Vedlikehald

Vedlikehald

Vanylven kommune si driftsavdeling har ansvar for drift og vedlikehald av dei kommunale vegane i Vanylven, medan det er Statens Vegvesen som har ansvar for drift og vedlikehald av riks- og fylkesvegar.


 

Kontakt

Ronny Prozenko
kommunalsjef teknisk
E-post
Mobil 45 28 22 02
Mads Aleksander Kjelstadli
Ingeniør
E-post
Mobil 90 99 23 69