123475_thumb.jpg

Ta del i innbyggjar-undersøkinga

15.09.2014

Komunnestyret i Vanylen har vedteke at innbyggjarane skal høyrast om sitt syn på kommunereforma. Det er viktig med debatt og vi oppfordrar difor alle til å ta del i undersøinga, som startar måndag den 15. september 2014 og vil vare i underkant av to veker.

komm_ref_profilelement.gif

Lokal frist for spelemidlar, søknadsrunden 2015

15.09.2014

Lokal frist for spelemidlar for Vanylven kommune er i år 15.oktober. Frist for førehandsgodkjenning av planar er 1.oktober.

imagesCAT3E67T.jpg

Erfaringskonferanse om velferdsteknologi

12.09.2014

Tysdag 2. september arrangerte Velferdsteknologiprosjektet på Sunnmøre erfaringskonferanse i Bystyresalen til Ålesund kommune. Konferansa samla 90 deltakarar frå 15 forskjellige kommuner i Møre og Romsdal, samt forskjellige lag/foreninger og private firma.

ole_brumm1.gif

Tilkallingsvikarar

11.09.2014

Vanylven kommune ynskjer å knyte til seg personar som kan vere tilkallingsvikar i helse- og omsorgssektoren ved avdeling Bu- og avlastning og ved Vanylven helse- og omsorgssenter.

Nurse

100% vikariat som sjukepleiar

11.09.2014

Vanylven kommune har ledig 100 % vikariat som sjukepleiar ved Vanylven helse- og omsorgssenter avd. 3, i tidsromet 10.10.14 – 10.10.15.

omsorg2.JPG

28% vikariat helg/natt som hjelpepleiar/ omsorgsarbeidar/ helsefagarb.

11.09.2014

Det er ledig 28 % vikariat natt kvar tredje helg som hjelpepleiar/ omsorgsarbeidar/ helsefagarbeidar ved avdeling 3 på Vanylven helse- og omsorgssenter. Vikariatet er ledig frå d.d. og ut 2014 med muligheit for fast tilsetting.

omsorg1.JPG

16,9% stilling helg som hjelpepleiar/ omsorgsarbeidar/helsefagarbeidar

11.09.2014

Det er ledig 16,9 % stilling helg som hjelpepleiar/ omsorgsarbeidar/ helsefagarbeidar ved avdeling 3 på Helse- og omsorgssenteret. Stillinga er ledig frå d.d.

padlock padlock