SFO- søke/endre plass

Korleis søke SFO plass?

Alle skal søkje elektronisk via linken som de finn under.

Søknadsskjemaet krev innlogging med id-porten. Dersom du ikkje har id-porten, eller er folkeregistrert i anna kommune, må du ta kontakt med servictorget , Tlf 700 30 000.

Søknadskjema finn du her 

Søknadsfrist er 15. april.

Svar på tilbod om SFO plass

Føresette vil få ein SMS med stadfesting om  tildelt plass på SFO. Vi ber om at de svarar på om de tek imot plassen eller ikkje innan 7 dagar. De finn linken her og må logge inn med Bank-ID. Dei som ikkje har Bank-ID må ta kontakt med rektor på sin skule.

Svar på tilbod om SFO plass her

 

Endring av plass

Påmelde til SFO kan endre plass etter avtale med skulen, både opp og ned i storleik. Avtale om endring kan gjelde frå neste heile månad, dvs frå den første i månaden etter at endringa er stadfesta frå skulen.

Ta kontakt med SFO leiar eller rektor ved skulen 

Kontakt

Sylvia Baade
rektor Fiskå skule
E-post
Telefon +47 70 03 03 71
Lars Jonasmo
rektor/leiar vaksenopplæringa og vikarbanken, fagleiar kultur og fritid
E-post
Janne Kristin Torvanger
rektor Myklebust skule
E-post
Telefon +47 70 03 04 01