Foto Eidså sag

Det er fleire ledige næringsareal i Vanylven kommune. 

Marine grunnkart Vanylven

Er du engasjert i det som går føre seg i sjøområda på Søre Sunnmøre? Då rår vi til at du kjem på eit av møta om bruk av sjøareala.