_MG_8134.jpg

Europeisk helsetrygdkort

26.05.2016

Kortet må fornyast kvart tredje år. 800 000 nordmenn må fornye Europeisk helsetrygdkort i år

digital post.jpg

Er du klar til å ta i mot digital post?

23.05.2016

- hjelp oss å spare pengar og miljø! Ved å bruke digital postkasse får du raskare post frå stat og kommune, samtidig som du sparer miljøet for utsending av fysiske brev og hjelper det offentlege til å jobbe meir effektivt.

_DSC1244 kopi.jpg

Kursfestivalen 2016

19.05.2016

Kursfestivalen 29. juni - 01. juli 2016 Gjennom samarbeid med Vanylven Utvikling og Sparebanken Møre tilbyr Vanylven kommunen 3 dagar med gratis kurs, aktivitetar og ungdomskonsert. Kursfestivalen er eit tilbod til ungdom i alderen 13 - 18 år.

startup-1018512_1920.png

Stor auke i antal nyetableringar i Vanylven

19.05.2016

I 2015 hadde Vanylven ein auke på 80 % i forhold til 2014 når det gjeld nyregistreringar. Av dette var 13 aksjeselskap og 17 enkeltmannføretak. For heile Møre og Romsdal er auken 11 %.

garbage-148554_1280.png

Miljøstasjonen er open frå 24. mai

18.05.2016

På grunn av pinse/17.mai vert miljøstasjonen stengt denne veka, men vert open som normalt frå tysdag 24. mai kl 12:00

dabradio.jpg

Det store digitalradiosteget

11.05.2016

Pressemelding frå Medietilsynet: Det er ikkje lenger langt inn i framtida at Noreg tar det store steget inn i den digitale radioverda. Eitt år fram i tid har lyttarane i Nordland alt i mange månader vore heildigitale når det gjeld riksdekkande radio. Lyttarar i Trøndelag og Møre og Romsdal har tilgang til berre digitale rikssendingar frå rett...

shutterstock_79170664.jpg

Rekneskap og årsmelding 2015

03.05.2016

Rekneskap og årsmelding for 2015 er no tilgjengeleg - og blir lagd fram for politisk handsaming i formannskapet den 3. mai 2016 og i kommunestyret den 10. mai 2016.

Login for redigering