shutterstock_79170664.jpg

Rekneskap og årsmelding 2015

03.05.2016

Rekneskap og årsmelding for 2015 er no tilgjengeleg - og blir lagd fram for politisk handsaming i formannskapet den 3. mai 2016 og i kommunestyret den 10. mai 2016.

legat.jpg

Landbrukslegatet deler ut 350 000 kroner

03.05.2016

Landbrukslegatet, som Det Kongelige Selskap for Norges Vel forvalter, deler ut inntil 350 000 kroner i 2016. Målet er å støtte aktuelle utviklingstiltak som bidrar til næringsutvikling og nyskaping innenfor landbruket. Søknadsfrist er 1. juni 2016.

money-256312_1280.jpg

Inntektssystemet: Vanylven kommune kjem gunstig ut

02.05.2016

KS har kome med ei ny utrekning over endringane i inntektssystemet, både når det gjeld strukturkriteriet og kostnadsnøklane. Etter denne utrekninga får Vanylven kommune ein reduksjon i overføringane på kr 708 000.

coins-948603_1920.jpg

INNTEKTSSYSTEM: Vanylven kommune får reduserte inntekter

27.04.2016

Vanylven kommune får, med forslag til nytt inntektssystem, reduserte inntekter på estimert kr 1 241 000.

shutterstock_239614381 lisens er betalt privat av ACNørve.jpg

61 % har røysta JA

25.04.2016

Det endelege resultatet av folkeavstemninga i Vanylven kommune er klart: 61 % har røysta JA til kommunesamanslåing 37 % har røysta NEI til kommunesamanslåing

AnnaMa natur vegvisar.jpg

Resultatet av førehandsrøystene er klare

25.04.2016

70,5 % av førehandsrøystane viser JA til kommunereform medan 27,5 % viser NEI. 82,5 % for retning nordover til Runde kommune, medan 5,9 % ser sørover til Stadt kommune.

AnnaMa natur vegvisar.jpg

Folkerøysting i dag

25.04.2016

Måndag den 25. april 2016 vert det folkerøysing om kommunereforma. Stemmelokala er opne fram til kl 18:00. Det er no 432 personar som har førehandsrøysta. Resultatet frå førehandsrøystinga blir offentleggjort kl 18:00 den 25. april 2016.

PLIVO.jpg

PLIVO-øving tysdag 26.04.16 i Vanylven

21.04.2016

PLIVO = Pågåande LIvstruande VOld. Dette er ei felles øving mellom politi, brann og helse (ambulanse). Øvinga vert frå kl 17 og fram mot kl 23 på/ved Vanylven rådhus og nærliggande område på Fiskå.

Login for redigering