Vakttelefonar

Vakttelefon for tekniske tenestar gjeld kommunal veg, vatn, avløp, slamtømming, feiing, renovasjon, miljøstasjon, brannvern, kommunale bygg, vedlikehald av kyrkjegardane, veglys, hamner m.m

Om du har tekniske problem utanom kontortid kan du ringe vakttelefonen til teknisk vakt. 

Øvrige viktige telefonnummer:

Interne vakttelefonar
Område avdeling telefonnummer
Sentralbord 70 03 00 00
Teknisk vakt 901 98 987
Vanylven legesenter 70 03 01 00
Legevaktsentralen 116117
Heimesjukepleie Sone Sør 70 03 02 10
Sone Nord 70 02 07 50
Distriktstannklinikken 71 28 49 85
Dyrlege/ Veterinær 08.00-09.30 70 02 14 25
Ordførar 452 27 168

 

Ekstern telefonliste
Område telefonnummer
Brannvakt 110
Politi 112
Ambulanse 113
Lensmann 02800
Skatt Midt-Norge 80 08 00 00
NAV 55 55 33 33