control-427510_1920.png

Innbyggjarundersøking

27.11.2015

Sunnmøre Regionråd har på nytt gjennomført ei innbyggjarundersøking på Sunnmøre. I Vanylven kommune var det i fjor 90 % av innbyggjarane som var for kommunesamanslåing, medan det i år er 62 % som er for ei kommunesamanslåing.

calculator-385506_1920.jpg

Økonomiplan 2016 - 2019 med budsjett for 2016

26.11.2015

Framlegget frå rådmannen til økonomiplan og budsjett for 2016 er lagt fram i balanse og etter vedtak i formannskapet vert økonomiplan med budsjett lagt ut for høyring.

Master

Viktig informasjon fra Norkring

26.11.2015

Vinteren har kommet for fullt og i den forbindelse ønsker vi å informere om fare for nedfall av is fra våre stasjonsanlegg.

Hender

400% stilling som miljøterpeut og miljøarbeidar

25.11.2015

Vanylven kommune har ledig 400 % stilling som miljøarbeidar og miljøterapeut ved avdeling Førebygging og rehabilitering. Stillingane er ledig frå d.d. Nordsjøturnus med forbehold om godkjenning. Arbeidet er f.t. i omsorgsbustadar.

Terninger

60% stilling som aktivitør

25.11.2015

Vanylven kommune skal etablere dagaktivitetstilbod for heimebuande personar med demens under forutsetting av politisk godkjenning. Det vert utlyst 60 % stilling som skal vere med å etablere og drifte dette tilbodet.

Registrer laget ditt!

Høyring - Oversikt helsetilstand og påverknadsfaktorar i Vanylven

20.11.2015

Kunnskap om helseforholda i befolkninga er ein føresetnad for å kunne ivareta innbyggjarane si helse. Høyringsperioden er 19.11.15 - 4.1.16.

Bjarne%20og%20Lena%20-%20K%c3%b8benhavn.jpg

Ny ordførar og varaordførar på studietur til København

20.11.2015

Søre Sunnmøre Regionråd køyrer aktivt med å få ut nok og god kunnskap i høve kommunereformarbeidet vi er i gong med. 16.-18. november 2015 fekk vår nyvalde ordførar og varaordførar ta del i kursing i København, med intensiv opplæring i prosessane som Danmark var gjennom for sju år sidan.

julekuler

Kyrkjekuler

19.11.2015

Handmalte kyrkjekuler til sals på Servicetorget.

Login for redigering