Fiskå skule

Fiskå skule

Fiskå skule ligg sentralt plassert i kommunesenteret.

På skulen går det elevar frå 1.-7. klasse. 

Skuleåret 2023/2024 er det 82 elevar på skulen 

 

Fiskå skule nyttar Showbie som læringsplattform.

Kommunikasjon mellom skule og heim går føre seg gjennom det skuleadministrative systemet Vigilo.

 

Kontakt

Sylvia Baade
rektor Fiskå skule
E-post
Mobil 97 03 00 04