Vasslekkasje på Åheim

Vanylven kommune har vannlekkasje på leidningsnettet ved St. Jetmund kyrkje. Drikkevatn for bustadar i området vil bli stengt av til skaden er lokalisert og repartert. 

Vi beklagar ulempene dette medfører 

Bygg, eigedom og plan