Renovasjon

Renovasjon

Det er kommunal renovasjon i Vanylven kommune, med henting frå kommunal veg. Alle privatpersonar med eigedom er automatisk tilknytt ordninga. Næringsdrivande kan inngå frivillig avtale om renovasjon.

I løpet av 2023 er alle kommunar i Noreg lovpålagt å innføre henting av våtorganisk avfall. 

Søknadskjema for endring av renovasjonsabonnement 

  • Informasjon om returkartonglotteriet finn du her.

Vi oppmodar folk flest om å bruke appen “MinRenovasjon”, då vil du få ei påminning dagen før om tømming av renovasjon. 

 

Kjeldesortering 

I Vanylven kommune har vi fire sorteringar som er restavfall, matavfall, papir og plast. Bustadar har fått sine eigne dunkar for dette: ein blå for papir, ein grå for restavfall og ein brun for matavfall.

Bio-posar

Dersom du er tom for bio-posar kan du hente ein ny rull ved servicetorget på rådhuset, eller knyte ein tom plastpose på den brune dunken til neste søppelhenting. Då leverar bossbilen ut ein ny rull til deg. 

Plastsekkar

Dersom du er tom for returplast kan du hente ein ny rull ved servicetorget på rådhuset, eller knyte ein tom plastpose på den blå dunken til neste søppelhenting. Då leverar bossbilen ut ein ny rull til deg. 

Glas og metall

I dei fleste bygdene i Vanylven er det utplassert innsamlingsigloar til glas og metall.
Her finn ein oversikt over alle plassane med glasigloar 

Miljøstasjonen på Lilleeide

Opningstid: Tysdagar kl. 12:00 - 17:45 (stengt i romjula, ope i påska)

Vanylven kommune har ein miljøstasjon på Lilleide, Fiskå, som tek i mot grovavfall frå privatpersonar, gratis for inntil 3m³ pr. veke. Næringsdrivande kan levere mot avgift.

Prisar

Prisar renovasjon 2024
Type dunk 140 liter 240 liter 660 liter 4,5 m³ container 8 m³ container 10 m³ container
Restavfall kr 2864,97 kr 3531,81 kr 7857,74 kr 33442,65 kr 59452,09 kr 74315,49
Papiravfall kr 613,20 kr 857,83 kr 2444,45 kr 12273,98 kr 21822,38 kr 27276,49
Våtorganisk avfall kr 800,00 kr 1371,43 kr 3771,43
Hytte/fritidsabonnement
Hytte/fritidsabonnement
kr 1035,41

Vi gjer oppmerksame på at dette er prisar utan mva. 

Prisane er gjeldande frå 01.01.2024. Faktura for kommunale avgifter vert sendt ut to gongar pr år, i april og oktober. April gjeld for 1. halvår, oktober for 2. halvår.
 

Oppseiing/endringar

Dersom du vil søkje om endring av ordinær renovasjonsordning kan du gjere det ein gong i løpet av året. Søknadsfrist er kvart år den 30. juni og 31. desember. 
Skjema finn du her

Returkartonglotteriet

Informasjon om returkartonglotteriet finn du her.

Artikkelliste