Her finn du skuleruta 2019-2020.

I dag 2. mai er det Vanylven kommune som bemannar sentralbordet for alle 7 kommunane på Søre Sunnmøre. 
 

Det var eit samrøystes kommunestyre som tilrådde tilsetting av Rita Kvamme som ny rådmann i Vanylven kommune. 
 

Lure du på kva kommunen skal bruke pengar på dei komande fire åra?

Vanylven formannskap sitt framlegg til budsjett og økonomiplan (budsjett 2019 og økonomiplan 2020 - 2022) for Vanylven kommune er lagt ut til offentleg ettersyn i samsvar med §§ 44.4 og 45.3 i kommunelova.

 

Det er fleire ledige næringsareal i Vanylven kommune.