Nyhende

 

 
Har du lyst til å lære deg å spele eit instrument, eller har du ein kunstnar i magen? Vil du spele teater eller kanskje danse?
Søknadsfristen for neste skuleår er 25. april. Søknadsskjemaet er elektronisk for alle tilbod.
Du finn meir informasjon om å søkje plass her.

Pianoelevane spelte konsert i Vanylven kyrkje tysdag 16. juni. Under finn du lenkje med opptak av konserten!


 

 Søknadsfristen for neste skuleår er 20. april. Nytt i år er at alle skal søkje elektronisk. Vi håpar det gjer prosessen lettare for både oss og dykk!
Du finn meir informasjon om å søkje plass her.