Sal av bustadtomter

Sal av bustadtomter

Vanylven kommune har ledige tomter i fleire av bygdesentera i kommunen. I kartet finn du ei detaljert oversikt på kva dei ledige tomtene er plassert.

Pris

Tomtepriser 282 kr pr m². I tillegg kjem kostnad på oppmåling og tinglysing av skøyte.

Kart

Kart over dei kommunale bustadtomtene finn du her.

 

KO- 44/21 Vedtak:

Vanylven kommune vedtek kommunale retningsliner for sal/avhending av fast eigedom.

Retningsliner for sal/avhending av fast eigedom i Vanylven kommune (PDF, 582 kB)

 

KO-142/19 Vedtak:

1. Tomtepris for kommunale bustadfelt frå 2012 vert heva frå kr. 230 per m2 til kr.

282 per m2 i heile Vanylven.

2. Tildeling av kommunale tomter føreset ein skrifteleg søknad.

3. Byggefrist på kommunale tomter er 1 år, etter at grunneigar har fått tildelt tomta.

4. Vedtaket trer i kraft 01.01.2020.

Kontakt

Kim Andre Ekremsæter
byggingeniør
E-post
Mobil 99 44 22 33