Høyringar

Her finn du oversikt på planar som ligg ute til høyring.

 Formannskapet i Vanylven vedtok i sitt møte 20.10.2020, F-sak 98/20, å leggje Kommunedelplan for kulturarven i Vanylven kommune 2020-2028 ut til offentlig ettersyn, jf. plan- og bygningslova § 11-14.

 Varsel om oppstart av detaljregulering for Slagnes, E40 i Vanylven kommune. PlanID: 1511-2020002.  
I medhald av plan- og bygningslova § 12-8 varslar ein med dette oppstart av arbeid med detaljregulering av gbnr.42/2 i Vanylven kommune. Namn på planen er «Detaljregulering for Slagnes, E40 i Vanylven kommune.