Framande skadelege planteartar i Trøndelag og Møre og Romsdal

Framande skadelege planteartar i Trøndelag og Møre og Romsdal

Informasjon frå Fylkesmannen i Møre og Romdsdal.

Hjelp til med nedkjemping av framande planteartar!

Vil DU vere med å kartlegge naturen vår? 

Hageavfall

Er du usikker på kva du skal gjere med hageavfall?

Informasjon finn du på denne nettstaden

Vel Vanylven kommune i nedtrekksmenyen

 

Hugs på at hagerømlingar skal i restavfallet!

Desse svartelista artane skal pakkast i tette sekkar og leverast til forbrenning