kontor1.JPG

Informasjon frå interkommunal gjeldsrådgjevar

01.10.2014

Dersom du får betalingsmerknad, kan dette hindre deg i å få lån samt opprette div. abbonement. Vert kravet som har medført betalingsmerknad betalt, skal betalingmerknaden verte sletta innan kort tid.

Lysbilde1.jpg

Sunnmøre regionråd si spørjeundersøking

27.09.2014

I Vanylven viser regionrådet si innbyggjarundersøking at opptil 90 % ser det som nødvendig med kommunesamanslåing. Feilmarginane er store, men vi får eit meir nøyaktig resultat når kommunen si eiga undersøking er klar i slutten av oktober.

MH900442177.JPG

Søre Sunnmøre på offensiven i kommunereforma

25.09.2014

Torsdag 25. september samlast formannskapsrepresentantar frå heile Sunnmøre for å diskutere korleis kommunereforma bør verte møtt i vår region.

rekneskap.jpg

Siste innspurt i innbyggjar-undersøkinga

25.09.2014

Komunnestyret i Vanylen har vedteke at innbyggjarane skal høyrast om sitt syn på kommunereforma. Det er viktig med debatt og vi oppfordrar difor alle til å ta del i undersøkinga som blir gjennfomført av eit firma i Bergen.

kontor5.JPG

Ledig stilling som byggingeniør

17.09.2014

Vanylven kommune har ledig 100% stilling som ingeniør i Plan- og miljø sektoren frå 01.11.2014

komm_ref_profilelement.gif

Lokal frist for spelemidlar, søknadsrunden 2015

15.09.2014

Lokal frist for spelemidlar for Vanylven kommune er i år 15.oktober. Frist for førehandsgodkjenning av planar er 1.oktober.

imagesCAT3E67T.jpg

Erfaringskonferanse om velferdsteknologi

12.09.2014

Tysdag 2. september arrangerte Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre erfaringskonferanse i Bystyresalen til Ålesund kommune. Konferansa samla 90 deltakarar frå 15 forskjellige kommuner i Møre og Romsdal, samt forskjellige lag/foreninger og private firma.

padlock padlock