Ordførar

Ordføraren er den fremste folkevalde representanten i kommunen. Vanylven kommune har ordførar i heil stilling, og ho har kontor på rådhuset på Fiskå.

Ordføraren er møteleiar for formannskap/kommunestyre og avgjer kva saker som skal handsamast i desse organa. Ordføraren har elles møte-og talerett i alle kommunale styre, nemdner, råd og utval. Ordføraren er også kommunen sin juridiske person (rettslege representant) Ordførar vert vald for 4 år av gongen.

Lena Landsverk Sande (V) er vald til ordførar for perioden 2015-2019.

Ordførar Lena Landsverk Sande - Klikk for stort bileteOrdføraren har ei eiga, opa Facebook-side, der ho legg ut informasjon om litt av det som skjer i ein ordførarkvardag. Denne sida finn du ved å trykke på knappen "Facebook" ovanfor.

Kommunestyremøta våre er det no mogleg å følgje direkte på nettet, og du kan gå inn på Facebook og sjå opptak i ettertid. Møta finn stad på tysdagar, og du finn datoane til desse møta, samt andre politiske møter på kommunen si side. Her finn du også møteinnkallingar og protokollane som vert ført etter at vedtak er gjort.

Ynskjer du å snakke med ordføraren kan du også ringje servicetorget i kommunen på 700 30 000. Dei har oversikta over når ordføraren er ledig. Det er også mogleg å avtale eit møte om du har saker du brenn for, eller du eller andre er i ein situasjon du meiner ordføraren bør vere orientert om.

Kontakt

Lena Landsverk Sande
ordførar
E-post
Telefon 70 03 00 01
Mobil 452 27 168