Renovasjon

Renovasjon

Det er kommunal renovasjon i Vanylven kommune, med henting frå kommunal veg. Alle privatpersonar med eigedom er automatisk tilknytt ordninga. Næringsdrivande kan inngå frivillig avtale om renovasjon.

 

I løpet av 2023 er alle kommunar i Noreg lovpålagt å innføre henting av våtorganisk avfall. Difor er dette ein mellombels kalender, fram til innføringa startar.

Kommunen gir utfyllande opplysningar når dette trer i kraft, og ny kalender vert publisert.

 

Kjeldesortering 

I Vanylven kommune har vi tre sorteringar som er restavfall, papir og plast. Bustadar har fått sine eigne dunkar for dette: ein blå for papir og ein grå for restavfall. 

Plastsekkar

Blanke sekkar til plastavfall kan du hente på servicetorget på Fiskå, eller på renovasjonsbilen.

Glas og metall

I dei fleste bygdene i Vanylven er det utplassert innsamlingsigloar til glas og metall.
Kart til desse vil du finne øverst på denne sida. 

Miljøstasjonen på Lilleeide

Opningstid: Tysdagar kl:12.00 - 17:45 (stengt i romjula, ope i påska)

Vanylven kommune har ein miljøstasjon på Lilleide, Fiskå, som tek i mot grovavfall frå privatpersonar, gratis for inntil 3m³ pr. veke. Næringsdrivande kan levere mot avgift.

 

Prisar

Prisar renovasjon
Type dunk 140 liter 240 liter 660 liter 4,5 m³ container 8 m³ container 10 m³ container
Restavfall kr 2558,01 kr 3153,40 kr 7515,84 kr 33442,65 kr 59452,09 kr 74315,49
Papiravfall kr 547,50 kr 765,92 kr 2182,54 kr 12273,98 kr 21822,38 kr 27276,49

Vi gjer oppmerksame på at dette er prisar utan mva. 

Prisane er gjeldande frå 01.01.2023. Faktura for kommunale avgifter vert sendt ut to gongar pr år, i april og oktober. April gjeld for 1. halvår, oktober for 2. halvår.
 

Oppseiing/endringar

Dersom du vil søkje om endring av ordinær renovasjonsordning kan du gjere det ein gong i løpet av året. Søknadsfrist er kvart år den 30. juni og 31. desember. 
Skjema finn du her

Returkartonglotteriet

Informasjon om returkartonglotteriet finn du her.

Artikkelliste