Kongeparet kjem på besøk til Vanylven kommune – Vi arrangerer folkefest på Åheim 31.august

 

Pressemelding frå Det Norske Kongehus: 
«Hans Majestet Kongen og hennar Majestet Dronninga besøkjer Møre og Romsdal i perioden 30.august til 1.september 2022. 
Fylkesbesøket startar 30.august i Fjord kommune og går deretter vidare til Sykkylven kommune. 
Onsdag føremiddag kjem Kongen og Dronninga til Vanylven kommune og avsluttar dagen med å besøkje Sande kommune.
 

Kongeskipet Norge vil bli nytta under fylkesturen»

Vi gler oss mykje til å få eit så stort og fint besøk til Vanylven kommune 31.august. 
Denne dagen vil bli ein folkefest for alle i Vanylven. 

Kongeskipet kjem inn til Åheim, så vi vil lage til eit flott arrangement ved Olivinhallen. Vanylven kommune vil kome med meir informasjon om program på eit seinare tidspunkt. 

Set av datoen, så sjåast vi :) 
 

 

Møt oss på Coop Åheim eller Combisenteret Fiskå frå 10:00-13:00, laurdag 21.mai.

Vanylven kommune invitera innbyggjarane til dialog for utveksling av tankar, idear og planar som gjeld framtidsvisjonar og ønskje i samarbeid med Stad Skipstunell.

Vanylven kommune har nyleg blitt valt ut som ei av årets Gnist-kommuner. Grunnen til dette er den komande bygginga av Stad skipstunnel. Som Gnist-kommune får kommunen no hjelp til å utforske korleis synergiane frå skipstunnelen kan utnyttast til å gjere kommunen meir attraktiv i framtida. 

Vi har fått med oss Blåmyra og Nordplan på laget, og det er dei du vil møte ute på desse innbyggjartorga.
Vanylven kommune treng dine meiningar, idear og draumar. Kva er du opptatt av ?
Vi ønskjer å snu trenden om fråflytting i kommunen og er derfor på jakt etter kva vi kan gjer for å auke attraktiviteten i kommunen 

Vi er på plass ved Coop på Åheim og Combisenteret på Fiskå, laurdag 21.05.22, klokka 10:00-13:00
Velkommen innom!

  

Ordførarane og kommunedirektørane i Sjustjerna møtest om lag fire gongar i året, på omgong i dei sju kommunane våre Hareid, Ulstein, Ørsta, Volda, Herøy, Sande og Vanylven. Fredag 13. mai var samlinga på kommunestyresalen på Fiskå, der vi mellom anna diskuterte felles flaggreglement for kommunane våre, samt styrking av sjustjernesamarbeidet. Ruteendringsprosessen i fylket vart omsnakka, mellom anna om innmatingsruter mot Framekspressen og takstar på hurtigbåten. Mafoss har sendt kommunane ein felles søknad om støtte til kompetanseprosjekt, så vidare oppfølging av dette var også tema.

Etter fellesmøtet hadde kommunedirektørane og ordførarane møte kvar for seg. Ordførarane diskuterte mellom anna deltaking i Pride-markeringa i Volda og på Monsiaden, vi diskuterete også veteranplan, korleis drive felles lobbyarbeid, samt autorisasjon av landmålarar. Slutten av dagen tok vi på Rovde, der vi samla viser vår bekymring for framtida til det norske landbruket. Reportasjen kan du sjå 3 minutt ut i sendinga som gjekk på Nrk Møre og Romsdal sist måndag:  https://tv.nrk.no/serie/distriktsnyheter-moere-og-romsdal/202205/DKMR98051622/avspiller

  

Vi har fleire ledige stillingar i sommar : 

 

Andre stillingar i Vanylven kommune : 

  

På Fiskå har vi ei treningsgruppe i sterk og stødig. Den er diverre fullbooka og difor ikkje opa for fleire deltakarar no. Då det viser seg at dette er eit populært tiltak, vonar vi å starte opp nye grupper til hausten, og då også i fleire bygder i Vanylven.

Til dette treng vi fleire som melder seg som frivillige instruktørar. Er dette noko for deg?

Treninga gjennomførast ein gong i veka på dagtid. Det kan godt vere fleire som deler på ansvaret for same gruppa.

Som instruktør får du eit opplæringskurs, og det blir fagleg oppfølging av fysioterapeutar i kommunen.

Treningsgruppene er eit ledd i satsinga på førebygging av funksjonssvikt og fall.

 

Ved interesse, ta kontakt med fysioterapeut Silje Marita Vallestad, tlf 469 41 898 / 700 30 129 eller send e-post til silje.marita.vallestad@vanylven.kommune.no

 

Vanylven kommune har ilag med 10 andre kommunar blitt valt ut som Gnist-kommune. Det var DOGA, Nordic Edge og Distriktssenteret som stod for utveljelsen i tett samråd med fylkeskommunane, som også bidreg med finansiering og støtte til dei utvalde kommunane.

Vanylven har fått hjelp frå DOGA (Design og Arkitekt Norge) til få den rette design- og arkitekturkompetansen, og anna relevant kompetanse, for å avdekke moglegheiter og ressursar, og drive fram nyskapande og berekraftige løysingar på viktige utfordringar.

    
No har vi i samband med DOGA valt ut Blåmyra og Nordplan til vårt kompetanseteam
.
Blåmyra og Nordplan vil no hjelpe oss med å utforske kva slags synergiar vi kan få frå ei so stor investering som skipstunnelen kan skape. Blåmyra/Nordplan gir oss eit tverrfagleg team med sterk lokal forankring og ekstra ressursar gjennom Nordplan med fleire avdelingskontor i regionen. Blåmyra tilbyr kompetanse innan merkevarebygging, historieforteljing, visualisering og stadsidentitet. Nordplan vil tilby tverrfagleg kompetanse særleg innan stadsutvikling, landskapsarkitektur og arkitektur. I tillegg, har Blåmyra tidlegare jobba med Vanylven på ulike prosjekt som kommuneplan og merkevareplattform som gir god kjennskap til staden.

 

Mandag 9.mai vil det bli gjennomført ei orientering i forkant av kommunestyremøte. Denne vil skje på Sibelco, Åheim. Deretter vil det offisielle møtet starte på rådhuset i kommunestyresalen etter lunsj. 

Filming av kommunestyremøte vil starte når politikarane er tilbake i kommunestyresalen ca. 12:30 

 

     

Innbyggjarar i Vanylven kommune har vist eit stort engasjement når det gjeld å ville hjelpe dei ukrainske flyktningane som kan kome til kommunen. Vi vil takke alle som har brukt skjema for innmelding av ledige bustadar i Vanylven.

Vanylven er rusta til å ta imot 15 flyktningar der inntil 40% vil vere born. Vi har derfor utarbeida eit skjema som kan kartlegge kor mykje tid innbyggjarar i Vanylven har til å hjelpe flyktningane som kjem til kommunen.

Ved å melde di interesse er du ikkje forplikta til å arbeide frivilleg, men det er veldig viktig for kommunen å ha ei slik oversikt når vi skal hjelpe flyktningane som kjem. Når kommunen mottek flyktningane vil vi kartlegge kor mykje hjelp vi treng, og vil då kontakte dei personane ein treng til det frivillige arbeidet.

Skjema for utfylling finn du her 

    

Arbeid i stillinga:

 • omvisning i Valborgssamlinga og St.Jetmund kyrkje frå 1.7-31.07.22 kl 12-17:00
 • selje billettar 
 • vask og vedlikehald på inne- og uteområde 
 • halde samlinga og kyrkja ope for gjestar

Personlege eigenskaper som blir prioritert:

 • gode norsk og engelskkunnskapar, gjerne også tysk.
 • interessert i historie
 • god på samarbeid
 • fleksibel, omgjengelig og serviceinnstilt
 • sjølvstendig og målretta
 • god munnleg formidlingsevne

Vi tilbyr arbeid på ein historisk stad samt opplæring om historia rundt St Jetmund og Valborgssamlinga

Korleis søkje? 

Du søkjer på stillinga ved å sende ein mail til: postmottak.vanylven@vanylven.kommune.no. Skriv litt om deg sjølv, svar gjerne på punkta frå "personlege eigenskapar".

Anna

Arbeidsgjevar: Vanylven kommune

Tilsettingsforhold: sommarjobb  

Ny søknadsfrist: 1.juni 2021

Har du spørsmål? 

Veslemøy Ervik , rådgjevar kultur og oppvekt 

Mob 91530249 
epost veslemoy.ervik@vanylven.kommune.no

 

Vanylven kommune vil i ein ny samarbeidsavtale med Synste Møre betale for lag og organisasjonar sine annonser i lokalavisa. Kommunen ønskjer å stimulere frivillege lag og organisasjonar som tilbyr gratis og opne arrangement for innbyggjarane i kommunen, utan mål og økonomisk vinning. Dette vil seie aktivitetar som ikkje krevjer medlemskap. 

Vi er veldig positive til dette samarbeidet, og håpar det er med på å hjelpe det frivillege arbeidet i kommunen. 

Døme på organisasjonar/grupper som kjem under ordninga:

 • Barnas Turlag
 • IL sine undergrupper (opne aktivitetar som felles fjellturar, sykkelturer, mm.)
 • Gratis konsertar
 • Strikkekafe i Syltefjorden bygdehus (arrangement der ein kanskje betaler litt for kaffi og kake, men ikkje inngang eller lodd til basar, osv.)


Lenke til Synste sin aktivitetskalender finn du her 

 

 

No kan alle innbyggjarar som mottek kommunale avgifter gi beskjed om dei vil ha faktura månadleg, kvartalsvis eller per halvår. 

Første faktura må vere halvårleg, men frå og med 01.07.22 kan innbyggjarane få endra terminen dersom det er ønskjeleg. 

Dersom du vil endre din termin kan du sende epost til  teknisk@vanylven.kommune.no