Kommunestyret

Kommunestyret

Kommunestyret er det øvste folkevalde organet i kommunen.

Kommunestyret i Vanylven har 21 medlemmer og kommunestyret har møte omtrent 10 gongar i året. 

I Vanylven kommune er 7 politiske parti representert i kommunestyret - Venstre, Høgre, KrF, Arbeidarpartiet, Senterpartiet, Industri og Næringspartiet og Framstegspartiet.

 

 

Paul Sindre Vedeld (SP) ordførar

paul.sindre.vedeld@vanylven.kommune.no

tlf.: 958 38 782         formannskapsmedlem

Lena Landsverk Sande (V) varaordførar

lena.landsverk.sande@vanylven.kommune.no

tlf.: 452 27 168         formannskapsmedlem

 

 

Nils Olav Moen (INP)

                        formannskapsmedlem

e-post: butikk@moenskro.no

 

 

 

Frank Robert Sande (INP)

e-post: frankrobertsande@outlook.com  

 

 

 

Kristian Ernie Bentsen (INP)

e-post: kristian.ernie@gmail.com

 

 

 

Magne Johnny Sætre (INP)

e-post: mj_sae@icloud.com

 

 

 

Njål Sivertstøl (AP)

                            formannskapsmedlem

e-post: njaals@gmail.com

 

 

Caroline Juul (AP)

                           formannskapsmedlem

e-post: carolinejuul89@gmail.com

 

 

Lars Tore Bakkebø (AP)

e-post: ltbakkebo@icloud.com

 

 

Elisabet Lauvstad Haugen (FRP)

                         formannskapsmedlem

e-post: elisabet.l@tussa.com

 

 

Rolf John Aasevik Dyp (FRP)

e-post: rolfdyb@gmail.com

 

 

Runar Slagnes Hommo (FRP)

e-post: runar.hommo@hotmail.com

 

 

 

Ingebrigt Berget (SP)

e-post: ingebrigt@bergetelektro.no

 

 

Merete Vatne (SP)

e-post: merete_vatne@hotmail.com

 

Tormod Hvattum (SP)

e-post: tormod.hvattum@gmail.com

 

 

Karen Birte Bjørlykke (V)

e-post: karenbirte@gmail.com

 

 

 

Lene Christine Drabløs Strand (V)

e-post: lene.drablos@vanylven.kommune.no


 

Vidar Solheim (V)

e-post: vidar.solheim@mesta.no

 

 

Katrin Brekke Sunde (H)

e-post: katrin.sunde@vanylven.kommune.no

 

 

 

Per-Johnny Brekke (H)

                           formannskapsmedlem

e-post: perjohnny@gmail.com

 

 

 

Joar Asle Lille-Rovde (KRF)

e-post: joar.lillerovde@gmail.com