Feltarbeid og fuglekartlegging frå NIBIO i Vanylven

Feltarbeid og fuglekartlegging frå NIBIO i Vanylven

I samband med programmet for tilstandsovervåking og resultatkontroll i kulturlandskapet til jordbruket, det såkalla 3Q-programmet, skal Norsk institutt for bioøkonomi i løpet av året utføre feltarbeid i utvalde område i kommuna. 

Dette vil skje i løpet av mai-juni. 

 

Meir informasjon finn du på heimesida til NIBIO. 

Christian Pedersen/NIBIO

Kontaktperson:

Prosjektleder - Christian Pedersen

Tlf: 974 34 123

E-post: christian.pedersen@nibio.no