Behov for hjelpemiddel

Behov for hjelpemiddel

Har du ei funksjonsnedsetting, har vore operert eller utsett for skade/ sjukdom, kan du få låne tekniske hjelpemiddel frå kommunen eller hjå NAV hjelpemiddelsentral. 

Langvarig behov for hjelpemiddel?

Hvis du har langvarig behov (meir enn 2 år) for hjelpemiddel, kan vi hjelpe deg til å søkje hos NAV hjelpemiddelsentral. 

Fysio- og ergoterapitjenesta har ansvaret for det kommunale hjelpemiddellageret. Ansvarlig for tjenesta er fysioterapeut Erik Botnmark. Han er også hovudansvarleg for NAV hjelpemiddel i kommuna.

Telefon og besøkstid mandag, onsdag og torsdag. Kl 08.00-15.00

Telefonnummer: 700 30 130/700 30 129

 

Koordinering av hjelpemiddel

Ved kortvarig behov for tekniske hjelpemidler, skal det kommunale hjelpemiddellageret brukast.

Lageret låner ut enkle hjelpemiddel som rullatorar, gåstativ, transport rullestolar, løftesenger, dusjstolar, bade seter, toalettstoler m.m. Lånet er gratis. Hjelpemiddel må fortrinnsvis hentast og returnerast av lånetakar eller pårørende, men ved behov, kan hjelpemiddellageret sine ansatte bistå med transport. Utlånstid er 3 månedar.

Vanylven kommune har engasjert hjelpemiddelkoodinator, lokalisert på avdeling Stenbakken på Eidså. 

  • Hjelpemiddelkoordinator Bjørn Aunvik: 47 66 57 10 (måndag/tysdag/torsdag/fredag)
  • Driftsteknikar Sindre Sandnes mob: 901 91 789 (onsdag)
  • Driftsteknikar Arnt Grønvold mob: 900 32 041 (onsdag/fredag)

Telefon og besøkstid Stenbakken: 700 30 175 mandag til fredag, 08:30-15:00

 

Om noko oppstår kvardagar etter kl 15.00 og på helg ring heimetenesta i Vanylven

Heimesjukepleie Fiskå: 70 03 02 10

Heimesjukepleie Syvde: 70 03 02 80