Til frivillige lag og organisasjonar i Møre og Romsdal, 

Møre og Romsdal fylkeskommune og Frivillighet Norge ynskjer å invitere til eit kompetansehevande kurs for frivillige lag og organisasjonar. 

Tematikken er mellom anna korona og konsekvensar for frivilligheita, korleis vere synleg og drive kommunikasjon, med meir.

Tidspunkt: Torsdag 11.juni frå 10.00-13.00, på den digitale plattforma Zoom. 

 Fredag 22 mai innførast det system for SMS timebestilling ved Vanylven helsestasjon. Tenesta gjeld helsestasjon 0-5 år og svangerskapsomsorg. 

 Frå i dag kan frivillige lag og organisasjonar søke om momskompensasjon frå Lotteri- og stiftelsestilsynet som skal fordele 1,685 milliardar kroner i momskompensasjon.

 Møre og Romsdal fylkeskommune skal forsterke og legge ny asfalt på fv. 5856 langs Saurdalsvatnet i Vanylven. Prosjektet er ein del av den fylkeskommunale tiltakspakka knytt til koronautfordringane.

Veit du at at pasientar ikkje skal betale eigendel ved undersøkingar på grunn av mistanke om smitte av covid-19?

 Sjølv om vi no gradvis skal opne opp nokre delar av samfunnet, skal vi halde att på andre. Målet er å halde smittetallet under 1. Kommuneoverlegen minnar om at dugnaden på langt nær er over. Det vi no skal inn i vil kreve like mykje, om ikkje meir, av kvar enkelt innbyggjar. Vi må framleis mobilisere til fellesdugnad for å få dette til.

 Her kan du lese om kva Lars Jonasmo er opptatt av og korleis han vil tre inn i den nye stillinga som rektor på Åheim skule. 

 Vanylven kommune vart medlem av Sunnmøre Friluftsråd 1.januar 2020. I samarbeid  med fjelltrimmane rundt om i kommuna er det valt ut 14 turar fordelt rundt om i  kommunen som skal vere del av årets Stikk UT! turar

 Kvardagen er snudd på hovudet for dei fleste av oss. No gjeld det å både ta vare på seg sjølv og andre slik at vi kjem oss gjennom denne vanskelege tida best mogleg.

Treng du nokon å snakke med eller er du bekymra for nokon ta kontakt med:

Oddrun Kobbevik Oldeide frå kommunal oppfølgingsteneste  tlf. 414 30 710 (kl 9 -15)

  Sit du i karantene eller er i risikogruppe?
Manglar du ein pårørande som kan utføre praktiske ærend som handling eller matlevering, kan du ringe servicetorget på tlf 700 30 000