Bilde_1042_lrg.jpg

Politiet aukar beredskapen

25.07.2014

Politiet har motteke informasjon om at nokon planlegg å gjennomføre ein aksjon mot Noreg, men på noverande tidspunkt er det ikkje haldepunkt for å anbefale at folk skal ta spesielle omsyn, seier fungerande politidirektør Refvik.

Rovdefjordbrua.jpg

Endring: Nytt alternativ med rørbru - Kommunedelplan for Rovdefjordbrua på høyring

21.07.2014

Forslag til trasè og prinsippløysing for bru mellom Koparnes og Årvik er innarbeidd i ei kommunedelplan. Endring :Eit nytt alternativ med rørbru ligg føre. Ny høyringsfrist er 15.september 2014.

Kvilehytta ill.jpg

Kystpilegrimsleia - lanseringsseglas 26.juli 2014

15.07.2014

Den 26.juli kjem lanseringsseglasen for satsinga med Kystpilegrimsleia til Vanylven! Dei legg til ved Sibelco si kai på Åheim. Vi ynskjer flest mogleg, både lokale innbyggjarar og feriegjestar, vil kome på kaia for å ta imot seglasen og vere med på arrangementet.

kokk2.jpg

Ledig kokkestilling

06.07.2014

Vanylven kommune har ledig 68,5 % stilling som kokk ved Helse- og omsorgssenteret. Stillinga er ledig 25. august 2014. Stillinga inneber arbeid kvar tredje helg.

Rovde oppvekstsenter.jpg

Rovde skule blir seld "som den er"

01.07.2014

Vanylven kommune ønskjer å selje Rovde skule, med den generelle reservasjonen at eigedomen blir seld "som den er". Dette betyr at kjøpar overtek mykje av risikoen for at eigedomen kan ha skjulte manglar.

100px-Vanylven_komm_svg.png

Høyring - val av kommunestein, frist 26.07.14

01.07.2014

Vanylven kommune skal velje kommunestein! Har du innspel?

220px-Norges_lover.jpg

Informasjon frå interkommunal gjeldsrådgjevar

01.07.2014

For å få innvilga gjeldsordning hos namsmannen, er det diverse krav som må vere oppfylt; bl.a. skal du vere varig ute av stand til å kunne gjere opp for deg, gjelda skal ikkje vere nystifta, du skal ha forsøkt etter evne å kome til ei løysing med kreditor.

padlock padlock