Fredagspraten med Elling Flister

Fredagspraten med Elling Flister

 Namn: Elling Flister

Alder: 31

Kvar jobbar du ? Teknisk sektor

Kva består din jobb i ?

Oppmåling, saksbehandling, registrering og ajourhald av kart og matrikkel

Ansatt i Vanylven sidan:

Nyleg ansatt, sidan 05.12.2019

Kva er den mest spesielle arbeidsdagen du har hatt ?

Det må vere den siste dagen eg hadde i Ørsta kommune før eg starta i Vanylven. Det er spesielt å ha siste arbeidsdagen hos ein arbeidsgivar etter om lag fire og eit halvt år, og ikkje skulle tilbake. Ørsta kommune har i ettertid leigd meg inn 20 % for ei periode, slik at overgangen har vore noko mjukare enn først venta.

Kva er det beste med å jobbe i Vanylven kommune ?

Å jobbe saman med kjekke folk, samt å få oppleve heimkommuna mi frå kontorvindauge og ute i marka.

Kva er det verste med å jobbe i Vanylven kommune ?

All tida eg brukar på å pendle.

Om du var ordførar for ein dag, kva ville du gjort ?

Nei, kva rekk ein å få utretta på ein dag? I desse tider måtte eg vel ha gravd etter pengar for å få orden på budsjetta.