Vassforsyning og prisar

Vassforsyning og prisar

Vanylven kommune har ein avtale med Sande kommune om vassforsyning til områda Hakallestranda og Åram frå Bergsnes vassverk.
Områda Rovde og Syvde har private vassverk.

Vanylven vassverk hentar vatn frå Støylsvatnet, som forsyner per idag ca. 1600 personar. 
Det blir produsert i overkant av 400 000 mᵌ reint vatn årleg frå reinseanlegget. 

Vasskvaliteten til Vanylven vassverk vert kontrollert kvar månad.  

Prisar

Prisane finn du i dette dokumentet (PDF, 265 kB) - oppdatert for år 2023. 

(MVA kjem i tillegg til alle prisar)