Fysioterapi

Fysioterapi

Fysioterapeuten hjelper deg til å vedlikehalde eller betre funksjonsevne, deltaking og aktivitet.

Kven kan få tenesta?  

Kommunefysioterapeuten gir tenester til alle innbyggarar i Vanylven kommune.

Kva omfatter tilbodet?

Tilbodet kan omfatte individuell fysioterapivurdering og behandling, rehabilitering, gruppetilbod, hjelpemiddelformidling og rettleiing til pårørande og tilsette i barnehage, skule og institusjon.

Kva kostar det?

For barn under 16 år, brukera på instutisjon og pasientar med yrkesskade er det gratis. Elles er det eigenandel for tenesta. Fysioterapeuten vil informere om gjeldande satsar.

Korleis får du tenesta/korleis søkjer du?

Du kan ta direkte kontakt med fysioterapeuten, eller bli tilvist vidare frå til dømes fastlege, sjukehus, helsestasjon, NAV eller institusjon.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 3 veker.

Kontaktinformasjon:

Besøks-/postadresse:

v/Vanylven helse- og omsorgssenter

6143 Fiskå.

Erik Botnmark, 700 30 130 / 941 22 836

Ingunn Botnmark, 70030136 / 94147590.

Anne-Stine Kvernevik, 700 30 129

 

Vanylven Fysioterapi og medisinsk treningsterapi,

Helsetun

6140 Syvde

tlf.: 700 23 352

Bernt Thue og Sigrid Bringe Thue.