Kulturmidlar

Driv du kulturverksemd, vil opparbeide ein leikeplass eller vil du starte opp eit nytt lag? Då er dette noko av det som du kan søkje om.

Kven kan få tenesta?

Personar, organisasjonar, foreiningar, lag og organisasjonar som driv eller vil starte kulturverksemd i Vanylven kommune.

Kva kostar det?

Det er ingen kostnad med å søkje.

Korleis søkjer du?

Legge ved nødvendig dokumentasjon ut frå retningslinjene. 

Retningslinjer for tildeling av kulturmidlar finn du her. (DOC, 39 kB)

Søknadsfrist er 15. mars 2020, frist for innsending av vedlegg er 1. april 2020. Søknadsskjema finn du her.

Når kan du vente svar?

Har du med alle naudsynte opplusningar og dokumentasjon i søknaden, vil søknaden verte handsama innan rimeleg tid.