Endre gitt løyve

Har du har søkt kommuna om løyve til tiltak og fått svar kan du bygge. Om du ser at du vil gjere vesentlege endringar må du søkje om dette.

Kven kan få tenesta?  

Den som har søkt og fått vedtak kan søkje om endring av tiltak.

Korleis søkjer du?

Søknad om endring skal leverast i eige skjema.

Husk å ta med naudsynt dokumentasjon.

Når kan du vente svar?

Vi vil handsame søknaden din så fort som råd. Du får svar innan 3 veker.

Nyttige lenkje: