Ordførar

Ordføraren er den fremste folkevalde representanten i kommunen. Vanylven kommune har ordførar i heil stilling, og ho har kontor på rådhuset på Fiskå.

Ordføraren er møteleiar for formannskap/kommunestyre og avgjer kva saker som skal handsamast i desse organa. Ordføraren har elles møte-og talerett i alle kommunale styre, nemdner, råd og utval. Ordføraren er også kommunen sin juridiske person (rettslege representant) Ordførar vert vald for 4 år av gongen.

Lena Landsverk Sande (V) har vore ordførar i Vanylven sidan 2015.

KommunestyremøtLena Landsverk Sande - Klikk for stort bileteOrdførar Helle Frogner a våre er det no mogleg å følgje direkte på nett, og du kan gå inn på Facebook og sjå opptak i ettertid. Kommunestyremøta er på mandagar, og formannskapsmøter er på tysdagar, og du finn datoane til desse møta, samt andre politiske møter på kommunen si side. Her finn du også møt møteinnkallingar og protokollane som vert ført etter at vedtak er gjort. 

Ynskjer du å snakke med ordføraren kan du også ringje servicetorget i kommunen på 700 30 000. Dei har oversikta over når ordføraren er ledig. Det er også mogleg å avtale eit møte om du har saker du brenn for, eller du eller andre er i ein situasjon du meiner ordføraren bør vere orientert om.

Kontakt

Lena Landsverk Sande
ordførar
E-post
Telefon +47 70 03 00 01
Ingebrigt Berget
varaordførar
E-post