E-dialog - Sende sikker elektronisk post til Vanylven kommune

E-dialog - Sende sikker elektronisk post til Vanylven kommune

Informasjonen du sender kjem sikkert fram til mottakar, og du kan velje kva tryggingsnivå som trengst for å sjå det du har skrive. Du kan velje om du vil sende på vegner av deg sjølv eller ei verksemd.

E-dialog