Beredskap ved krisesituasjon

Beredskap ved krisesituasjon

Ved ein krise-/beredskapssituasjon der kriseleiing blir sett, vert denne sida kobla opp som framside for Vanylven kommune.

Kriseleiing blir sett på rådhuset og vi vil informere fortløpande via denne sida.

Innbyggjarane kan ta direkte kontakt med kriseleiing ved å møte på rådhuset på Fiskå.

Kriseleiing

Kriseleiing
Tittel Namn Mobilnr
Ordførar Paul Sindre Vedeld 95 83 87 82
Varaordførar Lena Landsverk Sande 45 22 71 68
Kommunedirektør Andreas Chr Nørve 92 84 78 03
Beredskapsleiar Ronny Prozenko 45 28 22 02
Kommunalsjef helse og omsorg Eli Tefre Nordal 41 424 805
Kommunalsjef kultur og oppvekst Frode Vik 99 28 86 00
CIM-ansvarleg Sonja Lade 957 03 347
Politistasjonssjef Janne Garnes Nilsen 924 00 577
Leiar av Vanylven Røde Kors Oddbjørg Vik Nordal 41 333 069
Kommuneoverlege Cecilie Oppedal 908 65 911

Psykososial krisegruppe

Basisgruppa
Psykososial krisegruppe
Funksjon Namn Adresse Telefon E-post
Kommunalsjef (leiar kriseteam) Eli Tefre Nordal Fiskå 41424805 eli.tefre.nordal @vanylven.kommune.no
Kommuneoverlege (nestleiar kriseteam) Cecilie Oppedal Sylte 90865911 cecilie.lillejord.oppedal @vanylven. kommune.no
Avd. leiar institusjon Rose-Mari Thunem Nygård Fiskå 48246904 rose-mari.thunem.nygard @vanylven.kommune.no
Leiar Oppfølgingstenesta Solveig Menes Slagnes 90625952 solveig.menes @vanylven.kommune.no
Barnekoordinator Oddbjørg Vik Nordal Syvde 41333069 oddbjorg.vik.nordal @vanylven.kommune.no
Politistasjonssjef Janne Garnes Nilsen Ulsteinvik 92400577 janne.nilsen@politiet.no
Prest Johnny Leikvoll Drabløs Dalsfjord 92012643 Jl555@kyrkja.no

 

Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer
Instans Telefonnr.
Legevakt dagtid: 70 03 01 00
Legevaktsentral kveld / helg: 116117
Akutt helsehjelp: 113
Politi: 02800
Teknisk vakt: 901 98 987
Sentralbord 70 03 00 00
Satelitt-telefon 00881623402219
Brannsjef 90868436

Kriseleiinga utgjer samstundes beredskapsrådet sitt arbeidsutval. Dette skal ha møte minst 2 gonger årleg. Beredskapskonsulenten er ansvarleg for innkalling og for å føre møteprotokoll.

Dersom nokon av medlemene i kriseleiinga blir merksam på ei hending - eller noko som kan hende - og som denne meiner kan krevje handling frå kommunen, har kvar einskild medlem rett og plikt til å kalle saman kriseleiinga.

Alle tilsette i kommunen skal vere orientert om at dersom dei får kjennskap til store ulykker eller katastrofar, så skal dei straks søkje kontakt med næraste overordna.

Annan viktig informasjon

Fylkesmannen i Møre og Romsdal