Søk barnehage!

Endring i forskrift om foreldrebetaling i barnehagar

03.08.2015

Ny nasjonal ordning for reduksjon av foreldrebetaling vart innført frå og med 1. mai 2015. Den nye ordninga går ut på at ingen husholdningar skal måtte betale meir enn 6 % av samla inntekt for ein barnehageplass.

Skulebøker

Skulestart i Vanylven - grunnskule og norskopplæring

30.07.2015

Grunnskulane i Vanylven kommune tek til etter sommarferie: måndag 17. august 2015. Vaksenopplæringa tek til: tysdag 18.august. Les meir om frammøtetidene her.

PC support.JPG

Brukarundersøkingar 2015

29.07.2015

Vanylven kommune gjennomfører brukarundersøkingar på kommunale tenester. Alle undersøkingane er framleis opne for svar!

Åram hamn

Høyring: Forslag til kommunedelplan "Sande fastlandssamband"

06.07.2015

Planforslaget et no ferdig utarbeidd, og legg til grunn undersjøiske vegtunellar mellom Kvamsøy, Voksa og Åram. Det er to alternativ med omsyn til tunellstigning (8 og 10%) med ei vegkryss-løysing. Frist for merknader er 10.september.

Reinhald

Ledig stilling som vikar for reinhaldar

02.07.2015

Ved Åheim barnehage er det ledig 40% stilling som vikar for reinhaldar med tilsetting frå 01.08.15 til 31.07.16

Søk barnehage!

2 x 100% vikariat som miljøterapeut

26.06.2015

Vanylven kommune har ledig 2 x 100 % vikariat som miljøterapeut ved avdeling Bu- og avlastning i tidsromet 17.08.15 – 31.12.15. Komprimert turnus med lange vakter og arbeid kvar fjerde helg.

ole_brumm2.jpg

27% mellombels stilling helg som miljøarbeidar

26.06.2015

Vanylven kommune har ledig 27 % mellombels stilling helg som miljøarbeidar ved avdeling Bu- og avlastning i tidsromet 24.08.15 – 24.08.16. Mulighet for fast tilsetting. Komprimert turnus med lange vakter kvar fjerde helg.

ole_brumm1

53% mellombels stilling på natt som miljøarbeidar

26.06.2015

Vanylven kommune har ledig 53 % mellombels stilling natt som miljøarbeidar ved avdeling Bu- og avlastning. Arbeid kvar tredje helg. Stillingane er ledig frå 24.08.15.

padlock