Helse og omsorg

Helse og omsorg

Brukarundersøkingar HEOM
Område 2015 2016 2017 2018 snitt Norge
Barnevern 3,4 5,5 4,0 - 4,7
Ergo-/fysioterapi 5,2 4,6 . - 5,5
Helsestasjon 4,6 4,3 - 4,2 5,5
Heimeteneste 4,9 5,3 - 5,5 5,5
Institusjon, pårørande 4,8 5,3 4,6 - 4,9
Psykisk helse, over 18 år 5,4 5,7 4,0 5,4
Psykisk utviklingshemma, pårørande 4,1 3,7 - -
Skulehelsetenesta 4,5 - 4,7 4,6

Vanylven kommune gjennomfører årleg brukarundersøking for fleire av tenesteområda.

Slik arbeidar vi for å verte betre i korleis vi leverer tenester til innbyggjarane, og brukarundersøkingar er eit viktig ledd i å kartlegge kva vi er gode på og kva som kan forbetrast.

 

Alle resultata er i skalaen 1 - 6.