Informasjon til føresette som skal søkje SFO-plass - søknadsfrist 15.april !

Klikk for stort bilete

 

For dei som vil søkje sfo plass frå hausten 2021 er søknadsfristen 15. april.

  • Elektronisk søknadsskjema finn du på her 

    På søknadsskjema kan ein legge inn dei dagane ein ynskjer sfo og om ein vil ha morgon og/ eller ettermiddag. Skjema krev innlogging med Bank-id. Kan ein ikkje bruke id-porten, så ta kontakt med skulen.

Vi ynskjer søknadar kun  frå dei som søkjer ny plass. Det vil seie 6 åringane som skal byrje på skule og dei som ikkje allereie har ein plass på sfo.

Dei som har ein plass på sfo vil behalde denne til utgongen av 4. klasse.

 

Informasjonsbrev som blei sendt ut på skulane finn du her  (DOCX, 33 kB)