Innspel til Marin Næringsplan Søre Sunnmøre 2021

Klikk for stort bilete Vanylven kommune ynskjer innspel frå innbyggjarane til vår marine næringsplan for 2021 og seinare arealplan i sjø. 

Hensikta med skjemaet er å legge grunnlag for konsekvensutgreiing etter krava i plan- og bygningslova, kapittel 4. 

Dersom det vert behov for utfyllande  fagutreiingar i samband med tiltak som ein vurderer å ta inn i kommuneplanen, kan den som stiller forslaget bli bedt om å skaffe naudsynt  dokumentasjon.

Alle innspel til nye arealformål må ha kart som viser avgrensinga av foreslått arealformål i ein føremålstenleg  målestokk.

Kartgrunnlag kan ein til dømes hente frå https://kommunekart.com/klient/sunnmorskart eller Olex kart.  Det er mogleg å lage eit skjermbilde av kartet og teikne inn avgrensinga av tiltaket på dette.

Skjemaet kan leverast til postmottak@vanylven.kommune.no 

Skjemaet finn du til nedlastning her  (DOCX, 24 kB)