NAV Herøy og Vanylven har tilsett ein ny prosjektleiar, Stine Sætre, i prosjektet «Samklang». Prosjektet «Samklang» - utvikling av dei sosiale tenestene i NAV er eit interkommunalt samarbeid mellom ulike tenesteytarar i Herøy og Vanylven. Målgruppene som er høgast prioritert i prosjektet er hushaldningar med born som er longtidsmottakarar av økonomisk sosialhjelp og dei som er mottakarar av fleire tenestetilbod.

Herøy og Vanylven har motteke kr. 610.000,- til prosjektet Samklang og utvikling av sosialtenester i NAV, eit interkommunalt samarbeid mellom ulike tenesteytarar i dei to kommunene. Prosjektet har eitt års varigheit med moglegheit for forlenging, om ein kan vise til gode resultat. Midlane skal gå til å tilsetje ein prosjektleiar.

 

 

Vår leverandør av økonomisystem, Evry, ynskjer å bidra med informasjon om eFaktura og automatisk avtalefangst:

 

Arbeidet med å samle inn objekter til kulturminneplanen går mot slutten. Siste frist for å sende inn skjema er 15. juli 2019.

Her finn du skuleruta 2019-2020.

I dag 2. mai er det Vanylven kommune som bemannar sentralbordet for alle 7 kommunane på Søre Sunnmøre. 
 

Det var eit samrøystes kommunestyre som tilrådde tilsetting av Rita Kvamme som ny rådmann i Vanylven kommune. 
 

Det er fleire ledige næringsareal i Vanylven kommune.