Avløp

Avløp

Vanylven kommune er ansvarleg for opparbeiding, drift og vedlikehald av dei kommunale avløpsanlegga. 

Kommuna har pr dato, ni større reinseanlegg (slamavskillar), og driftar idag ca. 23.6 km avløpsledningar.

Forureiningslova kreve at sanitært avløp og industrielt avløp og overvatn skal reinsast før det skal sleppast ut til resepient.  

Prisar

Prisane finn du i dette dokumentet (PDF, 274 kB) - Oppdatert for år 2024.

Kontakt

Ronny Prozenko
kommunalsjef teknisk
E-post
Mobil 45 28 22 02
Mads Aleksander Kjelstadli
Ingeniør
E-post
Mobil 90 99 23 69