SFO - oppseiing av plass

SFO - oppseiing av plass

Korleis seie opp plassen?

Oppseiingstida i SFO er 1 mnd rekna frå den 1. i påfølgande månad. Dersom ein seier opp plassen med datering f.o.m 1 april eller seinare, må ein betale ut året til skuleslutt i juni. Same regel gjeld for oppseiing av deler av plassen. Oppseiinga skjer vi elektronisk skjema som de finn under. De må logge inn med Bank-id. Dersom de ikkje har Bank-id må de kontakte rektor på skulen der plassen skal seiast opp.

I tillegg til å bruke oppseingsskjema vil vi at de også sender e-post til rektor eller SFO leiar som då legg inn sluttdato i samsvar med oppseiingsreglementet. Den elektroniske løysinga tek ikkje høgde for det

Oppseiingsskjema finn du her.

Kontakt

Sylvia Baade
rektor Fiskå skule
E-post
Telefon 70 03 03 71
Mobil 97 03 00 04
Lars Jonasmo
leiar vaksenopplæringa og vikarbanken, fagleiar kultur og fritid
E-post
Mobil 97 50 16 95
Janne Kristin Torvanger
rektor Myklebust skule
E-post
Telefon 70 03 04 01
Mobil 45 25 75 21