Tryggleiksalarm

Formålet med kommunen sin tryggleiksalarm-teneste er å gje auka tryggleik for brukaren. Når alarmen vert utløyst, vil kyndig personell straks ta kontakt og formidle kontakt slik at du får den hjelp du treng.

Kva er tryggleiksalarm?

Trykker du på alarm-knappen, kan du få tovegs-kommunikasjon med vaktsentralen. Alarmen er knytt opp mot ein vaktsentral.

Ofte er det i ein naudsituasjon du trykker på alarmen, t.d du ligg på gulvet og ikkje kan nytte vanleg telefon.
Vaktsentralen vil da kontakte dei personane du har på lista, t.d. familie, naboar.
 

Kven kan få tryggleiksalarm?

Brukarar som føler seg utrygge og som har ein helsetilstand som medfører pleie- og omsorgsbehov, kan få tildelt tryggleiksalarm. Tildelinga er behovsprøvd og det er ein eigendel dersom du får tildelt tryggleiksalarm.

 

Kva kostar tryggleiksalarm?

Det kostar kr 352 pr mnd for å ha ein tryggleiksalarm.

Korleis søkje? 

Søknadskjema finn du her 

Kontakt

Karoline Lundås
Avdelingsleiar heimebasert omsorg
E-post
Telefon 70 03 02 11
Mobil 908 70 942
Unni Sørdal
konsulent
E-post
Telefon 70 03 00 34
Mobil 480 71 425