Oversikt stipend og andre støtteordningar

Her finn du oversikt over andre stipend og støtteordningar ein kan søke om.

Målet er å motverke og/eller dempe konsekvensane av fattigdom blant barn og ungdom. Offentlege instansar, private aktørar og frivillige organisasjonar kan søke om støtte. Søkarorganisasjonen må ha organisasjonsnummer på søknadstidspunktet.

Søknadsfrist er satt til 13. desember