Val 2023

Val 2023

Her er det nye kommunestyret i Vanylven perioden 2023-2027

 

I 2023 er det val av nytt kommunestyre og nytt fylkesting. 

Valdagen er fastsett til måndag 11. september. Enkelte kommunar har val over to dagar, både søndag 10. september og måndag 11. september.  I Vanylven er det val ein dag: 11. september.  

KOMMUNESTYREVALET - Tal på representantar og vallister

Det skal veljast 21 representantar til kommunestyret i Vanylven. 

Vanylven valstyre har i møte 09.05.2023 godkjent desse vallistene ved kommunestyrevalet 2023:  

FYLKESTINGSVALET - Tal på representantar og vallister

Det skal veljast 47 representantar til fylkestinget i Møre og Romsdal. 

Fylkesvalstyret har i møte 15.05.2023 godkjent desse vallistene ved fylkestingsvalet 2023:  

  

 • Arbeidarpartiet 
 • Framstegspartiet 
 • Høgre 
 • Industri- og Næringspartiet 
 • Konservativt 
 • Kristeleg Folkeparti 
 • Kyst- og distriktslista 
 • Liberalistene 
 • Miljøpartiet De Grønne 
 • Nordmørslista 
 • Norgesdemokratene 
 • Rødt 
 • Senterpartiet 
 • Sunnmørslista Tverrpolitisk liste for Sunnmøre 
 •  SV - Sosialistisk Venstreparti 
 • Venstre 

  

Godkjende vallister er lagt ut på www.mrfylke.no

STEMMERETT OG MANNTAL

Desse har stemmerett ved kommunestyre- og fylkestingsvalet: 

Norske statsborgarar som:

 • vil ha fylt 18 år innan utgangen av valåret, og som 

 • er eller nokon gong har vore folkeregisterførte som busette i Noreg, og som   

 • ikkje har mist stemmeretten sin etter Grunnlova § 53. 

Tilsette i diplomatiet eller konsulatstellet og husstanden deira har stemmerett sjølv om dei ikkje oppfyller busetjingskriteriet. 

  

Ikkje-norske statsborgarar som:

 • har stått innførte i folkeregisteret som busette i Noreg dei tre siste åra før valdagen, eller  

 • er statsborgar i eit anna nordisk land og er blitt folkeregisterførte som busette i Noreg seinast 30. juni i valåret. 

 

Alle personar med stemmerett vert automatisk ført inn i manntalet i den kommunen der dei var registrert busette pr. 30. juni i valåret. 

Dersom du har flytta til ein annan kommune etter 30. juni, er du framleis registrert i manntalet og har stemmerett i den kommunen du flytta frå. 

  

Manntalet er lagt ut til ettersyn på Servicetorget, Rådhuset, Fiskå frå 10.juli.

Om du meiner manntalet inneheld feil, kan du sende skriftleg krav om oppretting av feilen til Valstyret i Vanylven, Rådhuset, 6143 Fiskå. 

STEMME TIDLEG ELLER PÅ FØREHAND

Frå 3. juli til 9. august er det mogleg å stemme til kommunestyre- og fylkestingsvalet ved å nytte seg av tidlegstemming.

Tidlegstemming er eit tilbod til dei som ikkje har høve til å stemme i den ordinære førehandsstemmeperioda (frå 10. august) eller på valdagen (11. september)

Tidlegstemming går føre seg på Vanylven rådhus, alle kvardagar mellom klokka 09.00–15.00.

 

Veljarar som ynskjer det kan stemme på førehand i perioden 10. august  – 8. september på Rådhuset mellom kl. 09.00 og 15.00. 

Det vert også halde ope på Rådhuset for førehandsstemming laurdag 2. september mellom kl. 11.00 og kl. 14.00 og torsdag 7. september fram til kl. 18.00. 

Stemmer du på førehand er stemmegjevinga endeleg og kan ikkje omgjerast ved å møte fram på valdagen. Du kan førehandsstemme i ein annan kommune enn der du bur/er manntalsført. Dersom du stemmer utanfor kommunen eller fylket du er registrert busett i, får du utdelt stemmesetlar som er påførte dei registrerte politiske partia. Du må då krysse av for eller skrive på kva parti/gruppe du stemmer på.  

INSTITUSJONAR OG AMBULERANDE STEMMEGJEVING

Siste veka før valet skal det vere førehandsstemming på institusjonar i Vanylven kommune. 

Syvdetun: 31.august klokka 10.00-12.00

Vanylven helse- og omsorgssenter: 7.september klokka 10.00-12.00

Dette vil bli kunngjort med oppslag på institusjonane. 

  

Om du på grunn av sjukdom eller andre grunnar ikkje kan kome til vallokalet, kan du søkje om å få førehandsstemme der du bur (ambulerande stemmegjeving).  Søknad om ambulerande stemmegjeving skal sendast til Valstyret i Vanylven, Rådhusvegen 1, 6143 Fiskå innan 7. september. 

Epost: postmottak@vanylven.kommune.no

Tlf: 70030000

ENDRINGAR PÅ STEMMESETLANE

Ein kan gjere desse endringane på stemmesetlane: 

Ved kommunestyrevalet kan du gje ein eller fleire kandidatar (så mange du vil) ei personstemme ved å setje eit merke i kolonnen ”Personstemme” til venstre for namna på listekandidatane. 

Dette aukar sjansen for vedkomande til å bli vald inn i kommunestyret. 

Vidare kan ein ved kommunestyrevalet i Vanylven gje personstemme til inntil 5 kandidatar frå andre lister (”slengarar”). Desse skal førast opp i feltet ”Kandidatar frå andre lister”.  

Ein del av stemma di vert då overført til den andre lista/listene. 

Ein kan ikkje stryke kandidatar.  

 

Ved fylkestingsvalet kan du gje ein eller fleire kandidatar (så mange du vil) ei personstemme ved å setje eit merke i kolonnen ”Personstemme” til venstre for namna på listekandidatane. 

 Ein kan ikkje stryke kandidatar.   

LEGITIMASJON OG VALKORT

Veljarar som er ukjende for stemmemottakar skal legitimere seg. Alle må difor ta med legitimasjon når dei skal stemme, både ved førehandsstemming og på valdagen 11. september. Gyldig legitimasjon kan vere pass, førarkort eller bankkort med bilete. 

Alle veljarar får tilsendt valkort. Dei fleste får tilsendt valkortet digitalt. Personar som har registrert seg mot elektronisk post i kontakt- og reservasjonsregisteret eller som ikkje har oppdatert eller bekrefta kontaktinformasjonen sin i registeret dei siste 18. mnd. får valkortet tilsendt på papir. På valkortet finn du informasjon om opningstid og vallokale du skal nytte på valdagen. Valkortet bør takast med ved førehandsstemming. 

VALDAG 11. SEPTEMBER - Her kan du stemme

Innbyggarar i Vanylven kommune kan stemme i alle krinsane, uavhengig kor dei bur. Det vil seie at du kan stemme på Combisenteret på Fiskå sjølv om du bur på Åram eller på Rovde.

Her kan du stemme på valdagen
Stemmekrets Stad Opningstid
Rovde krins Rovdetun 12.00-18.00
Myklebust krins Fredtun 10.00-18.00
Eidså krins Eidsåtun 12.00-18.00
Åram krins Åram skule 12.00-18.00
Fiskå krins Kommunestyresalen - Combisenteret 10.00-18.00
Sylte krins Syltefjord Bygdehus 12.00-18.00
Åheim krins Åheim skule 10.00-18.00

 

Nærare opplysingar om valet finn du på www.valg.no  

For fullstendig informasjon om kommunestyre- og fylkestingval 2023 kan du gå på internettsida til Valgdirektoratet Valg.no

Artikkelliste