Her finn du skuleruta 2019-2020.

I dag 2. mai er det Vanylven kommune som bemannar sentralbordet for alle 7 kommunane på Søre Sunnmøre. 
 

Det var eit samrøystes kommunestyre som tilrådde tilsetting av Rita Kvamme som ny rådmann i Vanylven kommune. 
 

Det er fleire ledige næringsareal i Vanylven kommune.