kontor4.JPG

Har du lyst til å bli vår nye rådmann

18.12.2014

Vi søkjer ein utviklingsorientert og målbevisst leiar med gjennomføringskraft og gode samarbeidseigenskapar. Rådmannen skal leie kommuneadministrasjonen i ei positiv utvikling for å gi stabilt gode og effektive tenester til ein kommune med klare ambisjonar. Søknadsfrist: 02.01.2015

PC support.JPG

Høyring av utkast til kommunikasjons-strategi

18.12.2014

Vanylven kommunestyre har vedteke utkast til kommunikasjonsstrategi (informasjonsstrategi.) Dokumentet ligg ute til offentleg ettersyn til 23.januar 2015.

100px-Vanylven_komm_svg.png

Høyring av strategisk næringsplan

18.12.2014

Vanylven utvikling har utarbeidd utkast til strategisk næringsplan. Dette dokumentet ligg no ute til høyring i seks veker, før det skal vidare til politisk handsaming. Frist for høyring er 23.januar 2015. Innspel meldast til Servicekontoret.

images.jpg

Billettar til Vaffelhjarte tilgjengelege i Billettservice 17.12, 09:00

16.12.2014

Billettane til førestillinga i Olivinhallen, fredag 30.januar, vert gjort tilgjengelege hjå Billettservice 17.12, 09:00. Minner om at Vanylven kommune ikkje er involverte i billettsalet, og at spørsmål rundt dette må rettast til Sogn og Fjordane teater, eller Billettservice.

silhouettes-439150_1280.jpg

Medarbeidar-undersøking for dei tilsette i Vanylven kommune

10.12.2014

I veke 49 og 50 vert det gjennomført medarbeidarundersøking for alle dei tilsette i Vanylven kommune.

money-256312_1280.jpg

Folkevalde i Vanylven brukar minst av kommunane på Sunnmøre

10.12.2014

Folkevalde i Vanylven kommune bruker minst per folkevald, samanlikna med dei andre kommunane på Sunnmøre - dette kjem fram i ein artikkel i Nettavisen den 3. desember 2014.

cooperation-437513_1280.jpg

Kommunalkomiteen ber regjeringa instruere fylkesmannen

08.12.2014

Vanylven kommune fekk redusert arbeidsgjevaravgift 1. juli 2014. I statsbudsjettet for 2015 trakk regjeringa inn gevinsten som kommuneorganisasjonen hadde på denne reduksjonen.

meeting-469574_1280.jpg

Felles formannskaps-møte med Ulstein

01.12.2014

Tysdag den 2. desember 2014 vil Ulstein og Vanylven kommune ha felles formannskapsmøte om kommunereforma. Møte vil vere på Ulstein hotell kl 13:00.

padlock