Fiskå skule

Fiskå skule ligg sentralt plassert i kommunesenteret.

På skulen går det elevar frå 1.-7. klasse. 

Skuleåret 2021/2022 er det 80 elevar på skulen. 

 

Fiskå skule nyttar Showbie som læringsplattform.

Kommunikasjon mellom skule og heim går føre seg gjennom det skuleadministrative systemet Edlevo.

 

Kontakt

Sylvia Baade
rektor Fiskå skule
E-post
Telefon +47 70 03 03 71