Kompensasjonsordning

Stortinget vedtok i førre uke kompensasjonsordning for tap av billettinntekt og deltakaravgift for kultur, frivillegheit og idrett. Den nye kompensasjonsordninga for kultursektoren vil utgjere ca. 300 millionar kroner, ordninga forvaltas av Kulturrådet. Kompensasjonsordninga for idretten og frivillegheita er satt til ca. 600 millionar kroner og forvaltas av Lotteri og stiftelsestilsynet.

Søknadsskjemaet vil være klart 14. april, med søknadsfrist 21. april.

Ordninga er meint å kompensere for bortfall av inntekter frå billettsal og deltakaravgift, samt meirutgifter som følgje av at arrangement må avlysast eller utsettast på grunn av koronaviruset.

Ein kan ikkje søkje om kompensasjon om tapt billettinntekt og deltakaravgift eller meirutgift i gjeldande periode om dette utgjer mindre enn 25.000 kronar for arrangøren. Gjeldande periode for kompensasjonsordninga er i fyrste omgang frå 5. mars til og med 30. april 2020

 

Klikk for stort bileteKompensasjonsordning for kultur Kulturrådet