kontor5.JPG

Informasjon frå interkommunal gjeldsrådgjevar

01.02.2015

Har du nokre kroner til overs og kan betale eit krav eller to, kan det vere greitt å betale eit av dei krava du kan betale i si heilheit. Små krav aukar fort dersom det gjeng til inkasso… evnt. kan det lønne seg å betale ut det kravet som har høgast renteutgifter. Betaler du delar av eit krav, be om at innbetalinga gjeng til fråtrekk av...

Barnehage.jpg

Søknad om barnehageplass 2015-2016!

28.01.2015

Fristen for søknad om barnehageplass for skuleåret 2015/2016 er 1.mars. Skjema og informasjon finn du i her!

komm_ref_profilelement.gif

Vanylven kommune representert på møter om kommunereforma

22.01.2015

Onsdag 21.01.2015 vart det arrangert møter om kommunereforma både i Molde og i Ulsteinvik.

Avløpsrør.jpg

Anbod på avløpssanering Syvde sentrum

20.01.2015

Kommunen ynskjer tilbod på arbeidet frå kvalifiserte aktørar. Frist for påmelding til anbodskonkurransen er 22.januar, og anbodsfrist 16.februar 2015.

human-567566_1280.jpg

Ope møte om kommunereforma i Ulsteinvik

19.01.2015

Ulstein kommune inviterer til ope møte om kommunereforma på Sjøborg kulturhus den 21. januar 2015 kl 19:00.

Untitled 2.png

Vanylven kommune er best i klassen

13.01.2015

Alle landets kommunar er inviterte til å delta i prosessar med sikte på å vurdere og å avklare om det er aktuelt å slå seg saman med nabokommunar. Vanylven har arbeidd aktivt med denne saka, både politisk og administrativt. Fylkesmannen i Møre og Romsdal trekkjer no fram Vanylven, Gjemnes og Fræna for godt planarbeid.

skyscraper-366819_1280.jpg

Vanylven kommune får besøk av Fylkesmannen

06.01.2015

Fylkesmannen i Møre og Romsdal har sett seg som mål å vitje alle kommunane i Møre og Romsdal mellom 2013 og 2015. Den 24. februar kjem dei til Vanylven kommune.

writing-110764_1280.jpg

Ledig stilling som rektor ved Myklebust skule

19.12.2014

Myklebust skule er ein 1-10 skule med sfo-ordning. Skulen har om lag 150 elevar, 35 tilsette og ligg i Syvde. Skulen har eige bygg med gode arbeidsplassar til lærarane. Administrasjonsressursen er på vel 200% stilling fordelt mellom rektor, inspektør og kontormedarbeidar. Frå hausten 2014 vart ansvaret for kommunen si avdeling for...

padlock