Kunngjering - Detaljreguleringsplan for Breivika hamn

Kunngjering - Detaljreguleringsplan for Breivika hamn

Kommunestyret har i møte 17.06.2024  vedteke detaljreguleringsplan for Breivika hamn, plan ID 202202.

 Klagefristen på vedtaket er 23.juli.

Planvedtaket vert med dette kunngjort i samsvar med plan- og bygningsloven § 12- 12. Vedteke plankart, føresegner og skildring av planen er lagt ut på kommunen sine heimesider.

Planvedtaket kan påklagast innan 23.juli.

Send klaga til: Vanylven kommune, Rådhusvegen 1. 6143 Fiskå eller på e-post til postmottak@vanylven.kommune.no

Plankart for Brevika småbåthamn