Kulturmidlar

Frivillige lag og organisasjonar kan no søkje kulturmidlar. 

For seint innkomne søknadar vert ikkje vurderte.

Søknaden skal innehalde desse vedlegga: Referat frå årsmøte / årsmelding og rekneskap for føregåande år.

Kven kan få tenesta?

Personar, organisasjonar, foreiningar, lag og organisasjonar som driv eller vil starte kulturverksemd i Vanylven kommune.

Kva kostar det?

Det er gratis å søkje kulturmidlar. 

Korleis søkjer du?


Du kan søkje på seks forskjellige tilskotsordningar:

 

  1. Tilskot til drift av lag og organisasjonar
  2. Oppstartstilskot – fast tilskot på kr. 2.500,-
  3. Tilskot til forsamlingshus.
  4. Tilskot til enkelttiltak/arrangement
  5. Tilskot til kursdeltaking og leiaropplæring
  6. Tilskot til enkelttiltak og arrangement som går i underskot. 

Legge ved nødvendig dokumentasjon ut frå retningslinjene. 

Retningslinjer for tildeling av kulturmidlar finn du her. (DOC, 39 kB)

Søknadsfrist er 15. mars 2021, frist for innsending av vedlegg er 1.april 2021. Søknadsskjema finn du her.

Når kan du vente svar?

Har du med alle naudsynte opplysningar og dokumentasjon i søknaden, vil søknaden verte handsama innan rimeleg tid.