Beredskap ved krisesituasjon

Ved ein krise-/beredskapssituasjon der kriseleiing blir sett, vert denne sida kobla opp som framside for Vanylven kommune.

Kriseleiing blir sett på rådhuset og vi vil informere fortløpande via denne sida.

Innbyggjarane kan ta direkte kontakt med kriseleiing ved å møte på rådhuset på Fiskå.

Kriseleiing

Kriseleiing
Tittel Namn Mobilnr
Ordførar Lena Landsverk Sande 45 227 168
Varaordførar Ingebrigt Berget 47 769 839
Kommunedirektør Andreas Chr Nørve 92 84 78 03
Beredskapsleiar Helge Kleppe 93 28 98 94
Kommunalsjef helse og omsorg Eli Tefre Nordal 41 424 805
Kst. kommunalsjef kultur og oppvekst Sølvi Erviksæter Sjåstad 99 746 440
Kst. ass. kommunedirektør Frode Vik 99 28 86 00
CIM-ansvarleg Sonja Lade 957 03 347
Lensmann Tor Sæther 90 605 636
Leiar av Vanylven Røde Kors Oddbjørg Vik Nordal 41 333 069
Kommuneoverlege Cecilie Oppedal 908 65 911

Psykososial krisegruppe

Basisgruppa
Psykososial krisegruppe
Funksjon Namn Adresse Telefon E-post
Kommunalsjef Eli Tefre Nordal Fiskå 41424805 eli.tefre.nordal @vanylven.kommune.no
Kommuneoverlege Cecilie Oppedal Sylte 90865911 cecilie.lillejord.oppedal @vanylven. kommune.no
Avd. leiar institusjon Rose-Mari Thunem Nygård Fiskå 48246904 70021407 rose-mari.thunem.nygard @vanylven.kommune.no
Leiar Oppfølgingstenesta Solveig Menes Slagnes 90625952 97169132 solveig.menes @vanylven.kommune.no
Leiar barn og unge Oddbjørg Vik Nordal Syvde 41333069 oddbjorg.vik.nordal @vanylven.kommune.no
Lensmann Tor Sæther Slagnes 90605636 tor.sather@politiet.no
Prest 22881485 94806965 Nasjonal beredskapstelefon som vert nytta utanom ordinær arb.tid. I arbeidstida tek ein kontakt med prestekontoret

 

Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer
Instans Telefonnr.
Legevakt dagtid: 70 03 01 00
Legevaktsentral kveld / helg: 116117
Akutt helsehjelp: 113
Politi: 02800
Teknisk vakt: 901 98 987
Sentralbord 70 03 00 00
Satelitt-telefon +88 16 23 44 22 71
Brannsjef 90868436

Kriseleiinga utgjer samstundes beredskapsrådet sitt arbeidsutval. Dette skal ha møte minst 2 gonger årleg. Beredskapskonsulenten er ansvarleg for innkalling og for å føre møteprotokoll.

Dersom nokon av medlemene i kriseleiinga blir merksam på ei hending - eller noko som kan hende - og som denne meiner kan krevje handling frå kommunen, har kvar einskild medlem rett og plikt til å kalle saman kriseleiinga.

Alle tilsette i kommunen skal vere orientert om at dersom dei får kjennskap til store ulykker eller katastrofar, så skal dei straks søkje kontakt med næraste overordna.

Annan viktig informasjon

Kontakt

Lena Landsverk Sande
ordførar
E-post
Telefon 70 03 00 01
Mobil 452 27 168
Ingebrigt Berget
varaordførar
E-post
Mobil 919 07 582