Avløp

Vanylven kommune er ansvarleg for opparbeiding, drift og vedlikehald av dei kommunale avløpsanlegga. 

Kommuna har pr dato, ni større reinseanlegg (slamavskillar), og driftar idag ca. 23.6 km avløpsledningar.

Forureiningslova kreve at sanitært avløp og industrielt avløp og overvatn skal reinsast før det skal sleppast ut til resepient.  

Prisar


Prisane finn du her  (PDF, 36 kB)

Kontakt

Magne Lundehaug
senioringeniør
E-post
Telefon 70 03 00 62
Mobil 974 94 380
Helge Kleppe
sivilingeniør
E-post
Telefon 70 03 00 64
Mobil 932 89 894