rekneskap.jpg

Resultatet av innbyggjar-undersøkinga er klart!

30.10.2014

I oktober 2014 gjennomførte NIVI-analyse ei innbyggjarundersøkelse i Vanylven kommune, om korleis eit utval av innbyggjarar i Vanylven ser på ulike spørsmål rundt kommunereforma. Les meir om resultatet her.

vk-logo-nyhende-web.jpg

Forslag til meddommarar til tingretten

28.10.2014

Sorenskrivaren har bede kommunestyret om å velje inn ytterlegare 12 medlemmar i utvalet av meddommarar for Søre Sunnmøre tingrett. Ein oppfordrar folket til å føreslå kandidatar.

kontor5.JPG

Seniorportalen og BPA-portalen

24.10.2014

Ideen med SeniorPortalen er at seniorar over heile landet kun skal vere to tastetrykk unna ein enklare kvardag. Dette er nasjonale sider utan kostnadar eller som krev medlemskap for brukarane.

100px-Vanylven_komm_svg.png

Ingen effekt av redusert arbeidsgjevaravgift

22.10.2014

Ope brev frå ordførar og rådmann.

Vaksine

Influensavaksine

21.10.2014

Det vil bli vaksinering mot influensa på Vanylven helsestasjon torsdag 16. oktober frå kl 10.00-14, og torsdag 23.oktober frå kl 10-14

Bli med - tvaksjonen

TV-aksjonen 2014 - rodeinndeling og bøsseberarar

16.10.2014

Kommunestyret har tidlegare vedteke at kommunestyret med varamedlemmer skal vere bøsseberarar ved TV-aksjonane.

Vafler

Frå vafler til vatn

16.10.2014

5. klasse frå Fiskå skule selger vafler på Rådhuset for TV-aksjonen

padlock padlock