kontor5.JPG

Seniorportalen og BPA-portalen

24.10.2014

Ideen med SeniorPortalen er at seniorar over heile landet kun skal vere to tastetrykk unna ein enklare kvardag. Dette er nasjonale sider utan kostnadar eller som krev medlemskap for brukarane.

100px-Vanylven_komm_svg.png

Ingen effekt av redusert arbeidsgjevaravgift

22.10.2014

Ope brev frå ordførar og rådmann.

Vaksine

Influensavaksine

21.10.2014

Det vil bli vaksinering mot influensa på Vanylven helsestasjon torsdag 16. oktober frå kl 10.00-14, og torsdag 23.oktober frå kl 10-14

Bli med - tvaksjonen

TV-aksjonen 2014 - rodeinndeling og bøsseberarar

16.10.2014

Kommunestyret har tidlegare vedteke at kommunestyret med varamedlemmer skal vere bøsseberarar ved TV-aksjonane.

Vafler

Frå vafler til vatn

16.10.2014

5. klasse frå Fiskå skule selger vafler på Rådhuset for TV-aksjonen

Verdensdagen

Markering av Verdensdagen for psykisk helse 2014

10.10.2014

Oppfølgingstenesta i kommunen har torsdag 9. og fredag 10.oktober markert verdensdagen for psykisk helse med stand på Combisenteret.

Søknad om plass i kulturskulen 2014

Kulturprisen 2014

02.10.2014

Vanylven kommune og Sparebanken Møre skal dele ut den årlege kulturprisen i Vanylven. Frist er 31.oktober.

padlock padlock