AnnaMa natur vegvisar.jpg

Ingen fleksibilitet på tidsfrist i kommunereforma

11.02.2016

Kommunal- og moderniseringsminister Jan Tore Sanner har i brev til kommunar i Indre Sunnfjord og delar av Hafs avslått utsetjing av fristen på å gjere val i forbindelse med kommunereforma. – Prosessen i kommunereforma er lagt opp med sikte på at regjeringa skal legge fram ein proposisjon for Stortinget våren 2017. For at mitt departement...

barn1.jpg

Tverrfagleg team for barn og unge

01.02.2016

Hovedmål: - Sikre at barn og unge får eit heilskapleg tenestetilbod med likeverdige vilkår for vekst og utvikling - Gruppa skal vere ein ressurs for born, foreldre og tenesteytarar i kommunen - Gruppa skal arbeide førebyggande og systematisk for å fremje born sine oppvekstvilkår

felles formannskapsmøte vanylven selje vågsøy.JPG

Felles formannskapsmøte for Vanylven, Selje og Vågsøy

29.01.2016

I dag hadde Vanylven, Selje og Vågsøy felles formannskapsmøte på Vanylven Helse- og omsorgssenter.

AnnaMa hjarte.jpg

Fin utvikling for folketalet i Vanylven

29.01.2016

Etter at Vanylven i snitt har mist 41 innbyggarar i året dei ti siste åra, har nedgangen i folketalet bremsa kraftig opp.

Radon

Forlenga tilbod om rimeleg radonmåling i utleigebustadar

29.01.2016

Utsatt frist for eigarar av utleigebustadar - både private og offentlege, å kunne dokumentere at radonnivået i utleigebustadane oppfyller krava i ny strålevernforskrift.

vedovn.jpg

Varsel om branntilsyn 2016

21.01.2016

Tilsynet startar i februar på strekninga frå Rovde til Syvde (til og med Oseberg mek.) med dalane.

ukm_AMO9589.jpg

Kommunereform: Møte med ungdommane

20.01.2016

Førstekomande fredag vert alle 130 ungdomsskuleelevane i Vanylven samla til ei drøfting av kommunereforma. Ordføraren har invitert dei til ei samling der dei får kome med innspel og synspunkt på kommunereform og utvikling av Vanylven kommune.

skule6.jpg

Innskriving av elevar i grunnskulen

19.01.2016

Born fødde i 2010 skal ta til i grunnskulen hausten 2016. Rektor ved skulen borna soknar til vil så vidt mogleg ta kontakt direkte eller med brev om tid for innskriving i løpet av februar.

Login for redigering