Vaksenopplæringa

Personar mellom 16 og 67 år som søkjer opphaldsløyve etter utlendingslova som grunnlag for busettingsløyve, har rett og plikt til opplæring: 550 timar norsk og 50 timar samfunnskunnskap. Det kan gis fleire timar ved behov.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt. Arbeidsinnvandrarar og dei som fell utanfor rett og plikt må betale.

Tider og pris norskopplæring:

Dag:

August – oktober:

A1 – A2 (nybegynnarar): måndag, kl. 09.00 – 13.00. Onsdag og fredag, kl. 09.00 – 12.00.

A2 – B1 (vidarekomne): tysdag, kl. 09.00 – 13.00. Onsdag og torsdag, kl. 09.00 – 12.00.

 

Kveld:

Tysdagar, kl. 18.00 – 21.00.

Pris: 50 kr pr. time + læremiddel/bøker.

 

Eksamen:

Er du elev her har du rett på eitt gratis forsøk på eksamen etter du har gjennomført dei obligatoriske timane. Er du privatist eller vil prøve fleire gongar må du betale.

  • Norsk munnleg eksamen: 700,-
  • Norsk skriftleg eksamen: 800,-
  • Samfunnskunnskapseksamen: 500,-
  • Statsborgarprøve: 500,-

 

Nyttige lenkjer:

https://www.imdi.no/norskopplaring/

http://www.nyinorge.no/no/

 

Kontaktinformasjon:

Du finn vaksenopplæringa i  2. etasje ved Herøy VGs. avd. Vanylven i Syvde. Inngang ved biblioteket.

Postadresse: Vanylven vaksenopplæring, Postboks 19, 6140 Syvde. 

 

Kontakt:

June Velsvik Knardal

Fagleg ansvarleg ved vaksenopplæringa

E-post: june.velsvik.knardal@vanylven.kommune.no

Tlf: 91160879 

Kontakt

June Velsvik Knardal
adjunkt
E-post
Telefon 70 03 03 11
Mobil 911 60 879