Politikk_org2.png

Vanylven kommune med datalinjeproblemer

22.08.2014

Torsdag 21.08.14, gjorde problem med ei samankopling av ein fiberkabel at dei offentlege kontora i Vanylven kommune var utan Internett og linje til datasenteret på Hareid. Problema varte frå om lag 06.00 til 20.00

Vennskap

Brukarstyrt personleg assistent ( BPA )- 12 timar per veke

13.08.2014

Jente på 19 år med fysiske utfordringar søker brukarstyrt personleg assistent ( BPA ) for bistand til daglege gjeremål samt vere med på fritidsaktivitetar. Stillingsomfanget er på 12 timar per veke.

Nurse

Ledige sjukepleiarstillingar - 300% - fast

13.08.2014

Vanylven kommune har ledig følgjande faste sjukepleiar stillingar ved det nye helse og omsorgssenteret:

ole_brumm1.gif

Ledig 100% stilling som miljøterapeut - nordsjøturnus

13.08.2014

Vanylven kommune avd. førebygging og rehabilitering, Fjordblikk har ledig fast 100% stilling som miljøterapeut frå 01.11.14.

Born2

Ledig vikariat for barnevernskonsulent

13.08.2014

Vanylven kommune har ledig vikariat, to 100% stillingar som barnevernskonsulent frå 15.11.14 og 01.12.14. Kan verte aktuelt å starte tidlegare. Begge vikariata gjeld fram til 01.01.16

Søk barnehage!

Skulestart 2014

05.08.2014

Skulestart og start for norskundervisning for vaksne framandspråklege 2014.

Frå Sandvikgården-5 - Copy.jpg

Søk elektronisk: produksjonstilskot, regionalt miljøtilskot og tilskot til organisert beitebruk

04.08.2014

Fristen for å søkje både produskjonstilskot og regionalt miljøtilskot er 20. august, og fristen for tilskot til organisert beitebruk i landbruket er 1. november.

padlock padlock