Sjukeheim

Vanylven helse- og omsorgssenter har tre avdelingar med totalt 60 institusjonsplassar:

 1. avdeling 1 - heimebasert omsorg og avlastningsplassar
 2. avdeling 2 - langtidsplassar, skjerma eining, korttidsplassar, rom for palliativ pleie og kreftpasientar samt rom for akuttbehandling.
 3. avdeling 3 - langtidsavdeling og avdeling for demente 

Kven kan få tilbod om opphald i omsorgssenter?

Dersom du av ulike helsemessige årsaker ikkje kan bu heime lenger, kan du søkje om korttidsopphald eller langtidsopphald ved omsorgssenteret. For at du skal få tilbod om opphald, bør tenester i heimen og tilrettelagt bustad vere prøvd ut.

Dette kan vi hjelpe deg med

På omsorgssenteret får du hjelp med personleg hygiene, kosthald og aktivitet, i tillegg til medisinskfagleg kompetanse døgnet rundt.

Langtidsopphald

Du kan lese meir om vilkåra for tildeling av langtidsopphalda her: Lenkje til forskrift om tildeling av langttidsopphald (PDF, 2 MB)

Kva kostar det?

Prisane for langtidsopphald er gjort greie for i Forskrift om endring i forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester

Korleis søkjer du?

Du søkjer på langtidsopphald med dette skjemaet.

Korttidsopphald

Dersom du treng opptrening etter sjukdom eller skade, eller nærare utgreiing av sjukdoms- eller skadeomfang, kan du søkje om korttidsopphald på sjukeheim.

Kva kostar det?

Eigenbetaling for kortidsopphald er sett til kr. 175,- pr. døgn. 

Korleis søkjer eg?

Du søkjer på korttidsopphald med dette skjemaet 

Når kan du vente svar?

Søknaden din vil bli vurdert fortløpande.

Kontakt oss 

 • Heimesjukepleie Fiskå:          70030210
 • Heimesjukepleie Syvde:        70030280
 • Avdeling 2:                            70030220
 • Avdeling 3:                            70030230 

  Avdelingane kan nåast 24/7

 

 • Avdelingsleder avdeling 1 : 70030211
 • Avdelingsleder avdeling 2 : 70030221
 • Avdelingsleder avdeling 3 : 70030231     

Avdelingslederne nåast mellom 08.00 og 16.00 mandag til fredag.

Kontakt

Karoline Lundås
Avdelingsleiar heimebasert omsorg
E-post
Telefon 70 03 02 11
Mobil 908 70 942
Katrin Brekke Sunde
avd. leiar VHO, avd. 2
E-post
Telefon 70 03 02 21
Rose-Mari Thunem Nygård
avd. leiar VHO, avd. 3
E-post
Telefon 70 03 02 31
Mobil 482 46 904