Familievernkontor Sunnmøre

Familievernkontor Sunnmøre

Familievernkontoret i Ålesund endrar namn til Familievernkontoret Sunnmøre frå 1. februar 2023. Familievernkontoret har hovudkontor på Moa og avdelingskontor i Volda og gir tilbod til befolkninga på heile Sunnmøre.

 

Familievernet tilbyr rådgjeving, veiledning, kurs og samtalegrupper til foreldre, familier, barn og unge. Tilbodet er gratis og treng inga tilvising. Publikum kan ta kontakt for ein uforpliktande samtale eller bestille time på telefon. På grunn av stor pågang prioriterast familier som har barn under 18 år. 

 

Du finn meir informasjon om familieverntenesta på Budir si heimeside.

 

Telefon: 46617390

E-post: familievernkontoret.sunnmore@bufetat.no

Postadresse: Langelandsveien 17, 6010 Ålesund