Avløp

Vanylven kommune er ansvarleg for opparbeiding, drift og vedlikehald av dei kommunale avløpsanlegga. 

Kommuna har pr dato, ni større reinseanlegg (slamavskillar), og driftar idag ca. 23.6 km avløpsledningar.

Forureiningslova kreve at sanitært avløp og industrielt avløp og overvatn skal reinsast før det skal sleppast ut til resepient.  

Prisar

Kontakt

Helge Kleppe
kommunalsjef teknisk
E-post
Telefon +47 70 03 00 71