rekneskap.jpg

Informasjon frå interkommunal gjeldsrådgjevar

01.09.2014

Sett opp eit reelt budsjett for å finne ut ditt forbruk. Enkelte månader har meir utgifter enn andre månader. Det kan også vere at du lettare ser unødvendig utgifter; småkjøp av ting og tang kan til slutt bli ei stor utgift.

Bildet på veien

Datalinje til Ålesund

29.08.2014

Rådmannen vil informere om at kommunen har inngått byteavtale med ein kommersiell aktør, der Vanylven kommune får mørk fiber frå Hareid over Sulafjorden til Mauseidvåg.

Politikk_org2.png

Vanylven kommune med datalinjeproblemer

22.08.2014

Torsdag 21.08.14, gjorde problem med ei samankopling av ein fiberkabel at dei offentlege kontora i Vanylven kommune var utan Internett og linje til datasenteret på Hareid. Problema varte frå om lag 06.00 til 20.00

Vennskap

Brukarstyrt personleg assistent ( BPA )- 12 timar per veke

13.08.2014

Jente på 19 år med fysiske utfordringar søker brukarstyrt personleg assistent ( BPA ) for bistand til daglege gjeremål samt vere med på fritidsaktivitetar. Stillingsomfanget er på 12 timar per veke.

Nurse

Ledige sjukepleiarstillingar - 300% - fast

13.08.2014

Vanylven kommune har ledig følgjande faste sjukepleiar stillingar ved det nye helse og omsorgssenteret:

ole_brumm1.gif

Ledig 100% stilling som miljøterapeut - nordsjøturnus

13.08.2014

Vanylven kommune avd. førebygging og rehabilitering, Fjordblikk har ledig fast 100% stilling som miljøterapeut frå 01.11.14.

Born2

Ledig vikariat for barnevernskonsulent

13.08.2014

Vanylven kommune har ledig vikariat, to 100% stillingar som barnevernskonsulent frå 15.11.14 og 01.12.14. Kan verte aktuelt å starte tidlegare. Begge vikariata gjeld fram til 01.01.16

padlock padlock