Teknisk

Teknisk

Brukarundersøkingar teknisk
Område 2015 2016 2017 2018 snitt Norge
Byggesak 5,6 5,6 5,4 4,6* 4,0
VAR 5,0 5,1

 

Vanylven kommune gjennomfører årleg brukarundersøking for fleire av tenesteområda.

Slik arbeidar vi for å verte betre i korleis vi leverer tenester til innbyggjarane, og brukarundersøkingar er eit viktig ledd i å kartlegge kva vi er gode på og kva som kan forbetrast.

 

Alle resultata er i skalaen 1 - 6.