Familie og læringssenteret

I Familie- og læringssenteret (FLS)  samlar vi alle dei vanlegaste tenestene for barn, unge og familiar under same «paraply». Vi ynskjer med dette å sikre eit heilskapleg tenestetilbod der vi er meir tett på og tidleg inn.

Vi starta opp dette tilbodet frå 01.08.20.

 Helsestasjon, skulehelseteneste og jordmor 

Leiande helsesjukepleiar: Gry Bringsvor 
Helsesjukepleiar: Agnethe Fagerhol Sandvik 
Jordmor: Irene Winsnes 
Helsestasjonslege, fysioterapeut og familieterapeut 

Pedagogisk rettleiingsteneste 
Judith Brandal Kragseth 
Wivi-Ann Koppen 
Anders Lundberg 
Ine Flister 

Barn, unge og fritid 

Karina Longva (Ungdomslos)
Annette Håkonsdatter Gjeterud 
Veslemøy Ervik 

Ambulerande støtteteam
Dette er teneste som er fleksibel utifrå dei behova som trengst. 
Tilbodet kan vere både til barn, unge, familiar, barnehagar og skular. 
Teamet har tilknytta kommunepsykolog  i 20%.

 

Klikk for stort bilete 

 

 

De kan nå oss gjennom: 

-Helsestasjonen, skulehelsetenesta og jordmor (helsestasjonsportalen)

-Pedagogisk rettleiingsteneste

-Barnehagane og skulane

-Ungdomslos

-Fritidsklubben

Direkte inn via fls@vanylven.kommune.no og tlf 70030000


 

Kontakt

Oddbjørg Vik Nordal
leiar
E-post
Mobil 413 33 069