Vedlikehald

Vedlikehald

Vanylven kommune si driftsavdeling har ansvar for drift og vedlikehald av dei kommunale vegane i Vanylven, medan det er Statens Vegvesen som har ansvar for drift og vedlikehald av riks- og fylkesvegar.


 

Kontakt

Helge Kleppe
avdelingsingeniør
E-post
Mobil 93 28 98 94