Medarbeidar

Medarbeidar

Brukarundersøkingar innbyggjar
Område 2015 2016 2017 2018 snitt Norge
Medarbeidar i kommunen 4,5 4,6 4,7 4,7 4,6
Interne tenester i kommunen 4,3 4,6 4,7 4,7 4,8

Vanylven kommune gjennomfører årleg brukarundersøking for fleire av tenesteområda.

Slik arbeidar vi for å verte betre i korleis vi leverer tenester til innbyggjarane, og brukarundersøkingar er eit viktig ledd i å kartlegge kva vi er gode på og kva som kan forbetrast.

 

Alle resultata er i skalaen 1 - 6.