Beredskap

Ved ein krise-/beredskapssituasjon der kriseleiing blir sett, vert denne sida kobla opp som framside for Vanylven kommune.

Kriseleiing blir sett på rådhuset og vi vil informere fortløpande via denne sida.

Innbyggjarane kan ta direkte kontakt med kriseleiing ved å møte på rådhuset på Fiskå.

Kriseleiing

Kriseleiing
Tittel Namn Mobilnr
Ordførar Lena Landsverk Sande 45 227 168
Varaordførar Bjarne Sætrenes 41 451 959
Rådmann Rita Kvamme 95 140 593
Beredskapsleiar Terje Kolstad 95 810 289
Kommunalsjef Arnhild Nordaune 954 58 353
Kommunalsjef Frode Vik 992 88 600
Strategi- og utviklingsleiar Ane Malene Søvik Nygård 402 43 613
CIM-ansvarleg Sonja Lade 957 03 347
Lensmann Tor Sæther 90 605 636
Rødekors leiar Oddbjørg Vik Nordal 41 333 069

Omsorgsberedskapsgruppe

Omsorgsberedskapsgruppe
Stilling Namn Mobilnr.
Kommunalsjef – leiar Arnhild Nordaune 95 458 353
Leiar Førebygging og rehab. Magni Vildalen 46 880 073

 

Viktige telefonnummer

Viktige telefonnummer
Instans Telefonnr.
Legevakt dagtid: 70 03 01 00
Legevaktsentral kveld / helg: 116117
Ø-hjelp: 113
Politi: 2800
Teknisk vakt: 901 98 987
Sentralbord 70 03 00 00
Satelitt-telefon +88 16 23 44 22 71

Kriseleiinga utgjer samstundes beredskapsrådet sitt arbeidsutval. Dette skal ha møte minst 2 gonger årleg. Beredskapskonsulenten er ansvarleg for innkalling og for å føre møteprotokoll.

Dersom nokon av medlemene i kriseleiinga blir merksam på ei hending - eller noko som kan hende - og som denne meiner kan krevje handling frå kommunen, har kvar einskild medlem rett og plikt til å kalle saman kriseleiinga.

Alle tilsette i kommunen skal vere orientert om at dersom dei får kjennskap til store ulykker eller katastrofar, så skal dei straks søkje kontakt med næraste overordna.

Annan viktig informasjon

Kontakt

Lena Landsverk Sande
E-post
Telefon 70 03 00 01
Mobil 452 27 168
Bjarne Sætrenes
varaordførar
E-post
Terje Kolstad
kommunalsjef
E-post
Telefon 70 03 00 71
Mobil 958 10 289