Ledsagerbevis

Ledsagerbevis

Ledsagerbevis er eit kort som blir skrive ut til den funksjonshemma. 
Beviset gir ledsagaren fri eller rabbatert tilgang til ein del kultur- og fritidsarrangement og visse transportmiddel, medan innehaver av beviset betalar vanleg pris.  

Det er du som har ledsager som får tildelt ledsagerbeviset. Dette er eit kort med bilde av deg som bekrefter at du er avhengig av ledsager. Du bestemmer sjølv kven som skal vere ledsager og det treng ikkje å vere same person frå gong til gong. 


Krav til søkjar

  • Har du som person fysisk eller psykisk funksjonshemning kan du søke om ledsagerbevis. 

  • Du trenger ein uttalelse frå lege eller spesialist på at du har behov for ledsager.

Korleis søkjer eg ? 

Kva kostar det ? 

Ledsagerbevis er gratis.
Du kjøpar ein billett til deg sjølv, og kan ta med deg ledsager gratis på stadar som godtek ledsagerbevis. 

 

Nyttig informasjon

 

Kontakt servicetorget i Vanylven kommune dersom du treng hjelp til å søke.

Kontakt

Sonja Lade
fagkoordinator servicetorg
E-post
Telefon 30000