsulent oppfordre alle som har ein drøm, om å søke! For nærmiljøanlegg kan ein få støtte til 50% av godkjende kostnadar og for ordinære anlegg 1/3 av godkjende kostnadar. Kulturkonsulent Helle Frogner helle.frogner@vanylven.kommune.no vil hjelpe dykk. Ta kontakt så snart som mogleg, så får de oversikt over alt som må på plass for å kome i mål til søknadsfristen 1. november.

 

 

 

Det vert arrangert folkemøte om klima 23. sept. frå kl.18:00 - 20:30 på Breidablik, Larsnes.

Her finn dykk heile valstyret sin valprotokoll for kommunevalet 2019.
Valprotokollen gir ei oversikt over alle røystekategoriane, kandidatutrekninga og korleis personrøystene og slengarane fordelte seg mellom kandidatane og partiene/listene.