Lilleeide miljøstasjon

Lilleeide miljøstasjon

Miljøstasjonen er open tysdagar kl. 12.00 - 17:45 (også i sommarferien og påskeveka, men stengt i romjula og raude dagar)

Private hushald kan levere fritt inntil 3 kubikkmeter avfall på Lilleeide.

For leveransar større enn 3 kubikkmeter, må det betalast gebyr.
Næringsdrivande skal betale alt bortsett frå metall, EE-avfal, batteri og landbruksplast. (Kommuna har ikkje plikt til å ta imot større leveransar frå næringsdrivande, men ta gjerne kontakt for å få vurdert ditt konkrete tilfelle). 
 

Restavfall som blir delt inn i to grupper:

 • Restavfall 1: Brennbart og Kvernbart restavfall som ikkje kan kjeldesorterast
   
 • Restavfall 2: Ubrennbart og Ikkje kvernbart restavfall som ikkje går i «restavfall 1»
  - Gips, isolasjon, fjørmadrassar, tauverk/trosser, garn, nøter, lange tekstilar, plastrør, byggematerial og treverk lenger enn 2m, hydraulikkslangar, større plater av nylon, anna kunstfiber og liknande.
   
 • Eternit/Asbest: kan leverast på palle , tett innepakka i 2 lag minimun 0,2mm (kraftig!) plast.
  - Merk med «ASBEST»
   
 • Landbruksplast: kan leverast kvar tysdag i eigen container som blir tømt etter behov
  - Prøv å unngå store mengder på kvar leveranse
  - Det er viktig at plasten er så rein som mogleg, elles får ein ikkje levert det inn og ordninga vil take slutt.
   
 • Fritidsbåt 0-15 FOT: Ein kan levere inn fritidsbåtar og få kvittering på Miljøstasjonen som vidare kan nyttast til å få refundert 1000 kr frå Miljødirektoratet.
  - Båtar 15-50 FOT må til andre mottak
  - Informasjon om ordninga finnast på: https://soknadssenter.miljodirektoratet.no

 

 • Våtorganisk matfall skal ikkje leverast på Miljøstasjonen
 • Bildekk skal leverast til resirkulering hjå dekkforhandlaren (utan felgar)
 • Heile bilvrak skal  heller ikkje til Miljøstasjonen , men metall frå bilvrak/delar kan leverast.
 • Maling og elektro blir tatt imot.

 

Adresse 
Lisjeeide næringspark 40, 6143 Fiskå