Vaksenopplæringa

Vaksenopplæringa

Personar mellom 16 og 67 år som søkjer opphaldsløyve etter utlendingslova som grunnlag for busettingsløyve, har rett og plikt til opplæring: 550 timar norsk og 50 timar samfunnskunnskap. Det kan gis fleire timar ved behov.

Opplæringa er gratis for dei med rett og plikt. Arbeidsinnvandrarar og dei som fell utanfor rett og plikt må betale.

Tider og pris norskopplæring:

Dag:

August – oktober:

A1 – A2 (nybegynnarar): måndag, kl. 09.00 – 13.00. Onsdag og fredag, kl. 09.00 – 12.00.

A2 – B1 (vidarekomne): tysdag, kl. 09.00 – 13.00. Onsdag og torsdag, kl. 09.00 – 12.00.

 

Kveld:

Tysdagar, kl. 18.00 – 21.00.

Pris: 50 kr pr. time + læremiddel/bøker.

 

Eksamen:

Er du elev her har du rett på eitt gratis forsøk på eksamen etter du har gjennomført dei obligatoriske timane. Er du privatist eller vil prøve fleire gongar må du betale.

  • Norsk munnleg eksamen: 700,-
  • Norsk skriftleg eksamen: 800,-
  • Samfunnskunnskapseksamen: 500,-
  • Statsborgarprøve: 500,-

 

Nyttige lenkjer:

https://www.imdi.no/norskopplaring/

http://www.nyinorge.no/no/

 

Kontaktinformasjon:

Du finn vaksenopplæringa i  2. etasje ved Herøy VGs. avd. Vanylven i Syvde. Inngang ved biblioteket.

Postadresse: Vanylven vaksenopplæring, Postboks 19, 6140 Syvde. 

Kontakt

Lars Jonasmo
leiar vaksenopplæringa og vikarbanken, fagleiar kultur og fritid
E-post
Mobil 97 50 16 95