Plakat, debatt.jpg

Folkemøte på Combisenteret 08.09.15

02.09.2015

08.09.15 vil Høgskulen i Volda arrangere folkemøte om kommune- og fylkestingsvalet på Combisenteret, 11.30 til 12.30. Sjå plakaten her.

brannøvelse.jpg

Delta i nasjonal brannøving. Bli med i trekninga av premiar for 30.000 kr

01.09.2015

Alle bedrifter, institusjonar, skular, barnehagar, bustadselskaper, offentlege kontor og privathushaldningar vert oppmoda om å ha ei brannøving i september. Meld deg på og bli med i trekninga av premier for 30 000 kroner!

rekneskap.jpg

Informasjon frå interkommunal gjeldsrådgjevar

01.09.2015

Sett opp eit reelt budsjett for å finne ut ditt forbruk. Enkelte månader har meir utgifter enn andre månader. Det kan også vere at du lettare ser unødvendig utgifter; småkjøp av ting og tang kan til slutt bli ei stor utgift.

Frå Sandvikgården-5 - Copy.jpg

Søk elektronisk: Produksjonstilskot i landbruket + Regionalt miljøtiltak

31.08.2015

OBS! Fristen for å søkje regionalt miljøtiltak er utsatt til 20. september!

vaksine influensa.jpg

Nytt nummer for legevakt frå 1.september 2015 er 116117

29.08.2015

Frå første september 2015 skal ein nytte telefonnummeret 116117 når det er behov for legehjelp utanom kontortid. 113 gjeld framleis om det er akutt og står om liv.

kjernejournal.jpg

Har du sjekka din kjernejournal?

26.08.2015

15.august fekk alle med bustadadresse i Vanylven oppretta kjernejournal, så sant ein ikkje hadde reservert seg . Kjernejournal er ein elektronisk journal som inneheld dei viktigaste helseopplysningane om deg og som er tilgjengeleg for deg sjølv, og for helsepersonell når du treng helsehjelp ein stad du ikkje er kjend.

Val-logo 2013

Informasjon om Kommune- og fylkestingsvalet 2015

24.08.2015

Valgdagen er fastsett til måndag 14. september.

photo-montage-557618_1280-2.jpg

Folkevekst i Vanylven kommune

20.08.2015

Vanylven kommune hadde ein folkevekst på 6 i 2. kvartal i 2015. Kommunen hadde eit fødselsunderskot på 2, men vi hadde ei nettoinnflytting på 2 og eit innvandringsoverskot frå utlandet på 6.

padlock