Vaksine

Influensavaksine

21.10.2014

Det vil bli vaksinering mot influensa på Vanylven helsestasjon torsdag 16. oktober frå kl 10.00-14, og torsdag 23.oktober frå kl 10-14

Bli med - tvaksjonen

TV-aksjonen 2014 - rodeinndeling og bøsseberarar

16.10.2014

Kommunestyret har tidlegare vedteke at kommunestyret med varamedlemmer skal vere bøsseberarar ved TV-aksjonane.

Vafler

Frå vafler til vatn

16.10.2014

5. klasse frå Fiskå skule selger vafler på Rådhuset for TV-aksjonen

Verdensdagen

Markering av Verdensdagen for psykisk helse 2014

10.10.2014

Oppfølgingstenesta i kommunen har torsdag 9. og fredag 10.oktober markert verdensdagen for psykisk helse med stand på Combisenteret.

Søknad om plass i kulturskulen 2014

Kulturprisen 2014

02.10.2014

Vanylven kommune og Sparebanken Møre skal dele ut den årlege kulturprisen i Vanylven. Frist er 31.oktober.

kontor1.JPG

Informasjon frå interkommunal gjeldsrådgjevar

01.10.2014

Dersom du får betalingsmerknad, kan dette hindre deg i å få lån samt opprette div. abbonement. Vert kravet som har medført betalingsmerknad betalt, skal betalingmerknaden verte sletta innan kort tid.

Lysbilde1.jpg

Sunnmøre regionråd si spørjeundersøking

27.09.2014

I Vanylven viser regionrådet si innbyggjarundersøking at opptil 90 % ser det som nødvendig med kommunesamanslåing. Feilmarginane er store, men vi får eit meir nøyaktig resultat når kommunen si eiga undersøking er klar i slutten av oktober.

padlock padlock