Bilde_1042_lrg.jpg

Politiet reduserer beredskapen

29.07.2014

Politiet orienterte den 24.07.14 om at PST har motteke informasjon om at nokon planlegg å gjennomføre ein aksjon mot Noreg. PST vurderte den 27.07.14 trusselen som noko redusert. Politiet har den 29.07.14 redusert beredskapen, men ein vurderer likevel trusselbilete som «alvorleg», seier politidirektør Odd Reidar Humlegård.

Rovdefjordbrua.jpg

Endring: Nytt alternativ med rørbru - Kommunedelplan for Rovdefjordbrua på høyring

21.07.2014

Forslag til trasè og prinsippløysing for bru mellom Koparnes og Årvik er innarbeidd i ei kommunedelplan. Endring :Eit nytt alternativ med rørbru ligg føre. Ny høyringsfrist er 15.september 2014.

kokk2.jpg

Ledig kokkestilling

06.07.2014

Vanylven kommune har ledig 68,5 % stilling som kokk ved Helse- og omsorgssenteret. Stillinga er ledig 25. august 2014. Stillinga inneber arbeid kvar tredje helg.

Rovde oppvekstsenter.jpg

Rovde skule blir seld "som den er"

01.07.2014

Vanylven kommune ønskjer å selje Rovde skule, med den generelle reservasjonen at eigedomen blir seld "som den er". Dette betyr at kjøpar overtek mykje av risikoen for at eigedomen kan ha skjulte manglar.

220px-Norges_lover.jpg

Informasjon frå interkommunal gjeldsrådgjevar

01.07.2014

For å få innvilga gjeldsordning hos namsmannen, er det diverse krav som må vere oppfylt; bl.a. skal du vere varig ute av stand til å kunne gjere opp for deg, gjelda skal ikkje vere nystifta, du skal ha forsøkt etter evne å kome til ei løysing med kreditor.

Lærar

Vikarstillingar i kultur- og oppvekstsektoren 2014/2015

18.06.2014

Det kan verte ledig vikarstillingar som lærar i Vanylven kommune, anten frå skulestart 2014 eller gjennom skuleåret.

Kvilehytta ill.jpg

Oppstart av strategisk næringsplan - frist for innspel 7.juli

11.06.2014

Vi startar opp arbeidet med ny næringsplan. Den skal vere kommunens styringsverktøy for næringsutviklingsarbeid for perioden 2015-2020. Har du innspel til planarbeidet?

padlock padlock