Familie- og læringssenteret

Familie- og læringssenteret

Vi ynskjer med dette å sikre eit heilskapleg tenestetilbod der vi er meir tett på og tidleg inn.

Helsestasjon, skulehelseteneste og jordmor
Leiande helsesjukepleiar: Gry Bringsvor
Jordmor: Marianne Brune Leikanger (Sande kommune


Helsestasjonslege, fysioterapeut og familieterapeut

Pedagogisk rettleiingsteneste 

Nina Refsnes

Wivi-Ann Koppen 
Ine Flister

Heidi Lillebø Knardal

Emilie Skorge Eriksen

Barn, unge og fritid
 

Kommunepsykolog
Kommunen har kommunepsykolog.

 

Barnekoordinator

Oddbjørg Vik Nordal

Koordinerande eining
Koordinerande eining skal bidra til å sikre heilskapleg tilbod til barn og unge med med behov for langvarige og koordinerte tenester. Ta kontakt med forvaltningskontoret  for informasjon.
Behov for støttekontakt og avlasting kan også vere aktuelt.

 

De kan nå oss gjennom: 

-Helsestasjonen, skulehelsetenesta og jordmor (helsestasjonsportalen)

-Pedagogisk rettleiingsteneste

-Barnehagane og skulane