Høyringar

Her finn du oversikt på planar som ligg ute til høyring.

Har du lyst på ei kajakkløype eller ei vannscooter løype i kommunen din?
Veit du om ei badestrand eller eit friluftsområde som vi bør ta omsyn til i planen?
Eller eit viktig lokalt fiskeområde? Eller har du andre forslag?

Utkast til kvalitetsplan for barn og unge i Vanylven kommune godkjennast for utsending til høyring. Høyringsfristen settas til 23.01.2019.